Meltem Erdem Kaya, Dr.

Doç. Dr. Meltem Erdem Kaya

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Taşkışla, Taksim, 34437, İstanbul, Türkiye
Tel: +90 (212) 293 1300 / 2801

 

Doç.Dr. Meltem ERDEM KAYA , 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden fakülte birincisi olarak mezun olmuştur.  Yüksek Lisans Eğitimini 2005 yılında,  İstanbul Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında “Değişen Çevre Koşulları İçerisinde Peyzaj Unsurlarının Yeni Rolü – Ara Katman Yaklaşımı “ başlıklı tezi ile tamamlamıştır.  2005 Yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2012 yılında, Peyzaj Mimarlığı Doktora Programı’nda tamamladığı “Kırsal Yerleşim Peyzaj Kimlik Özelliklerinin Tespiti, Korunması ve Geliştirilemesine Yönelik Değerlendirme Matrisi Önerisi” başlıklı tez ile doktor ünvanını almıştır.  Doç.Dr. Meltem ERDEM KAYA doktora eğitimi süresince, YÖK Yurt Dışı Doktora Araştırma Bursu, Tinçel Vakfı Yurtdışı Eğitim Bursu ve TUBİTAK-BİDEB Yurtiçi Doktora Bursunu kazanmıştır. 2010 yılında 1 yıl süre ile misafir araştırmacı statüsünde Michigan Üniversitesi, Doğal Kaynaklar ve Çevre Fakültesi’nde Prof. Joan Iverson Nassauer ile birlikte “Landscape Ecology, Perception and Design” araştırma laboratuarında çalışmalarını sürdürmüştür. 2012 yılında Öğretim Görevlisi ünvanı, 2013 yılında Yardımcı Doçentlik ve 2015 yılında Doçentlik ünvanını almıştır. Araştırmaları, peyzaj tasarımı ve metodolojileri,  tasarım ve doğal sistemlerin entegrasyonu, ekolojik yaklaşımlar, kırsal yerleşim morfoloji ve peyzaj kimlik araştırmaları ve post-endüstriyel peyzaj tasarım yaklaşımlarına odaklanmaktadır. Doç.Dr. Meltem ERDEM KAYA’nın yurtiçi tasarım yarışmalarında alınmış ödülleri, ulusal ve uluslararası organizasyonları düzenleme deneyimi, kitap çevirisi, uluslararası dergi hakemliği deneyimi vardır. Doç.Dr. Meltem ERDEM KAYA devam etmekte olan “Kırsal Yerleşim Peyzaj Kimlik İndeksinin Belirlenmesine Yönelik Yöntem Önerisi – Ege Bölgesi” başlıklı TÜBİTAK 1001 projesi ve “Bodrum Yarımadası Kırsal Yerleşimlerinin Fiziksel Peyzaj Kimlik Özelliklerinin Belirlenmesi” başlıklı BAP projesinin yürütücülüğünü yapmaktadır. Halen ITU Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

 

// EĞİTİM

2005-2012      Doktora: İTÜ Fenbilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Doktora Programı

2010                University of Michigan, School of Natural Resources and Environment, Landscape Architecture Doktora Programı (Misafir Araştırmacı)

2002-2005      Yüksek Lisans: İTÜ Fenbilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Master Programı

1998-2002      Lisans: İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü

 

// PROFESYONEL DENEYİM

 

2013-2015      Bölüm Başkan Yardımcısı, İTÜ Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

2015- devam  Doç. Dr., İTÜ Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

2013-2015      Yar. Doç. Dr., İTÜ Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

2012- 2013     Öğr.Gör. Dr., İTÜ Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

2010                Misafir Araştırmacı, University of Michigan, School of Natural Resources & Environment, Landscape Ecology, Perception and Design Lab.

2005-2012      Araştırma Görevlisi, İTÜ Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

2006-2007      Editör, XXI Mimarlık, Tasarım ve Mekan Dergisi

 

TEZLER

 

ERDEM, M., 2005, Değişen Çevre Koşulları ve Kentsel Yaşantı İçerisinde Peyzaj Unsurlarının Yeni Rolü-Ara Katman Yaklaşımı, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Selim VELİOĞLU

 

ERDEM, M., 2012, Kırsal Yerleşim Peyzaj Kimlik Özelliklerinin Tespiti, Korunması ve Geliştirilmesine Yönelik Değerlendirme Matrisi Önerisi, Doktora Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Selim VELİOĞLU

 

 

BAŞLICA ESERLER

A.Uluslararası Makaleler

A-2 Diğer Indexler Kapsamındaki Yayınlar

 

>> ERDEM, M., NASSAUER, I.J., 2013,Design of Brownfield Landscapes Under Different Contaminant Remediation Policies in Europe and The United States”, Landscape Journal, Fall 32:2,  ss. 277-292, doi:10.3368/lj.32.2.277, ISSN: 0277-2426  ISSN: 0277-2426 (Architectural Publications Index
Art Index
Avery Index to Architectural Periodicals
Bibliography of the History of Art); CSA ILLUMINA
)EBSCOhost
Environmental Issues & Policy Index
Fisheries Review
FRANCIS (RLG)
Garden Literature Index); GENAMICS JournalSeek (IBZ – Internationale Bibliographie der Geistes
ISI/ Thomson
OCLC- Firstsearch), Periodicals Index Online  (ProQuest
RLG Eureka
Sage Urban Studies Abstracts); SCOPUS (Wildlife Review Abstracts,
Wilson Web).

 

>> ERDEM, M., 2013,Landscape Change and Rural Policy: An ıdentity based approach to rural settlements”, A-Z İTU Journal of the Faculty of Architecture, Fall 2013, Vol 10, No:2, ss. 94-110, ISSN 1302-8324  (ICONDA (International Construction Database), DAAI (Design and Applied Art Index), AVERY Index to Architectural Periodicals, DOAJ (Directory of Open Access Journals), GENAMICS JournalSeek).

 

>>  ERDEM, M., 2011,Revaluating Ecology in Contemporary Landscape Design”, A-Z İTU Journal of the Faculty of Architecture, ISSN 1302-8324, 9:1, ss. 37-55 (ICONDA (International Construction Database), DAAI (Design and Applied Art Index), AVERY Index to Architectural Periodicals, DOAJ (Directory of Open Access Journals), GENAMICS JournalSeek).

 

 

A-3 Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

 

>> ERDEM, M., YILDIRIM, B., 2014, An Interdisciplinary Design Approach: Designing Dicle Valley with Locally Based Landscape Strategies, Spaces and Flows: Journal of Urban and ExtraUrban Studies, VOL 4., Issue 1, pp.47- 66, ISSN:2154-8676

 

>> ERDEM, M., AKYOL, M., 2013, Through the Historical Landscape to an Urban Green Infrastructure: Themes and Context, Nordic Journal of Architectural Research, Theme Issue, Green Infrastructure: From Global to Local, Issue 2, pp.231- 254, ISSN: 1893-5281.

 

YAYIN LİSTESİ

  1. Uluslararası Bildiriler

Tam Metinli Bildiriler

 

>> ERDEM KAYA, M., KAYA, H.S., 2014, Re-Integrating “Groves” to the City: A way to sustainable green infrastructre development, 26. Uluslararası Yapı ve Yaşam Fuar ve Kongresi, Proceedings, 3-5 Nisan 2014, Bursa Mimarlar Odası, ss. 115-124.

 

>> KAYA, H. S., ERDEM KAYA, M., 2014, Traditional Children’s Plays and Urban Space, 26. Uluslararası Yapı ve Yaşam Fuar ve Kongresi, Proceedings, 3-5 Nisan 2014, Bursa Mimarlar Odası, ss.417-424.

 

>> KÖKNAR, A.B, ERDEM, M. 2013, Informality: A Landscape Design Strategy, ReThinking the Urban, CUI’13 / Contemporary Urban Issues Conference, 4-6 Kasım 2013, ss. 189-200, Istanbul Universitesi, Proceeding, DAKAM Publishing, , ISBN: 978-605-5120-24-5.

 

>>  ERDEM, M. 2013, “From Vacany to Occupancy: Landscape Strategies For Post-Industrial Space in Urban Environment”, Livable Cities, 25th International Building & Life Fair and Congress,Proceedings, pp.87-96, 27-31 March 2013, Bursa Mimarlar Odası.

 

>> ERDEM, M., DİRİK,H. 2012, “Landscape Identity as an Agent for Sustainable Rural Development”, Proceedings, BENA Istanbul 2012, Sustainable Landscape Planning and Safe Environment”, ITU 21-24 Haziran, İstanbul, ss. 357-371.

 

>> YILDIRIM, B., ERDEM, M., 2012, “Remediation By Design: Gasworks of Istanbul”, Proceedings, Greenage II Sempozyum- Sustainable Society and Green Economy, ss. 271-280, 26-27 Nisan 2012, MSU, İstanbul.

 

>> ERDEM, M., KÖKNAR, A.B.S., 2012, “A Changing Vernacular Landscape: Antalya Citadel”, ISVS-6, 6th. International Seminar On Vernacular Settlements, Contemporary Vernaculars: Places, Processes and Manifestations, Proceedings, ISBN: 978-975-8401-82-6, ss.541-553, 19-21 Nisan, Kuzey Kıbrıs.

 

>> ERDEM, M., 2009, “ Industrial Landscape as Cultural Heritage”, IAPS- CSBE & Housing Network, Revitalising Built Environments: Re- Qualifying Old Places for New Uses, International Symposium, 12-16 Ekim, 2009, Taşkışla, İstanbul, Abstract Book and Proceedings, ISBN-978-975-561-359-8.

 

>> ERDEM, M., ERBAŞ GÜRLER, E., 2007, “Transformation of Landscapes”, Livenarch 2007, 3 rd International Cogress of Livable Environments and Architecture, KTU, ISBN: 978-975-01716-0-4, SS. 627- 636, 5-7 Temmuz 2007

 

Öz (Abstract)

>> ERDEM KAYA, M., EŞBAH TUNÇAY, H., 2014, Ecology By Design: Kumaşır Lake, International Congress on Landscape Ecology, Understanding Mediterrenean Landscapes: Human vs. Nature,23-25 Ekim, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Abstract Book.

>>  ERDEM KAYA, M., KAYA, H.SERDAR, 2014, A Constructed Landscape: Urban Deltas of İstanbul, Riverine Conference,University of Kent, 27-28-29 Haziran,  Abstract Book, s. 33-34.

>> ERDEM KAYA, M., 2013, Ecology of Space: Local Strategies for Generating Public Landscapes, Becoming Local: Public Space As an Imaginary of Alternative Urban Futurues, International Conference, 20-23 Kasım, Özyeğin Üniversitesi, İstanbul.

>> ERDEM, M., AKYOL,M., 2012, “From Historic Landscape to Urban Ecological Network: Themes & Context”, International Conference Proceedings, EFLA Regional Congress,Green Infrastructure: from global to local,11-15 Haziran 2012, Saint-Petersburg, Russia, Uppsala, Sweden, ss. 43

>> ERDEM, M., YILDIRIM, B., 2012, Dicle Valley: From Locally Based Strategy to Regional Development”, Spaces & Flows The Third International Conference on Urban and Extra-urban Studies, 11-12 Ekim 2012, Wayne State University, Detroit, MI, (https://secure.cgpublisher.com/conferences/

220/web/proposals/110/index_html).

 

>> ERDEM, M. IVERSON NASSAUER, J., 2011,  “Precedent Case Studies: Public Park Design as a Product of Brownfield Policy and Remediation Approaches”, Joan Iverson Nassauer ile birlikte, basılmış poster, s. 384,  48. IFLA World Congress, 27-29 Haziran 2011, Zürih, İsviçre.

 

>> ERBAŞ GÜRLER,E.,ERDEM, M., 2006, “A Cultural Landscape Toward 21 st. Century: The City of Mardin”, Abstract Book, ECLASS 2006, Bratislava, Slovakya

 

D.Ulusal Araştırma Makaleleri

 

>> ERDEM, M., 2009, “Peyzaj Tasarımında Gelişme ve Adaptasyon Stratejileri”, Yapı Dergisi, sayı 334, ss. 118-123, Eylül, 2009.

 

>> ERDEM, M., 2006, “Peyzaj Tasarımında Yeni Açılımlar”, Yapı,  sayı 290, ss 81-84, Ocak 2006.

 

E.Ulusal Bildiriler

 

>> ERDEM, M., KAYA, H.S. 2013, “ İstanbul’un Dere ve Nehirlerinin Ekolojik Tasarım Yaklaşımları Doğrultusunda İrdelenmesi”, Türkiye Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi,  19-21 Haziran 2013, Fatih Üniversitesi, İstanbul.

 

  1. Uluslararası Dergilerde Hakemlik

 

>> Landscape Journal, the University of Wisconsin Press, ISSN:0277-2426

>> Spaces & Flows: An International Journal of Urban and ExtraUrban Studies, 2013, ISSN: 2154-8676 (Print) 2154-8684 (online).

 

  1. Burs ve Ödüller

Burslar

>> YÖK, Yurt Dışı Doktora Araştırma Bursu 2010

>> Tinçel Kültür Vakfı, Yurtdışı Eğitim Bursu  2010

>>TÜBİTAK BIDEB (Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı), Yurtiçi Doktora Burs Programı 2005 – 2010

>> İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Birinciliği, 2002

>> İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Başarı Bursu, 2001

 

Yarışma

 

>> Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Odak Alanları Fikir Projesi Yarışması”, Mansiyon Ödülü, Tasarım Ekibi: Sinan Omacan (Mimar), Dr. Meltem Erdem Kaya (Peyzaj Y. Mimarı), Muammer Erel (Endüstri Müh.), Okay Karadayılar (Grafik Tasarımcı), Didem Teksöz Büyükışık (Mimar), Dr.Burcu Serdar Köknar (Y. Mimar), Aslı Şener (Y. Mimar), Avşar Gürpınar ( Endüstri Ürünleri Tasarımcısı / Elektrik Mühendisi), Haziran  2014.

 

>> “Afyonkarahisar  Cumhuriyet Meydanı ve Yakın Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması”, İkinci Ödül, Tasarım Ekibi, Ervin Garip, Banu Garip, Alev Özkan Albayrak, Meltem Erdem, Ekim 2011.

 

>> “Kayseri İç Kalesi’nin Korunarak Kültür ve Sanat Ortamına Dönüştürülmesi için İki Kademeli Ulusal Mimarlık Yarışması”, Mansiyon Ödülü, Tasarım ekibi, H. Sinan Omacan, Didem Teksöz, S. Yıldız Salman, Meltem Erdem danışman olarak katılmıştır, Ekim 2008.

 

>> “Dicle Vadisi Peyzaj Planlama, Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması”, Satın Alma Ödülü, Tasarım Ekibi: Birge Yıldırım, Zeynep Ataş, Meltem Erdem, Mart 2007.

 

  1. Eğitime Katkı

Son iki sene içerisinde verdiği dersler

2013-2014 Güz Dönemi-Lisans Dersleri

“PEM 212E Landscape Design I” 5 Kredi (2+6)  Doç.Dr. Senem Deviren / Yrd.Doç.Dr. Meltem Erdem Kaya

“PEM 331E Forestration & Plantation Techniques” 3 Kredi (2+2) Yrd.Doç.Dr. Meltem Erdem Kaya

2013-2014 Güz Dönemi- Yüksek Lisans Dersleri

PEM 519E  “Ecological Approaches in Landscape Design” 3 Kredi (3+0), Yrd.Doç.Dr. Meltem Erdem Kaya

PEM 501 “Proje 1”, 3 Kredi (3+0), Yrd.Doç.Dr. Meltem Erdem Kaya

PEM 596 “Seminer “ (2+0), Yrd.Doç. Dr. Meltem Erdem Kaya

 

2013-2014 Bahar Dönemi-Lisans Dersleri

“PEM 212E Landscape Design I” 5 Kredi (2+6) Yrd.Doç.Dr. Meltem Erdem Kaya

“PEM 152E Natural Systems & Design” 2 Kredi (2+0) Yrd.Doç. Dr. Meltem Erdem Kaya

“PEM 242E Landscape Ecology” 2 Kredi (2+0)  Yrd.Doç. Dr. Meltem Erdem Kaya

“PEM222E Soil Science” 2 Kredi (2+0)  Yrd.Doç. Dr. Meltem Erdem Kaya

“PEM342E Rural Landscape Planning” 3 Kredi (2+2) Yrd.Doç. Dr. Meltem Erdem Kaya

PEM 492E “Graduation Project”, 3 Kredi, Doç.Dr. Hayriye Eşbah Tunçay,Doç.Dr. Çağatay Seçkin, Yrd.Doç.Dr. Meltem Erdem Kaya

 

2013-2014 Bahar Dönemi- Yüksek Lisans Dersleri

KET 504E “Urban Design Practices”, 3 Kredi (3+0),  Doç.Dr. İpek Akpınar, Doç.Dr. Hatice Ayataç, Yrd.Doç.Dr. Meltem Erdem Kaya

 

2012-2013 Güz Dönemi

“PEM 311E Landscape Design II” 5 Kredi (2+6)  Yrd. Doç.Dr. Selim Velioğlu / Öğr. Gör. Dr. Meltem Erdem

“PEM 311 Peyzaj Mimarlığı Projesi II” 5 Kredi (2+6)  Yrd. Doç.Dr. Selim Velioğlu / Öğr. Gör. Dr. Meltem Erdem

“PEM 331E Forestration & Plantation Techniques” 3 Kredi (2+2) Öğr. Gör. Dr. Meltem Erdem

“PEM 331 Ağaçlandırma ve Dikim Teknikleri” 3 Kredi (2+2)  Öğr. Gör. Dr. Meltem Erdem

2012-2013 Bahar Dönemi

“PEM 212E Landscape Design I” 5 Kredi (2+6)  Doç.Dr. Senem Deviren / Öğr. Gör. Dr. Meltem Erdem

“PEM 152E Natural Systems & Design” 2 Kredi (2+0) Öğr. Gör. Dr. Meltem Erdem

“PEM 242E Landscape Ecology” 2 Kredi (2+0)  Öğr. Gör. Dr. Meltem Erdem

“PEM222E Soil Science” 2 Kredi (2+0)  Öğr. Gör. Dr. Meltem Erdem

“PEM342E Rural Landscape Planning” 3 Kredi (2+2) Öğr. Gör. Dr. Meltem Erdem

“PEM 342 Kırsal Peyzaj Planlaması” 3 Kredi (3+0) Öğr. Gör. Dr. Meltem Erdem

PEM 492E Graduation Project, 3 Kredi, Doç.Dr. Hayriye Eşbah Tunçay, Doç.Dr. Y. Çağatay Seçkin, Öğr.Gör. Dr. Meltem Erdem

 

2012-2013 Yaz Dönemi

“PEM 212E Landscape Design I”  Öğr. Gör. Dr. Meltem Erdem

“PEM 311E Landscape Design II” Öğr. Gör. Dr. Meltem Erdem

 

  1. Diğer Akademik Faaliyetler

B Türü Araştırma Projeleri

 

>> TÜBİTAK 1001 Araştırma Projesi, Proje No: 114O369, “Kırsal Yerleşim Peyzaj Kimlik İndeksinin Belirlenmesine Yönelik Yöntem Önerisi: Ege Bölgesi, Yrd.Doç.Dr. Meltem Erdem Kaya (Proje yürütücüsü), Öğr. Gör. Dr. H. Serdar Kaya (Araştırmacı), Doç.Dr. Fatih Terzi (Araştırmacı), Doç.Dr. Elif Alkay (Araştırmacı), devam.

 

C Türü Araştırma Projeleri

 

>> İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Devam Eden Araştırma Projeleri

“Bodrum Yarımadası Kırsal Yerleşimleri Fiziksel Peyzaj Kimlik Bileşenlerinin Belirlenmesi” Yrd.Doç.Dr. Meltem Erdem Kaya, (Proje Yürütücüsü) Öğr. Gör.Dr. H.Serdar Kaya, Doç.Dr. Fatih Terzi, BAP no. 37520, 01.10.2013-devam

 

Bilimsel Toplantı Düzenleme

Uluslararası Toplantı

 

>> BENA 2012 Conference: Sustainable Landscape Planning and Safe Environment”, Uluslararası Konferans, Organizasyon Komitesi: : Prof. Dr. Ahmet C. Ç Yıldızcı, Doç. Dr. . H. Eşbah, Doç.Dr. Y. Ç. Seçkin, A. Senem Deviren, Doç. Dr. G. Aytaç, Öğr. Gör.Dr. F. A. Türer, Öğr. Gör. Dr. M. Erdem, Öğr. Gör. Dr. E. Erbaş Gürler, Araş.Gör. B. Yıldırım, Araş.Gör. M. Örnek, Araş.Gör. M. Akyol, Araş.Gör. D. Kuşuluoğlu, Araş.Gör. Başak Özer, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 21-24 Haziran 2012.

 

>> ECLAS 2010 İstanbul, Cultural Landscapes, Organizasyon Komitesi: Adnan Uzun, Ayçim Türer Başkaya, Aygül AĞIR, Bahar Başer, Birge YILDIRIM, Çağatay Seçkin, Diedrich Bruns, Ebru ERBAŞ GÜRLER, Elif AKYOL, Gülşen Güler, Hayriye Esbah, Jeroen de Vries, , Meltem Erdem, Muhammed, Nilgül Karadeniz, Niyami NAYIM, Prof. Ahmet C. Yildizci, Richard Stiles, Sadık C. ARTUNÇ, Senem Deviren, Veli Ortacesme, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 29.09-02-10-2010.

 

>> “Future of Landscape Architecture in Mediterranean Countries: Identity and Targets”, Uluslararası Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu,Organizasyon: A. Ouçkaptan, N. Karadeniz, O. Yılmaz, A. Uzun, G. Çulcuoğlu, G. Özdabak, H. Dinç, N. Ergüleci, S. Gündüz, Prof. Dr. A.C. Yıldızcı (Başkan), Yrd.Doç.Dr. G. Güler, Doç.Dr. H.Eşbah Tunçay, Yrd.Doç.Dr. S. Velioğlu, Yrd.Doç.Dr. Y.Ç. Seçkin, Öğr. Gör. Dr. F.A. Türer Başkaya, B Başer, Ar. Gör. M. Erdem, Ebru Erbaş Gürler, Ar.Gör. B. Yıldırım, Ar. Gör. E. Akyol, Ar.Gör. Niyami Nayım..17-18 Ekim 2008

 

>> “6th International Space Syntax Symposium – SSS6”, organizasyon komitesi üyesi. Organizasyon:  Yürütücü: Prof.Dr. A.S. KUBAT (yürütücü), E. Eyüboğlu, Ö. Ertekin, Y.İ. Güney, P. Dursun, B.Başer (sekreterya), Ö. Özer (sekreterya), H.S. Kaya, G.Güler, M. Erdem,  ITU Faculty of Architecture,  Taşkışla , 11- 16 Haziran 2007.

 

Ulusal Toplantı

 

>> PEMAT 2011 İstanbul, Türkiye’de Peyzaj Mimarlığı Eğitim- Öğretimi ve Bologna Süreci”,  14-17 Haziran 2011, İTÜ Taşkışa, İstanbul, Organizasyon: Prof. Dr. A.C. Yıldızcı (Başkan), Yrd.Doç.Dr. G. Güler (Sekretarya), Ar.Gör. M.A. Örnek (Sekretarya), Doç.Dr. H.Eşbah Tunçay, Yrd.Doç.Dr. S. Velioğlu, Yrd.Doç.Dr. Y.Ç. Seçkin, Yrd.Doç. Dr. S. Deviren, Öğr. Gör. Dr. F.A. Türer Başkaya, Ar. Gör. M. Erdem, Ar.Gör. B. Yıldırım, Ar. Gör. E. Akyol.

 

Moderatörlük

 

>> IPA Dünya Oyun Konferansı, 2014

 

// DİĞER AKADEMİK ETKİNLİKLER

//  Döner Sermaye Projeleri

 

>> “Beykoz (İstanbul) Anadolu Hisarı Mah., 16 Pafta, 37 Ada, 72 Parselin: İmar Planları, Orman Kadastrosu, Bitki Örtüsü ve Sit Alanları Kapsamında Değerlendirme Raporu”, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İTÜ Döner Sermaye İşletmeleri kapsamında hazırlanan teknik rapor, Doç.Dr. Elif Alkay, Doç.Dr. Kerem Koramaz, Yrd.Doç.Dr. Meltem Erdem Kaya, 2014

 

>> “Kahramanmaraş Kumaşır Gölü ve Yakın Çevresi Planlama ve Tasarım Çalışması”, İTÜ Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye Projesi, Doç.Dr. Hayriye Eşbah Tunçay (yürütücü), Prof.Dr. Handan Türkoğlu, Doç.Dr. Fatih Terzi, Öğr.Gör. Dr. H. Serdar Kaya, Yrd.Doç.Dr. Meltem Erdem Kaya, Eylül 2014-Temmus 2014.

 

>> “Namık Kemal Üniversitesi, Ortak Derslikler Binası ve Yakın Çevresi Peyzaj Tasarım Projesi”, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Döner Sermaye Projesi, Ar. Gör. Birge Yıldırım ile birlikte,  Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Yüksel Demir,  Aralık 2009

 

>> “Çengelköy Köyiçi Kentsel Tasarım Projesi”, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Döner Sermaye Projesi Proje Yürütücüleri: Prof.Dr. Cengiz Giritlioğlu, Prof.Dr. Mehmet Ocakçı, Tasarım Ekibi: Ar. Gör. Dr. Gülden Demet Oruç, Ar. Gör. Burçin Yazgı, Ar.Gör. Eda Beyazıt, Ar.Gör. Meltem Erdem, Ar.Gör. Mehmet Emin Şalgamcıoğlu, Temmuz 2008

 

 

 

 

// Yarışma Projeleri

 

>> “İBB Şehir Tiyatroları Beyoğlu Sahnesi Mimari Proje Yarışması”, Tasarım Ekibi: Boğaçhan Dündaralp, Ceren Balkır, Meltem Erdem, Evren Uzer, Temmuz 2008

 

>> “Adana Büyükşehir Belediyesi Ziyapaşa Mahallesi Mimar Sinan Parkı Kesimi Kentsel Tasarım Ulusal Proje Yarışması”, Tasarım Ekibi: Zeynep Ataş, Esra Gürbüz, Meltem Erdem, Mart 2008

 

>> “Fethiye Belediyesi Alışveriş ve Yaşam Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması”, Tasarım Ekibi: Sinan Omacan, Atölye Mimarlık, Temmuz 2008-11-19

 

>> “ Başakşehir Kent Merkezi İki Kademeli Kentsel Tasarım Proje Yarışması”, Tasarım Ekibi: Birge Yıldırım, Ekin Ayataç, Uygar Yüksel, Ar.Gör. Meltem Erdem

 

>> “Beylikdüzü Cumhuriyet Caddesi ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması”, Tasarım Ekibi: Çiğdem Demirel Eren, Fatma Erkök, Funda Uz Sönmez, Meltem Erdem, Gülşen Güler, 2006

 

>> “Bursa Kızyakup Kent Parkı Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması”, Tasarım Ekibi: Çiğdem Demirel Eren, Fatma Erkök, Meltem Erdem, Gülşen Güler, 2006

 

// Ulusal Makale

 

>> ERDEM, M., 2015, Peyzaj Tasarımı Üzerine Notlar, Betonart, vol. 44, 2015, 26-31

 

>> ERDEM, M., 2008, “İncir Meydanı”, yayınlanmış söyleşi,  XXI Mimarlık, Tasarım ve Mekan Dersigisi, sayı 65,ss.22-26, Mart 2008

 

>> ERDEM, M., 2007, “Doğa’nın Kırmızı Kurdelesi”, XXI Mimarlık, Tasarım ve Mekan Dersigisi, sayı 62,ss.22-26, Aralık 2007

 

>> ERDEM, M., 2007,  “Barcelona’nın Kübist Çeperi”, XXI Mimarlık, Tasarım ve Mekan Dersigisi, sayı 61,ss.22-26, Kasım  2007

 

>> ERDEM, M., 2007, “Yalnızca Bahçe”, XXI Mimarlık, Tasarım ve Mekan Dersigisi, sayı 60,ss.22-26, Ekim  2007

 

>> ERDEM, M., 2007, “Kente Yeni Renkler”, XXI Mimarlık, Tasarım ve Mekan Dersigisi, sayı 59,ss. 56-60, Eylül  2007

 

>> ERDEM, M., 2007, “Otoyol Üstü Kent Parkı”,  XXI Architecture, Design and Space Magazine, sayı 57,ss. 62-64,  Haziran 2007

 

//  Kitap Çevirisi

>> ERDEM, M., AR, B., 2008, “ Bahçenizin Ustası Olun”, Bilge Ar ile birlikte, YEM Yayınları, Kasım 2008, Isbn: ISBN: 978-9944-757-14-0, Kasım 2008

 

 

//  Seminer

 

>> “Peyzaj Tasarımı Üzerine…”, İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 23 Aralık 2013

 

>> “Dicle Valley: From Locally Based Landscape Startegies to Regional Development”, Brownbag Talk, University of Michigan, School of Natural Resources and Environment, Ann Arbor, USA, 18 Ekim 2012.

 

>> “Portfolio”, University of Michigan, School of Natural Resources and Environment, Brownbag Talk, USA, 8 Aralık 2010

 

>> “Precident Site Stories: Relationship Between Policy, Remediation and Design of Public Parks” Prof. Joan Iverson Nassauer ile birlikte, Ecological Design Approaches to Brownfield Redevelopment University of Michigan, School of Natural Resources and Environment, USA, 5 Ekim 2010

 

>> “Post-industrial Landscape Design”, University of Michigan, School of Natural Resources and Environment, Landscape Architecture Master and Ph.D. Program, USA, 29 Ocak, 2010,

 

>> “Eski Doğu Blok Ülkelerinde Kent Peyzajı”, Ayçim TÜRER BAŞKAYA ve Ebru ERBAŞ GÜRLER, Peyzaj Mimarlığı Bölüm Seminerleri, Nisan 2007

 

// Çalıştay

 

>> “İTÜ Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Akreditasyon Süreci Deneyimleri”, konuşmacı, 1. Peyzaj Mimarlığı Eğitim Çalıştayı, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 10-12 Nisan 2014, Antalya.

 

>> “Thinking the Edge: Water and Culture”, Uluslararası Çalıştay, Bilim Komitesi Üyesi, Yürütücü, Politecnico di Milano, Bilgi University, UAL, Lisbon, Escuela Tecnica Superior de Arquitectura de Madrid (E.T.S.A.M), Kadir Has University, Mimar Sinan University, Istanbul Technical University, 2-7 Temmuz 2013.

 

>> Recording Textures, International Workshop“, organizasyon komitesi üyesi, ITU Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından organize edilen uluslararası çalıştay, 8 Haziran 2006

 

>> “Ordinary/ Emergency UTITU Workshop on Galata 2006”, organizasyon komitesi üyesi, Tokyo Universitesi ve ITU Rektörlüğü Tarafından desteklenen Uluslar arası Çalıştay, Taşkışla, İstanbul , 11-17 Eylül  2006

 

>>”Urban Open Spaces”, Münih Teknik Üniversitesi ile birlikte düzenenen Uluslararası Çalıştay, Organizasyon Komitesi Üyesi, 8 Kasım 2012. İTÜ Taşkışa.

 

// Sergi

 

>> IKSV 2. Istanbul Tasarım Bienali, Gelecek Artık Eskisi Değil, Peyzaj Tasarım Stüdyosu I “İstanbul Manifesto [m]”, Yrd.Doç.Dr. Meltem Erdem Kaya, Araş.Gör. Birge Yıldırım,  1 Kasım-14 Aralık 2014

 

>> İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2012-13 Yaz Okulu Sergisi: Mudanya, Mudanya Belediyesi  Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Mudanya, 25 Ağustos- 1 Eylül 2014.

 

// Öğretim Deneyimi

University of Michigan

>> University of Michigan, School of Natural Resources and Environment, Landscape Architecture Master Programı, 3. yıl master projesi, Prof. Joan Nassauer tarafından yürütülen “Metropolitan Tasarım Stüdyosu” na ve jürilere misafir araştırma görevlisi olarak katılmıştır.

 

>> University of Michigan, School of Natural Resources and Environment, Landscape Architecture Master Programı, Yrd. Doç.Dr. Beth Diamond tarafından yürütülen “Landscape as Art” konulu master 1. yıl projesine jüri üyesi olarak katılmıştır.

 

//  Komisyon Çalışmaları

 

>> Peyzaj Mimarlığı Bölümü Lisans Programı Koordinatör Asistanı -2005-2011

>> Lisansüstü Eğitim Komisyonu- 2012-devam

>> Fakülte Eğitim Komisyonu- 2008-devam

>> Fakülte Erasmus-Sokrates Konisyonu-2005-devam

>> Fakülte Arşiv Komisyonu- 2008-2010

>> Fakülte Tanıtım Komisyonu- 2013- devam

>> Taşkışla içinde Faaliyet Gösteren Ticari Kuruluşları Denetleme Komisyonu-  2008-devam

>> Akreditasyon ve Ölçme Değerlendirme Komisyonu- 2012-devam

>> Fakülte Kitaplık Komisyonu- 2012-devam

>> Fakülte Mezuniyet Töreni Düzenleme Çalışmalar- 2005-2012

>> Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bölüm Kitabı Editör Yardımcılığı-2007-2008

 

// Araştırma Alanları

 

>> Peyzaj Tasarımı ve Metodolojileri

>> Kırsal Yerleşim Morfoloji ve Peyzaj Kimliğine Yönelik Araştırmalar

>> Peyzaj Tasarımında Ekolojik Yaklaşımlar

>> Post-Ensüstriyel Peyzaj Tasarım Yaklaşımları

 

// Kişisel Beceriler

 

Yabancı Diller: İngilizce (İleri Derecede) KPDS 2011 İlkbahar Dönemi (91) Yabancı  Dil Seviyesi A,  Almanca (Başlangıç)

Kullandığı Programlar: Microsoft Office Programları, Autocad, Photoshop

Hobileri: Klasik Gitar (1995-2013), Yüzme (ATİK), Resim (İstasyon Sanat Merkezi)