Gizem Aluçlu

Araştırma Görevlisi – Research Assistant

 

Gizem Aluçlu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı, çift anadal programı, bölümlerinden mezun oldu. Lisans eğitimi süresince veri bazlı ekolojik tasarımların farklı ölçek ilişkileri üzerine çalıştı ve pek çok burslu uluslararası program, workshop’lar ve bienallere katılma fırsatı buldu. Mimarlık ve kentsel tasarım yarışmalarında yer aldığı ekipler ile farklı derecelerde ödüllendirildi. Şu anda, İTÜ’de Peyzaj Mimarlığı yüksek lisansı eğitimine devam etmekte ve kariyerini akademik olarak İTÜ Peyzaj Mimarlığı bölümünde Araştırma Görevlisi olarak sürdürmekte. Direnç gösteren peyzajlarda, topografya ile ilişkili olarak, veri bazlı yağmur suyu yönetimi üzerine çalışmakta. Çalışma Alanları: Dirençli peyzajlar, Yağmur suyu yönetimi, Ekolojik tasarım, Veri bazlı tasarım


Gizem Aluçlu, graduated from Landscape Architecture and Architecture Departments, double major departments program, at Istanbul Technical University. Focused on relations different scales of data based ecological design during the B.Sc. education. Participated also international programs with scholarships like in Bauhaus University, or international workshops and biennials. Have taken place in the teams of several achtitecture and urban design competitions awarded in different levels. Today, taking the master degree from ITU Institute of Science, Master of Landscape Architecture and continuing the professional and academic career as a Research Assistant at ITU in Landscape Architecture Department. Working on the topography related and data-driven stormwater management of resilient landscapes. Research Fields: Resilient landscapes, Stormwater management, Ecological design, Data-driven design