Nergis AŞAR

Araştırma Görevlisi – Research Assistant

 

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümünden 2017 yılında mezun olmuş ve aynı yıl İTÜ Peyzaj Mimarlığı Yükseklisans programında başlamıştır. Tasarımda kültür ve mekan üzerine odaklanmıştır. Bunun bir uzantısı olarak mimari görsel iletişim & tasarım üzerine yaptığı çalışmalarına farklı ekipler ile katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalar ile devam etmiş ve farklı ekipler ile bir çok ödül almıştır. Yükseklisans araştırmasına mekan, kültür ve iletişim konularının kesişiminde devam etmektedir.


Nergis Aşar completed her landscape architecture degree in Istanbul Technical University, Faculty of Architecture, Department of Landscape Architecture in 2017 and started the master’s degree programme of Department of Landscape Architecture in ITU. She has focused on culture & spatial areas in design. As an extansion of this topic she started to produce in visual communication & design field with different teams and for several national and international competitions which were honoured with several awards. Her ongoing graduate degree research is based on the intersection of the topics; place, culture and communication.