Melih Bozkurt, Dr.

Doktor Öğretim Üyesi – Assistant Professor

Daha fazla bilgi için > Akademik Profil

Küçük yaşlardan beri sanat ve mimarlıkla ilgilenmekteydim, bunun sonucunda Ankara Üniversitesinde Peyzaj Mimarlığı okudum. Mezuniyet sonrasında İstanbul’a gelerek farklı firmalarda peyzaj mimarı ve görselleştirme uzmanı olarak çalıştım. 2007 yılı sonunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın verdiği bursu kazanarak, 2008 yılı içerisinde yüksek lisans ve doktora eğitimlerim için İngiltere’ye gittim. Burada Sheffield Üniversitesinde peyzaj araştırmaları alanındaki yüksek lisans eğitimimi 2010 yılında tamamladım. Bunu takiben aynı enstitüde doktora çalışmalarıma başladım ve 2015 yılı şubat ayında “Water Play in Urban Open Spaces in Sheffield: Children’s Experiences, Parental and Professional Understanding And Controls” başlıklı tez çalışmam ile doktoramı tamamladım. Aynı yılın Nisan ayında halen Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmakta olduğum İstanbul Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümüne atandım. Peyzajda insan deneyimi, kentsel açık alanlar ve sağlık ilişkisi, sosyal sürdürülebilirlik, kentsel alanlarda mekânsal ve sosyal adalet, göç ve kentsel peyzajların kullanımı ve değişimi gibi sosyal odaklı konularda çalışmalar yapmaktayım. Özellikle peyzaj tasarımının farklı sosyo-ekonomik, kültürel ve etnik kökenlerden gelen insanları birleştirici ve sosyal uyumluluğu arttırıcı bir araç olarak nasıl kullanılabileceği üzerine eğilmekteyim. Lisans seviyesinde temel eğitim stüdyosu projeleri, temel tasarım, görsel iletişim teknikleri, farklı seviyelerde peyzaj tasarımı projeleri, peyzaj mimarlığına giriş, kentsel tasarım, peyzaj mimarlığının sosyal yönü derslerini vermekteyim. Yüksek lisans ve doktora seviyesinde ise araştırma tasarımı, planlama ve tasarım disiplinlerinde nitel metotlar, peyzaj mimarlığında sosyal çalışmalar ve seminer derslerini veriyorum.


Melih was inspired by arts and architecture from early ages and studied landscape architecture in Ankara University. Following the graduation, he moved to Istanbul and worked for several private companies as a landscape architect and illustrator. He was awarded a scholarship by Turkish Ministry of National Education for his Master’s and Doctorate degrees in the United Kingdom. He studied “Landscape Research” master’s degree at the University of Sheffield, where He was awarded Master of Arts in Landscape Architecture in 2010. After having completed his Master’s degree, Melih started to study PhD degree at the same institution and he was completed his PhD in February 2015 with thesis titled “Water Play in Urban Open Spaces in Sheffield: Children’s Experiences, Parental and Professional Understanding And Controls”. Since 2015 he has been working in İstanbul Technical University in the Department of Landscape Architecture as an Assistant Professor. Melih’s research interest including human experiences in landscape; relationship between landscape and health, social sustainability; and immigration and change of cultural landscapes. Specifically he focuses on how we can use landscape design as a tool to bring people from difference socio-economic, ethnic, cultural backgrounds together in a public space and how do people from different backgrounds experience designed landscapes. Currently Melih is Teaching Foundation Project 1, Project 2, Basic Design and Visual Arts, Visual Communication, Landscape Design Studio, Introduction to Landscape Architecture, Urban Design, and Social Aspect Of Landscape Architecture modules on Bachelors degree level. He is also teaching Research design, Qualitative Methods in Planning and Design disciplines, Social studies in Landscape Architecture and Seminar modules on post-graduate and PhD levels.