Başak Özer

 

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Oda No: 228, PK No: 262, Taşkışla, Taksim PK: 34437 İstanbul / Türkiye

 

https://istanbultek.academia.edu/basakozer

 

 

Eğitim Durumu

2011-…                Doktora, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı

2010–2011            Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Okulu

2002–2005            Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı

1998–2002            Lisans, Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Lisans Programı

1997–1998            Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Okulu İngilizce Hazırlık

 

Mesleki Deneyim

2012–…                Araştırma Görevlisi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Bölümü

2010–2012            Araştırma Görevlisi, Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

2010                    Teknik Personel, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

2008–2010            Teknik Personel, Nobel Yapı San. Tic. Ltd. Şti.

 

Tamamlanmış Tezler

Özer, B. (2005). İnsan Psikolojisi ve Peyzaj Tasarımı, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara (Danışman: Prof. Dr. M. Emin BARIŞ).

Özer, B. (2002). Su Parkları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Bitirme Tezi, Ankara (Danışman: Prof. Dr. Mükerrem ARSLAN).

 

Yayınlar

Uluslararası Makaleler

ErbaşGürler, E., Özer, B. (2013). The Effects of Public Memorials on Social Memory and Urban Identity. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 82, 858–863.

Özer, B., Barış, M. E. (2013). Landscape Design and Park Users’ Preferences. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 82,604–607.

 

Uluslararası Bildiriler (Tam Metin)

Özer, B. (2015). Cities and Urban Marketing Movies. CINECRI’15: II. International Film Studies and Cinematic Arts Conference, İstanbul (10-11 June 2015). ISBN 978-605-9207-02-7.

Özer, B., Erbaş Gürler, E. (2015). Representation of Landscapes in the Fiction of Commemoration in the Movies: The Battles of Canakkale in Turkey Cinema. CINECRI’15: II. International Film Studies and Cinematic Arts Conference, İstanbul (10-11 Haziran 2015). ISBN 978-605-9207-02-7.

Özer, B., Karadağ, D. (2013). Design Discourse as a Tool of Legitimatization in Privatization of Urban Public Landscapes. ARCHHIST’13 Architecture History Art Conference, İstanbul (24–27 Nisan 2013). ISBN 978-605-4514-03-8.

Özer, B. (2013). Contemporary Graffiti Art as a Part of Urban Landscape. CONTEMP ART’13 Contemporary Art Conference, İstanbul (10–12 Nisan 2013). ISBN 978-605-4514-05-2.

ErbaşGürler, E., Özer, B. (2012). Daily Landscapes as a Part of Urban Identity and Memory. House and Home from a Theoretical Perspective. ARCHTHEO’12 Theory of Architecture Conference, İstanbul (31 Ekim–03 Kasım 2012).ISBN 978–605–4514–04–5.

 

Uluslararası Bildiriler (Öz)

Erbaş Gürler, E., Özer, B. (2012). The Effects of Public Memorials on Social Memory and Urban Identity. World Conference on Psychology and Sociology, Antalya (28 Kasım–01 Aralık 2012).

Özer, B., Barış, M. E. (2012). Landscape Design and Park Users’ Preferences. World Conference on Psychology and Sociology, Antalya (28 Kasım–01 Aralık 2012).

 

Ulusal Bildiriler (Tam Metin)

Özer, B. (2013). Kentsel Dönüşümde Sosyal Dışla(n)ma ve Kentsel Soylulaştırma. Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi “Dönüşen Peyzaj”, Adana (14-17 Kasım 2013). ISBN 978-605-01-0540-7.

 

Basılmamış Diğer Bildiriler

Özer, B. (2014). Kent Kimliğinin Yansıtıcısı Olarak Kentsel Kamusal Dış Mekanlar. Kimliğinin Arayan Kent Van Sempozyumu, TMMOB Van İl Koordinasyon Kurulu, Van (21-22 Şubat 2014).

Değişen İstanbul’un Yeni Peyzaj Kurgusu, Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi “Dönüşen Peyzaj”, Adana (14-17 Kasım 2013).

Hafıza Mekanlarının Tasarımı: Anmayı Anıtla Sınırlandırmak. İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi “Türkiye’de Anma ve Anıtlaştırma Yolları” Paneli, İstanbul (18 Mart 2015).

 

Diğer Yayınlar

Erbaş Gürler, E., Özer, B. (2013). Sadece “Park”?.Arredamento Mimarlık Tasarım Kültürü Dergisi, 2013/07-08, Sayı 270, Sy. 76-80, Boyut Yayıncılık A.Ş., İstanbul. ISSN 1300–3801.

Deviren, A. S., Çağlın, P., Seifloo, A., Özer, B., Kutlar, Y., Yardım, N., Özdemir, H., Dizdarevic, J. (2012). Kentsel Tarım Potansiyeli: İstanbul ve Saraybosna. Kentli Dergisi. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, Bursa, Türkiye. ISSN 2146–0566.

 

Seminer

Özer B. (2003). Peyzaj Tasarımını Etkileyen Psikolojik Etmenler, Ankara ÜniversitesiPeyzaj Mimarlığı Bölümü, Seminer Salonu, Ankara.

 

Bilimsel Araştırma Projesi (BAP)

Erbaş Gürler, E., Seçkin, Y. Ç., Yetişkin, E. ve Özer, B. (2013-devam ediyor). Zamanın Mekânsal Kurguları: Anma, Anıtlaştırma Biçimleri ve Anma Mekânları. İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje No: 37509

 

Kitap Editörlüğü

Özer, B. (Ed.). (2014). Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülleri 2009-2013. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası. Gür Kopyalama Merkezi, Ankara. ISBN: 978-605-01-0612-1.

 

Ulusal Ödüller

“Yeni Erbaa” Çamlık Sosyal Habitatı Ulusal Mimari Proje Yarışması (2015). Eşdeğer Mansiyon. Danışman

      Hatice Büşra Al, Seçkin Maden, Onur Atay, Cihan Poçan, Başak Özer, Meliz Akyol, Ali Osman Kahveci, Erhan Kırcımanoğlu, Mustafa Yiğit

Gulyabani (2008) Ses Yönetmeni, Seslendirmen. 8. Ulusal Kısa Film Festivali, Kategori: Kurmaca, İKFD Derneği Özel Ödülü, 2009.

 

Ulusal Yarışma Jüri Üyeliği

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Yeni Şehitlik Tasarımları Fikir Projesi Yarışması Yedek Jüri Üyesi (2014). TC. Çanakkale Valiliği, 05 Mayıs 2014 tarihli 28991 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilmiştir.

 

Bilimsel Toplantı Düzenleme

Uluslararası

BENA 2012 Conference: Sustainable Landscape Planning and Safe Environment, Uluslararası Konferans, Organizasyon Komitesi Üyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İstanbul (21–24Haziran 2012).

 

Ulusal

Türkiye’de Anma ve Anıtlaştırma Yolları, İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul (18 Mart 2015, 13:30-18:30). Organizasyon Komitesi: Ebru ERBAŞ GÜRLER, Ebru YETİŞKİN, Başak ÖZER. Taşkışla 109 nolu salon.

TMMOB III. İstanbul Kent Sempozyumu “Yaşanabilir Bir İstanbul”, Bilim ve Danışma Kurulu Üyesi, İstanbul (22–24 Kasım 2013).

PMOGenç Öğrenci Sempozyumu, Danışma ve Organizasyon Kurulu Üyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İstanbul (27–28Nisan2012).

“Dünya Peyzaj Mimarlığı Kongresine Doğru: Kültürel Peyzajlar” Kısa Film Yarışması, Raportör, TMMOBPeyzaj Mimarları Odası, Ankara (07 Nisan 2012).

 

Çalıştaylar (Workshop)

Eşbah Tunçay, H., Özer, B., Akyol, M. ve Bozkurt, M. (2015). Landscape as a Socio-Ecological System, Huazhong University of Science & Technology School of Architecture and Urban Planning ve İstanbul TeknikÜniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümleri, İstanbul (17-24 Nisan 2015).

Eşbah Tunçay, H., Özer, B. ve Akyol, M. (2015). Culturescape Seoul 2015, The University of Seoul veİstanbul TeknikÜniversitesiPeyzajMimarlığıBölümleri, Seoul (31 Mart-10 Nisan 2015).

Eşbah Tunçay, H. ve Özer, B. (2014). China Workshop, Huazhong University of Science & Technology School of Architecture and Urban Planning ve İstanbul TeknikÜniversitesiPeyzajMimarlığıBölümleri, Wuhan (09-20 Mayıs 2014).

Özer, B., Terzioğlu M. ve Karadağ, D. (2013). Değişen İstanbul’un Yeni Peyzaj Kurgusu, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Kongre Öncesi Etkinlikleri, İstanbul (02 Kasım 2013).

Küçükerbaş, E. V., Erdoğan, R., Atanur, G. ve Özer, B. (2013). PMOGenç VII. Yaz Okulu, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Balıkesir (19 Ağustos–01 Eylül 2013).

Küçükerbaş, E. V., Nalbantoğlu, O., Atanur, G. ve Özer, B. (2012). PMOGenç VI. Yaz Okulu, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Çanakkale (27 Ağustos–09 Eylül 2012).

 

Oturum Başkanlığı

Doğal Yaşamın/Çevrenin Korunması ve Geliştirilmesi Oturumu Başkanlığı, TMMOB III. İstanbul Kent Sempozyumu “Yaşanabilir Bir İstanbul”,İstanbul (22–24 Kasım 2013).

 

Meslek Kuruluşlarındaki Görevler

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
2012-2014 TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 9. Dönem İstanbul Şube Sekreteri
2011-… TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Uluslararası İlişkiler Komisyonu Sekretaryası
2010–2014 TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 9. ve 10. Dönem Asil Delege
2010 TMMOB 1. Ücretli İşsiz Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı Ankara 7. Atölye Üyesi
2008–2010 TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 8. Dönem Asil Delege
2008–2010 TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 8. Dönem Denetleme Kurulu Yedek Üyesi
TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği)
2010-2014 TMMOB 41. ve 42. Dönem Asil Delege
2010–2012 TMMOB 41. Dönem Petrol ve Madencilik Çalışma Kurulu Üyesi

 

Tiyatro Oyunları

Taziye (1999) Oyuncu (Kevsa Ana), Yazar: Murathan Mungan. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tiyatro Topluluğu

Keşanlı Ali Destanı (2000) Oyuncu (Şerife Abla), Yazar: Haldun Taner. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tiyatro Topluluğu

Kafesten Bir Kuş Uçtu (2001) Yönetmen Yardımcısı, Yazar: Ken Kesey. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tiyatro Topluluğu

Gölge Ustası (2005) Oyuncu (Musavver Hanım), Yazar: Yeşim Müderrisoğlu, Yıldırım Türker. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tiyatro Topluluğu

 

Kısa Filmler

Kafesten Bir Kuş Uçtu (2001) Yönetmen Yardımcısı, Kurmaca

Gösterim: Kafesten Bir Kuş Uçtu Tiyatro Oyunu, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tiyatro Topluluğu, 2001.

Gösterim: ODTÜ Kısa Film Buluşması, 2004.

Eski Yenimahalle (2007) Yönetmen Yardımcısı, Kameraman, Belgesel Film

  1. Ankara Uluslararası Film Festivali, Ulusal Belgesel Film Yarışması, Kategori: Amatör, 2008.

İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali, Ulusal Yarışma, 2007.

Gulyabani (2008) Seslendirme Yönetmeni, Seslendirmen, Animasyon

  1. Ankara Uluslararası Film Festivali, Ulusal Kısa Film Yarışması, Gösterim, 2009.
  2. Ulusal Kısa Film Festivali, Kategori: Kurmaca, İKFD Derneği Jüri Özel Ödülü, 2009.