Muhammed Ali ÖRNEK, Dr.

Doktor Öğretim Üyesi

Daha fazla bilgi için > Akademik Profil

Muhammed Ali Örnek, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümünde  Doktor Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkan Yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir. 2008 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümünden lisans derecesini almıştır. Yüksek lisans eğitimini ise 2010 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimari Tasarımda Bilişim Yüksek Lisans Programında “Dikey Bahçe Tasarımında Örnek Tabanlı Tasarım Sistemlerin Kullanılmasına İlişkin Sistem Önerisi” başlıklı tezi ile tamamlamıştır. 2016 yılında  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Doktora Programında tamamladığı “Peyzaj Mimarlığı Eğitiminde Bilgisayar Oyunlarının Öğretim Aracı Ve Destek Sistemi Olarak Kullanılması: LANDCONS 1.0” başlıklı tezi ile Doktor ünvanını almıştır. 2013 yılında Amerika Birleşik Devletleri, Florida Uluslararası Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak peyzaj mimarlığı ve bilgisayar teknolojileri kesitinde araştırmalar yürütmüştür. 

Bilgisayar destekli tasarım, modelleme, görselleştirme ve eklemeli/çıkarmalı üretim teknolojileri bağlamında birçok ulusal ve uluslararası disiplinlerarası araştırma projesine katkı sağlamış ve yürütücülüğünü yapmıştır. Avrupa Birliği destekli ‘Horizon2020: Trans-making’ projesi kapsamında CRVENA organizasyonu ile Saray Bosna’nın kültürel miras alanlarının fotogrametrik modellenmesi ve arşivlenmesi konusunda işbirlikçi çalışmalar yürütmüştür. Katıldığı birçok ulusal mimari ve kentsel tasarım yarışmalarında ödül almıştır. Uluslararası ve ulusal kapsamda birçok bilimsel etkinlik organizasyonunda aktif görev almıştır. 

Anahtar Kelimeler: Peyzaj konstrüksiyonu, bilgisayar destekli üretim teknolojileri, sanal gerçeklik, fotogrametrik modelleme.