Lisansüstü Eğitiminin Birinci Yarıyılını Tamamlamış Olan Öğrenciler

Lisansüstü Eğitiminin Birinci Yarıyılını Tamamlamış Olan Öğrenciler

Lisansüstü derslerine kayıt yaptırmalarını takiben birinci yarıyıllarını tamamlamış olan öğrenciler, kayıtlarını danışman öğretim üyeleri ile gerçekleştireceklerdir. Danışman seçimi, program koordinatörlüğü tarafından otomatik olarak yapılmayacaktır. Öğrencilerin anabilim dalı akademik kadrosunda yer alan öğretim üyeleri ile danışmanlık süreci için görüşmesi gerekmektedir.