Nergis Aşar

Araştırma Görevlisi – Research Assistant

 

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümünden 2017 yılında mezun olmuş ve aynı yıl İTÜ Peyzaj Mimarlığı Yükseklisans programında başlamıştır. Tasarımda kültür ve mekan üzerine odaklanmıştır. Bunun bir uzantısı olarak mimari görsel iletişim & tasarım üzerine yaptığı çalışmalarına farklı ekipler ile katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalar ile devam etmiş ve farklı ekipler ile bir çok ödül almıştır. Yükseklisans eğitimini 2020 yılında, mekan,  dijital kültür ve iletişim konularının kesişiminde hazırladığı “Kentsel alanlarda iletişim ve çevre arasındaki bağlantıların ve dijital çağdaki değişimlerinin incelenmesi” başlıklı tezi ile tamamlamıştır. Doktora eğitimine İstanbul Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünde devam etmektedir.


Nergis Aşar completed her landscape architecture undergraduate degree in Istanbul Technical University, Faculty of Architecture, Program of Landscape Architecture in 2017 and started the Master’s Degree Program of Department of Landscape Architecture in ITU. She has focused on culture & spatial areas in design. As an extansion of this topic she started producing in visual communication in architectural design. She has been working on producing in visual communication & design field with different teams and in several national and international competitions which were honoured with several awards. She completed her graduate degree in 2020 with the thesis “ Examination of the Links Between Communication and Environment in Urban Areas and Their Change in the Digital Age” which focuses on place, digital culture and communication. She continues her PhD studies at Istanbul Technical University, Department of Landscape Architecture.