Meliz Akyol Alay, Dr.

MELİZ AKYOL

Öz Geçmiş 2015

İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Istanbul,

tel:0212-2931300-2801 , e-mail: melizakyol@gmail.com

 

EĞİTİM

 

(2011- 2016) İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. Doktora.

Peyzaj Mimarlığı Bölümü.

Konu: Arazi kullanım değişimlerinin peyzaj teori ve modelleme kapsamında incelenmesi.

Danışmanı: Doç. Dr. Hayriye Eşbah Tunçay.

(2013-2014) Ziyaretçi Akademisyen, Kaliforniya Üniversitesi, Santa Barbara Kampüsü.

Konu: SLEUTH Kentsel Büyüme Modeli ve Peyzaj Değişimi. Danışmanı: Prof. Dr. Keith Clarke.

(Ağustos 2011)  İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. Yüksek Lisans.

Peyzaj Mimarlığı Bölümü.

Konu: “Kentsel Tarımın Tarihi Gelişimi ve Kentsel Tarım Tasarım Kriterlerini Belirlenmesi”  Danışmanı: Doç. Dr. Hayriye Eşbah Tunçay.

(Haziran, 2008) İstanbul Üniversitesi.  Lisans. Peyzaj Mimarlığı Bölümü.

 

 

ÇALIŞMA GEÇMİŞİ

 

(Aralık, 2011 – Devam etmekte) İstanbul Teknik Üniversitesi.

Araştırma Görevlisi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü.

(2010-2013) 109Y220 No’lu TUBİTAK Projesi. “Ekolojik Ağlar Kapsamında Tarımsal Peyzaj Dokusunun İrdelenmesi” Yürütücü Doç Dr. Hayriye ESBAH TUNÇAY.

            Bursiyer Öğrenci.

(2009-2010) POLIN Su Parkları Ve Havuz Sistemleri.

Peyzaj Mimarı. Tasarım ve Teklif Ekibi.

(2008-2009) META Peyzaj Planlama Ltd.

Peyzaj Mimarı. Proje Yönetim ve Uygulama.

 

 

TEZLER

 

AKYOL, M. (2016) Arazi Kullanım Değişimlerinin Peyzaj Teori ve Modellemesi Kapsamında İncelenmesi. İstanbul Teknik Üniversitesi.  Doktora Tezi. Danışman: Doç. Dr. Hayriye EŞBAH TUNÇAY.

 

AKYOL, M. (2011) Evolution of Urban Agriculture Concept and Determination of Criteria.  İstanbul Teknik Üniversitesi. Peyzaj Mimarlığı Bölümü.  Yüksek Lisans Tezi. Danışman: Doç. Dr. Hayriye EŞBAH TUNÇAY.

 

 

YAYINLAR

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlar

 

A Kategorisi (A1 – SCI ve SCI Expanded kapsamında yayınlar)

1.     ESBAH, H.,  AKYOL, M., STEINDL, M., 2014. “Urban Agriculture and Cultural Landscapes of Istanbul”, Journal of environmental protection and ecology,  ISSN 1311-5065 , 15 (4), 1793-1800.

2.     ERDEM, M., AKYOL, M., 2013, “Through the Historical Landscape to an Urban Green Infrastructure Themes & Context”, Nordic Journal of Architectural Research, ISSN:1893-5281, Vol.25, No:2 / 231-255.

A Kategorisi (A-2)

3.     AKYOL, M., ESBAH, H., 2013. “Creating ecological and social environments with community development for resilient cities” ITU A|Z Journal of the Faculty of Architecture,  ISSN: 1893-5281, Volume 10 ( 2), 133-147.

A Kategorisi (A-3)

4.     AKYOL, M., ESBAH, H., 2016.  “A Portrayal of Uncertainty: Revealing Problems and Opportunities of Landscape Change via Sleuth Cellular Automata Model” JoDLA Journal of Digital Landscape Architecture, ISBN 978-3-87907-612-3, Volume 1 (1), 150-161.

 

Uluslararası bildiriler

 

1.     AKYOL, M. ERDEM KAYA, M., 2016.  “Türk bahçeleri ve çağdaş dönem kent içi bahçe uygulamaları” PEMKON Türk Bahçeleri Konferansı 23-25 Mayıs 2016, İstanbul, Türkiye.

2.     ERBAŞ GÜRLER, E. , AKYOL, M., 2016. “Yerelliği Peyzaj İle Kucaklamak: Dönüşüm Gerçeğine Karşı Direniş Senaryoları” 2. Kent Araştırmaları Kongresi. 11-13 Mayıs 2016. İstanbul, Turkiye.

3.     AKYOL, M., ESBAH. H., 2016. “ A Portrayal of Uncertainty: Revealing Problems and Opportunities of Landscape Change via Sleuth Cellular Automata Model” DLA 2016, İstanbul, Turkey. 01-03 June 2016.

4.     AKYOL, M., ESBAH. H., 2015.  “The role of urban growth models and geographical information systems in landscape analysıs studies“ ECLAS 2015, Taru, Estonia, 20 – 23 September 2015. ISBN:  978-9949-536-97-9. 117-122.

5.     DEMİR, S., DEMİREL, Ö., ERDOĞAN, M.A., AKYOL, M., BAYRAMOGLU, E., 2015. “Determining Protective Tourism Strategies Through Visibility Analysis: Altindere Valley National Park Case” IFLA 2015. 52nd World Congress of the International Federation of Landscape Architects Congress proceedings, 10–12 June 2015, Saint-Petersburg, Russia. ISBN:  978-5-7422-4877-4

6.     ESBAH, H.,  AKYOL, M., STEİNDL, M., 2014. “Urban Agriculture and Cultural Landscapes of Istanbul”, International Congress on Green infrastructure and sustainable societies/cities (GreInSus2014) Proceedings, İzmir-TURKEY September-2014. ISBN: 978-605-85204-1-7

7.     AKYOL, M., ESBAH, H., TEZER, A., 2012. The role of productive landscapes for resilient cities. 49 nth IFLA World Congress “Landscapes In Transition” Cape Town, 254.

8.     AKYOL, M., ESBAH, H., DEMIR, S., 2012. Urban Agriculture as a tool for environmental awareness for future generations. BENA 2012 Conference “Sustainable Landscape Planning and Safe Environment”, 21-24 June 2012.. Istanbul, Turkey: Cenkler, 823-830.

9.     YILDIRIM, B., AKYOL, M., 2012. Remapping the relation of Istanbul with Bosphorus. BENA 2012 Conference “Sustainable Landscape Planning and Safe Environment”. 21-24 June 2012 Istanbul, Turkey. Istanbul, Turkey: Cenkler, 145-153.

10.  AKYOL, M., ESBAH. H., DEMIR, S., TOKUS, M., SERT, E., 2011. Designing with culture: Exploring the identity for Turkish garden design. ECLAS 2011 “Ethics/Aesthetics”.  Sheffield, Britain, 87.

11.  TOKUS, M., AKYOL, M., ESBAH. H., SERT, E., DEMIR, S., 2011. Landscape, ecology and aesthetics: The case of Haliç, Istanbul. ECLAS 2011 “Ethics/Aesthetics”.  Sheffield, Britain, 295

 

Uluslararası Bildiri Özetleri:

 

1.      AKYOL, M., ESBAH. H., 2015.  “The role of urban growth models and geographical information systems in landscape analysıs studies“ ECLAS 2015, Taru, Estonia, 20 – 23 September 2015.

2.      AKYOL, M., ESBAH. H., 2014.  “Distribution of Urban Agriculture in Urban Core and Urban Fringe – Case of Istanbul“ Association of American Geographers (AAG) Annual Meeting at Tampa Bay,FL USA, 8-12 April 2014.

3.      DEMİR, S., AKYOL, M., ERDOĞAN., M.A., 2014. “Altindere valley national park natural and cultural landscape resources, analytical hierarchical process, visibility analysis, ecotourism”, ECLAS Specifics 2014.  jovis Publishers, Berlin, ISBN: 978-3-86859-299-3, syf:480.

4.      BAYCAN, T., AKYOL, M., BAŞ, A., OZKAN H.A., YILMAZ, M., 2013. “The Rıse of Turkey and The New Medıterranean in Transıtıon“ 53rd ERSA Congress Regional Integration:  Europe, the Mediterranean and the World Economy 27-31 August 2013 Palermo, Italy.

5.      ERDEM, M., AKYOL, M., 2013. From historic landscape to urban ecological network: themes & context. EFLA Regional Congress “Green infrastructure: from global to local. 11-15 June 2012 Russia-Sweden. Saint-Petersburg: Polytechnic University Publishing House, 43.

6.      AKYOL, M., ESBAH, H., 2010. “Permaculture design as a tool for sustainability in cities”, PLUREL “Managing the Urban Rural Interface”, Book of Abstracts, Faculty of Life Sciences, University of Copenhagen, Denmark, syf:25.

7.      AKYOL, M. 2009. Environment and Technology: Rehabilitation of Waste Lands, Example of Umraniye Project. ISC56 “International Student Conference”. Tokyo, Japan.

 

 

Ulusal hakemli dergiler

1-      AKYOL, M.,  ESBAH, H.,  2015. “Çağdaş Peyzaj Tasarım Gündemi / Tasarım Eğitiminde Teknoloji ve Yeni Dönem”  YAPI aylık mimarlık tasarım kültür sanat dergisi , ISSN 1300-3437, 398, 132

 

Diğer

1-     ESBAH, H., Akyol, M. (2012) “Bir kenti beslemek.” EkoYapı Dergisi (8): 86-93.

 

Ulusal bildiriler

 

1-     AKYOL, M., ERDEM KAYA. M., 2016. “Türk Bahçeleri Ve Çağdaş Dönem Kent İçi Bahçe Uygulamaları” I. Ulusal PEMKON Konferansı – Türk Bahçeleri. 23-25 Mayıs, İstanbul, Türkiye.

2-     ERBAŞ GÜRLER, E., AKYOL, M., 2016. “Yerelliği peyzaj ile kucaklamak. Dönüşüm gerçeğine karşı direniş senaryoları” Kent Araştırmaları Kongresi. İstanbul, Turkey.

 

 

TEKNİK RAPORLAR

 

3-     2214 International Doctoral Research Fellowship Programme Final Report.

4-     (Haziran 2015) Amasra İlçesi Göçkündemirci Kıyı Yerleşimi Peyzaj Planlama ve Tasarım Projesi. T.C. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Projesi. Final Raporu.

 

TAMAMLANMIŞ / DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

 

1-     (2015 – Devam etmekte) 215O095 numaralı TUBITAK 1002 Projesi. Akyol, M., Esbah, H., Terzi, F. Peyzaj Değişimi Ve Kentsel Büyüme İlişkisinin Sleuth Modeli Ve Peyzaj Metrikleri İle İncelenmesi; Sarıyer, İstanbul Örneği, Yürütücü.

2-     (2015 – Devam etmekte) 38637 No’lu İTÜ-BAP Projesi. Esbah, H., Akyol, M. Peyzaj Değişimi ve Kentsel Büyüme İlişkisinin Hücresel Büyüme Modellerinden SLEUTH Modeli ve Peyzaj Metrikleri ile İncelenmesi: Sarıyer, İstanbul Örneği, Araştırmacı.

3-     (Haziran 2015) Amasra İlçesi Göçkündemirci Kıyı Yerleşimi Peyzaj Planlama ve Tasarım Projesi. T.C. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Projesi, Proje ekip üyesi.

4-     (2012- Devam etmekte) 25671 No’lu İTÜ-BAP Projesi. Esbah, H., Örnek, M. A., Akyol, M. Online bitki veritabanı oluşturulması, Araştırmacı.

 

BURSLAR / ÖDÜLLER

 

1-     (2014 – 2015) TÜBİTAK 2214-A Yurt Dışı Araştırma Bursu (Doktora Öğrencileri İçin)

2-     (2010-2012) TÜBİTAK 109Y2015 No’lu Proje – Bursiyer Öğrenci (Yüksel Lisans Öğrencileri için)

 

YARIŞMALAR

 

1-       (2015)  “Yeni Erbaa” Çamlık Sosyal Habitatı Ulusal Mimari Proje Yarışması (2015). Eşdeğer Mansiyon.  —  Danışman

2-       (2011)   Afyonkarahisar Kent Meydanı Yarışması, Satın Alma – Yardımcı olarak katılım

3-       (2010)  İzmit Sahili Peyzaj ve Kentsel Tasarım Proje Yarışması, 3.Mansiyon (Ekip başı Hayriye EŞBAH TUNÇAY) -Yardımcı olarak katılım.

 

 

ETKİNLİKLER

 

1-     (2015) Landscape as a Socio-Ecological System Workshop.  Organizasyon. Huazhong University of Science & Technology School of Architecture and Urban Planning ve İstanbul Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümleri, İstanbul (17-24 Nisan 2015).

2-     (16 Haziran 2015) Landscape as a Socio-Ecological System Workshop. Seminer: Historical and Cultural Landscapes of İstanbul and Contemporary Landscape Design.

1-     (2015) Culturescape Seoul Workshop. Organizasyon. The University of Seoul ve İstanbul Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümleri, Seoul (31 Mart-10 Nisan 2015).

2-     (07 Nisan 2015) Culturescape Seoul Workshop. Seminer: Istanbul’s past and present landscape and urbanization character.

3-     (18 Kasım 2014) GIS Day, Lightning Talks. University of California, Santa Barbara, USA. Seminer: Landscape Strategies for Urban Growth

4-     (2013) Industrial Landscape Workshop. Organizasyon. Huazhong Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü (25 Nisan- 02 Mayıs 2013)

5-     (2013) “Theodosian Walls And Urban Agriculture“ Instructor. Summer School, 20-24. 05. 2013 Kadir Has Universitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Okan Üniversitesi,  Aachen Üniversitesi.

6-     (2013) Culturescape Tokyo Workshop. Organizasyon. Tokyo University Of Agriculture Department Of Landscape Architecture Science, and Istanbul Technical University Faculty Of Architecture, Landscape Architecture Department (15-30. 03. 2013)

7-     (2013) Culturescape Tokyo Workshop. Seminer: Turkish Garden design and landscape heritage.

8-     (2012)  Back to the Nature – Permaculture Workshop ve Seminerler Dizisi. Organizasyon. ITU, Istanbul, Turkey (16-18 Şubat, 3 Mart 2012).

 

 

ÜYELİKLER

 

1-     (2010 – …..)  Peyzaj Mimarları Odası (PMO) üyesi

2-     (2014- ……)   ASLA (American Society of Landscape Architects) üyesi

 

 

 

EĞİTİM VE ÖĞRETİME KATKI

Asiste Edilen Dersler

2011-2012 BAHAR – Plant Material I – PEM 132E

2011-2012 BAHAR – Plant Material III – PEM 232E

2011-2012 BAHAR –Ekolojik Peyzaj Planlaması PEM 608

2011-2012 BAHAR – Landscape Design III

2012- 2013 GUZ   Planting Design – PEM 341

2012- 2013 GUZ   Plant Material II – PEM 231E

2012- 2013 GUZ   Urban Visual Analysis PEM 335E

2012- 2013 GUZ   Landscape Design II

2012- 2013 GUZ   PEM Bitirme Projesi – Graduation Project PEM 492 -492E

2012-2013  BAHAR – Plant Material I – PEM 132E

2012-2013  BAHAR –  Plant Material III – PEM 232E

2012- 2013 BAHAR  Planting Design – PEM 341E

2012- 2013 BAHAR  Landscape Design I

2013-2014 GÜZ –  Planting Design – PEM 341

2013-2014 GÜZ –  PEM Landscape Design I

2014-2015 BAHAR- PEM Landscape Design III

2014-2015 BAHAR- PEM Bitirme Projesi – Graduation Project PEM 492 -492E

2015-2016 GÜZ –PEM Introduction to GIS

2015-2016 GÜZ – PEM  Landscape Design II

2015-2016 BAHAR – PEM Landscape Design I

2015-2016 BAHAR – PEM Landscape Ecology

 

İDARİ GÖREVLER/KOMİSYONLAR

 

1-     (2012-devam) İTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü Staj Komisyonu üyesi

2-     (2012-devam) İTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü Af Komisyonu üyesi