Emine PATAN, MSc.

Araştırma Görevlisi – Research Assistant

 

1988 yılında Bursa 2010 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden, 2013 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nden mezun olmuştur.

2011 yılında başladığı yüksek lisans öğrenimini 2014 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı’nda  “Doğankent (Giresun) ilçesi ve yakın çevresinin turizme yönelik rekreasyonel peyzaj potansiyelinin peyzaj planlama ilkeleri doğrultusunda belirlenmesi “  tez konusu ile tamamlamıştır. 2014 yılında Kalkınma Bakanlığı Mahallebaşı (Erzurum) ve Çevresi Sosyo-Ekonomik Gelişim Stratejisi hazırlanması projesinde araştırmacı olarak görev yapmıştır.

2012 yılında Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’ne ÖYP araştırma görevlisi olarak atandı.  2012-2013 yıllarında Boğaziçi Üniversite’sinde, 2013-2014 yılında Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde ÖYP Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır. 2014 yılından itibaren Ordu Üniversitesi adına İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Doktora öğrencisi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.