Emine ÇOBAN ŞAHİN, MSc

Araştırma Görevlisi – Research Assistant

 

Emine Çoban Şahin; lisans eğitimini 2007-2011 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünde tamamlamıştır. 2011 yılında Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı’nda başladığı yüksek lisans eğitimini 2013 yılında ‘Kent Mobilyalarının Bulundukları Mekânlara Etkileri: Düzce Örneği’ adlı tez çalışması ile tamamlamıştır. 2013 yılında Yüksek Öğretim Kurumu tarafından geliştirilen Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Edirne Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Aynı program kapsamında 2014 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başlayan Emine Çoban Şahin; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 35. Maddesi uyarında aynı üniversitenin Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Halen görevine ve doktora eğitimine devam etmekte olup peyzaj mimarlığı tarihi, tarihi kent kurgularında yeşil alanlar, peyzaj tasarımı ve planlamada tarihi yaklaşımlar gibi konularla ilgili çalışmalarını sürdürmektedir.


Emine Çoban Şahin completed her undergraduate education at Karadeniz Technical University, Faculty of Forestry, Landscape Architecture Department in between 2007-2011 years. She graduated from Düzce University, Institute of Science, Landscape Architecture Department, in 2013 with her thesis titled ‘Effects of Urban Furniture on Locations: The Case of Düzce’.  Education. Emine Çoban Şahin started to work as a Research Assistant at Edirne Trakya University Faculty of Architecture, Department of Landscape Architecture in 2013 within the program of ‘Teaching Staff Training Program’ developed by Higher Education Institution. Within the same program, she started her doctorate education in Istanbul Technical University, Graduate School Of Science Engineering and Technology, Science, Landscape Architecture Department in 2014; in accordance she started working as a Research Assistant at the Faculty of Landscape Architecture of the same university with the Higher Education Law No. 2547 article: 35. Emine Çoban Şahin still continues her employment and doctorate education and continues her studies on subjects such as history of landscape architecture, green spaces in historical city settlements, historical approaches in landscape design and planning.