Merve FERMANCI, MSc.

Araştırma Görevlisi – Research Assistant

 

Merve Fermancı; 2005-2009 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı bölümünden derece ile mezun olmuştur. 2013 yılında Yüksek Öğretim Kurumu tarafından geliştirilen Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. Program dahilinde 2013-2014 öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Dil Bölümünde İngilizce eğitimi almıştır. 2014 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başlayan Merve Fermancı; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 35. Maddesi uyarınca aynı üniversitenin Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Yüksek lisans eğitimini 2014-2017 yılları arasında ‘Beşiktaş İlçesi Atıl Mekanların Kent Kurgusuna Katılmalarına Yönelik Performans Temelli Yaklaşımlar’ başlıklı tez çalışması ile tamamlamıştır. Aynı üniversite ve aynı bölümde doktora eğitimine ve asistanlık görevine devam etmekte olup çalışma alanları endüstri mirası, iklim değişikliği, sürdürülebilirlik gibi konulardır.


Merve Fermancı started her study at Atatürk University Faculty of Agriculture, Department of Landscape Architecture in 2005 and graduated in 2009 with a degree. She worked as a research asistant in Kilis 7 Aralık University, Faculty of Engineering-Architecture, Department of Landscape Architecture, within the scope of the Teaching Staff Training Program developed by the Council of Higher Education in 2013. Within the program, she studied English in the Foreign Language Department of Dokuz Eylül University in the 2013-2014 academic year. Merve Fermancı who started her MSc degree at Istanbul Technical University, Graduate School of Science Engineering and Technology, Landscape Architecture, in 2014; started to work as a Research Assistant at the Faculty of Architecture, Department of Landscape Architecture of the same university in accordance with the Higher Education Law No. 2547 Article 35. In 2014-2017, she received her Master’s degree with the thesis title ‘Performance Based Appraoches for the Participation of Urban Fiction of Vacant Lands in Beşiktaş’. She currently continues her PhD degree and working research asistant in the same university and same department and her topics of study are such as industrial heritage, climate change, and sustainability.