Meltem ERDEM KAYA, Doç.Dr.

Doçent Doktor – Associate Professor

Daha fazla bilgi için > Akademik Profil

Doç. Dr. Meltem Erdem Kaya, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde görev yapıyor. 2002 yılında İstanbul Üniversite Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden fakülte birinci olarak mezun oldu. 2005 yılında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında Master derecesini, 2012 yılında Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Doktora Programında tamamladığı “Kırsal Yerleşim Peyzaj Kimlik Özelliklerinin Tespiti, Korunması ve Geliştirilmesine Yönelik Değerlendirme Matrisi Önerisi” başlıklı doktora tezi ile Doktor unvanını aldı.  Lisans, lisansüstü ve doktora eğitimi sırasında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, YÖK, TÜBİTAK, Tinçel Kültür Vakfı gibi birçok kurumdan yurt içi ve yurt dışı burs almaya hak kazandı. 2010 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde Michigan Üniversitesi (Ann Arbor, MI), Doğal Kaynaklar ve Çevre Fakültesi bünyesinde yer alan Peyzaj Ekolojisi, Tasarım ve Algı Laboratuvarında misafir araştırmacı olarak çalıştı.

Araştırmaları peyzaj tasarım metotları, peyzaj tasarımında ekolojik yaklaşımlar, kırsal yerleşim peyzaj kimliği ve morfoloji çalışmaları, post-endüstriyel peyzaj tasarım araştırmaları ve peyzaj mimarlığında stüdyo eğitimi üzerine odaklanıyor. Meltem Erdem Kaya İTÜ’de Doğal Sistemlerle Tasarım, Kırsal Peyzaj Planlama ve Tasarımı, Peyzaj Ekolojisi ve Tasarıma Yansımaları, Peyzaj Şehirciliği konularında teorik derslerin ve İTÜ Mimarlık Fakültesi Temel Eğitim Stüdyosu kapsamında Project 3, Peyzaj Tasarım Stüdyosu I ve Lisansüstü Tasarım Stüdyosu’nun yürütücülüğünü yapıyor. Ulusal ölçekte alınmış birçok proje ödülü bulunan Erdem Kaya aktif olarak tasarım yarışmalarına katılıyor, ürettiği projeler ve tasarım alanına dair makaleleri ile teori ve pratik alanında ulusal ölçekte peyzaj mimarlığı disiplininin gelişimine katkı sağlıyor. Profesyonel anlamda küçük ölçekli kamusal mekan tasarımından kentsel ve kırsal içerikte büyük ölçekli planlama projelerine kadar değişen bir aralıkta aktif olarak interdisipliner proje ekiplerinde koordinatör ve tasarımcı olarak yer alıyor. Erdem Kaya, 2017 yılında tamamlanan ve yürütücülüğünü yaptığı TÜBİTAK destekli Kırsal Yerleşim Peyzaj Kimlik İndeksinin Belirlenmesine Yönelik Yöntem Önerisi- Ege Bölgesi” başlıklı araştırma projesinin uzantısı olarak devam eden kırsal tasarım araştırmaları grubu dahilinde araştırmalarını sürdürüyor.


Meltem Erdem Kaya is Associate Professor of Landscape Architecture at Istanbul Technical University (ITU). She worked as a visiting scholar in the Landscape Ecology, Perception, and Design Lab at the University of Michigan, School of Natural Resources and Environment, USA, in 2010. Her research and teaching focuses on methods of landscape design, ecological approaches in landscape architecture, landscape characteristics and morphological studies on rural settlements, regenerative strategies for urban vacant lots. Dr. Erdem Kaya is actively participating design competitions and holds various awards at national level. Her professional practice focuses on landscape architecture projects ranging from small scale public spaces to large scale planning projects in urban and rural context.

www.kita.itu.edu.tr