Çisem DEMİREL, MSc.

Araştırma Görevlisi – Research Assistant

 

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden 2014 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından 2015 Bahar Dönemi’nde İstanbul Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünde lisansüstü eğitimine başlamıştır. 2015-2017 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde Lisansüstü Bursiyer olarak çalışmıştır. 2017 yılında İTÜ Yeşil Kampüs Projesi Greenmetric Sertifikası başvuru sürecinde Araştırmacı olarak çalışmış ve proje 2017 yılında dünya çapında ilk 100’e giren ilk Türk üniversitesi olarak 77.lik kazanmıştır. 2017 Güz Dönemi’nde peyzaj ve sosyal yapı ilişkisi üzerine çalıştığı “Kentlerin Dönüşüm Sürecinde Sosyal Bir Strüktür Olarak Peyzaj: Beykoz Örneği” başlıklı yüksek lisans tezini başarıyla tamamlamış ve İTÜ Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Şu anda eğitimini İTÜ Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Doktora Programı’nda peyzaj mimarlığı kuramı ve peyzaj mimarlığında söylem-eylem ilişkisi konuları üzerine devam ettirmektedir. 

Çalışma alanları; peyzaj ve toplum, peyzaj mimarlığında kuram ve eleştiri, peyzaj mimarlığında sanat.


Graduated from Yeditepe University, Faculty of Fine Arts, Department of Landscape Architecture in 2014. After her bachelor graduation, she started her post-graduate education in Istanbul Technical University, Department of Landscape Architecture in 2015 Spring Semester. She worked as a post-graduate scholar at Yeditepe University Faculty of Architecture, Department of Landscape Architecture between 2015-2017. In 2017, she worked at ITUNOVA as a researcher in the ITU Green Campus Project Greenmetric Certificate process, and in 2017 the project gained 77th place in worldwide as the first Turkish university to enter the top 100 in the world. She successfully completed her master’s thesis titled “Landscape as a Social Structure in the Transformation of Cities: The Case of Beykoz”, which she studied on the relationship between landscape and social structure. In the fall term of 2017, same year she graduated from master’s, she started to work as a research assistant at ITU Faculty of Architecture, Department of Landscape Architecture. She is currently continuing her education on the subject of landscape architecture theory and discourse-action relation in landscape architecture in ITU Landscape Architecture PhD Programme. 

Research fields; society and landscape, theory and criticism in landscape architecture, art and landscape.