Muhammed Ali ÖRNEK, Dr.

Doktor Öğretim Üyesi – Assistant Professor

Daha fazla bilgi için > Akademik Profil

Muhammed Ali Örnek, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümünde  Doktor Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkan Yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir. 2008 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümünden lisans derecesini almıştır. Yüksek lisans eğitimini ise 2010 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimari Tasarımda Bilişim Yüksek Lisans Programında “Dikey Bahçe Tasarımında Örnek Tabanlı Tasarım Sistemlerin Kullanılmasına İlişkin Sistem Önerisi” başlıklı tezi ile tamamlamıştır. 2016 yılında  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Doktora Programında tamamladığı “Peyzaj Mimarlığı Eğitiminde Bilgisayar Oyunlarının Öğretim Aracı Ve Destek Sistemi Olarak Kullanılması: LANDCONS 1.0” başlıklı tezi ile Doktor ünvanını almıştır. 2013 yılında Amerika Birleşik Devletleri, Florida Uluslararası Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak peyzaj mimarlığı ve bilgisayar teknolojileri kesitinde araştırmalar yürütmüştür. 

Bilgisayar destekli tasarım, modelleme, görselleştirme ve eklemeli/çıkarmalı üretim teknolojileri bağlamında birçok ulusal ve uluslararası disiplinlerarası araştırma projesine katkı sağlamış ve yürütücülüğünü yapmıştır. Avrupa Birliği destekli ‘Horizon2020: Trans-making’ projesi kapsamında CRVENA organizasyonu ile Saray Bosna’nın kültürel miras alanlarının fotogrametrik modellenmesi ve arşivlenmesi konusunda işbirlikçi çalışmalar yürütmüştür. Katıldığı birçok ulusal mimari ve kentsel tasarım yarışmalarında ödül almıştır. Uluslararası ve ulusal kapsamda birçok bilimsel etkinlik organizasyonunda aktif görev almıştır. 

Anahtar Kelimeler: Peyzaj konstrüksiyonu, bilgisayar destekli üretim teknolojileri, sanal gerçeklik, fotogrametrik modelleme.


Muhammed Ali Örnek is currently working as an assistant professor and vice head of the Department of Landscape Architecture at Istanbul Technical University and he has previously worked as an instructor and a research assistant in the same institution since 2009. From ITU, he earned a BSc in Architecture in 2008, an MSc in Architectural Design Computing in 2010, and a PhD in Landscape Architecture in 2016. During his PhD research, Örnek focused on the instructional potential of computer games for landscape architecture education and developed an educational game for undergraduate students to improve the understanding of course material and the performance of learning. Now, he explores the boundaries of digital visualization and fabrication tools in landscape architecture.

Keywords: Landscape Construction, Computer Aided Design/Visualization/Manufacturing, Virtual Reality, Game-Based Learning.