Başak Akarsu

Araştırma Görevlisi – Research Assistant

 

Başak Akarsu; 2014 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde lisans eğitimine, lisans eğitimi sırasında, 2015 yılında Mimarlık Bölümü’nde çift anadal programına başlamıştır. Lisans eğitimi sırasında Erasmus Programı kapsamında bir dönem Wageningen Üniversitesi’nde eğitim almıştır. Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden 2019 yılında, Mimarlık Bölümü’nden 2020 yılında mezun olmuştur. 2019 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde lisansüstü eğitimine başlamıştır. 2020 yılında aynı bölümde araştırma görevlisi olarak görev almaya başlamıştır. Yüksek Lisans eğitimini peyzaj ve mimarlık arakesitinin melez mekansal üretimleri, ve farklı toplumsal grupların melez mekan kullanımları konuları üzerine devam ettirmektedir.

Çalışma alanları: Peyzaj ve Mimarlık arakesiti, Melez mekanlar, Peyzaj ve Toplum, Peyzaj Mimarlığında sosyal adaptasyon ve rehabilitasyon


Başak Akarsu; She started her undergraduate education in Istanbul Technical University Faculty of Architecture Department of Landscape Architecture in 2014, and during her undergraduate education, she started her double major program in the Department of Architecture in 2015. During her undergraduate education, she studied at Wageningen University for a period within the scope of Erasmus Program. She graduated from the Department of Landscape Architecture in 2019 and from the Department of Architecture in 2020. In 2019, she started her graduate education in the Department of Landscape Architecture in Istanbul Technical University. In 2020, she started to work as a research assistant in the same department. She continues her graduate education on hybrid spatial productions of the landscape and architecture intersection, and the hybrid space uses of different social groups.

Research Files: Landscape and Architecture intersection, Hybrid spaces, Landscape and Society, Social adaptation and rehabilitation in Landscape Architecture