Eğitim

Peyzaj Mimarlığı lisans programı altı dönemlik müfredat üzerine kurulmuştur.  İlk üç dönem, mimarlık ve iç mimarlık bölümlerinden öğrencilerle işlenen birçok disiplinler arasın dersten oluşmaktadır. Müfredatın ikinci yarısı ise branşa özgü olarak kurgulanmıştır.

Bu yaklaşım, disiplinler arası tasarım temelinin yanısıra, çift anadal programı ve yatay geçiş için olanak sağlamaktadır.  İlk üç dönemi 3.00 not ortalaması ile tamamlayan öğrenciler, çift anadal programına başlama hakkı kazanır. Bu noktada öğrenciler aynı zamanda, İTÜ Mimarlık Fakültesi anadal programları olan Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık, İç Mimarlık ve Şehir Bölge Planlama arasında geçiş yapmak için başvuruda bulunabilirler.

Temel dönem boyunca öğrenciler, temel tasarım, çizim teknikleri, mimari tasarım ve sunum teknikleri ve bunların yanısıra peyzaj mimarlığına giriş, peyzaj mimarlığı tarihi ve teorisi, bitki materyali, doğal sistemler ve tasarım, bilgisayar destekli tasarım ve bilgi sistemleri, yapısal peyzaj ve alan planlama konularını öğrenir.

Dördüncü dönem ile, öğrenciler branşlarına özgü, Peyzaj Mimarlığı alanınıyla ilgili problem ve çözümlerin tartışılmasına olanak veren derslere başlar. Peyzaj Mimarlığı programı 39 zorunlu ve 10 seçmeli olmak üzere ders kredisi 152 olan toplamda 49 dersten oluşur.

Peyzaj Mimarlığı programının temel öğretim amaçları, iyi temellendirilmiş programı ile öğrencileri peyzaj planlaması ve tasarımı, beşeri ve doğal bilimler, peyzaj teorisi ve uygulaması vizyonları üzerine profesyonel bir kariyere hazırlamaktır. Müfredat aynı zamanda, peyzaj mühendisliği (alan planlama) ve yapı, çevre yönetimi, çizim teknikleri ve ilgili bilgisayar programlarının kullanıldığı mesleki uygulama derslerinide kapsayan profesyonel dersler ile desteklenmektedir.

Öğrencilerin tasarım sürecinde problem çözeme becerileri ve veri toplama, analiz etme ve sentezleme gibi bilimsel araştırma yöntemlerinin uygulanması konuları vurgulanmaktadır.

Peyzaj Mimarlığı öğrencileri, verimli kaynak kullanımı, ekonomik yaklaşım ve sosyal adalet gibi mesleki etik değerler ile birlikte sosyal,tarihi ve kültürel çevrenin korunması konularına uygun olarak eğitim alır.