Emine Patan

Eğitim Bilgileri

2014-               Doktora Programı-İstanbul Teknik Üniversitesi-Peyzaj Mimarlığı Bölümü

2011-2014       Yüksek Lisans Programı-Atatürk Üniversitesi-Peyzaj Mimarlığı Bölümü

2007-2011       Lisans Programı-Anadolu Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri

İlişkileri Bölümü

2005-2010       Lisans Programı-Karadeniz Teknik Üniversitesi-Peyzaj Mimarlığı Bölümü

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

“Doğankent (Giresun) İlçesi ve Yakın Çevresinin Turizme Yönelik Rekreasyonel Peyzaj Potansiyelinin Peyzaj Planlama İlkeleri Doğrultusunda Belirlenmesi”

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Işık SEZEN

 

Yayın Bilgileri

 

*Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

  1. Sezen I., Patan E., (2015). “Kentsel Sitlerin Kentsel Peyzaja Katkıları: Giresun Zeytinlik Mahallesi Örneği”,  Mavi Atlas Dergisi, 201-215,  Doi: 10.18795/ma.23144

 

*Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan yayınlar:

 

  1. Temel A., Patan E., (2016). “Kış Kentlerinde Kullanılan Işıklı Terapinin Bireyler Üzerindeki Etkisi ve Mekânsal Öneriler”,  International Winter Cities Symposium, Erzurum, Türkiye.

 

  1. Patan E., Sezen I., (2015). “Definition, Types, Sustainabilty and Relation of Tourism with Environment, Landscape Planning and Recreation”,  International Tourism and Hospitality Management Conference, Sarajevo, Bosna Hersek.

 

  1. Sezen I., Patan E., (2015). “Evaluation of Tourism Potential in Doğankent District in Giresun”,  International Tourism and Hospitality Management Conference, Sarajevo, Bosna Hersek.

 

  1. Sezen I., Patan E., (2014). “Osmanlı Dönemi Cami Avlularında Bahçe Sanatı Anlayışı: Erzurum Örneği”, Uluslararası Katılımlı Osmanlı Bilim ve Düşünce Tarihi Sempozyumu, 219-240, Gümüşhane, Türkiye.

 

Araştırma Projesi Bilgileri

  1. “Doğankent (Giresun) İlçesi ve Çevresi Turizm ve Rekreasyonel Potansiyelinin Peyzaj Planlama İlkeleri Doğrultusunda Belirlenmesi”, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01/07/2012 – 01/07/2014 (ULUSAL)

 

 

  1. Mahallebaşı (Erzurum) ve Çevresi Sosyo-Ekonomik Gelişim Stratejisi, Kalkınma Bakanlığı, Araştırmacı, 01/07/2014 – 30/11/2014 (ULUSAL)

 

Kurum ve Kuruluşlar Üyeliği

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası (2011-       )

 

Bilgisayar Yazılım Bilgileri

Microsoft Office

AutoCAD

ArchiCAD

Photoshop

C++

 

Yabancı Diller

İngilizce