Nebahat Kalkan, MSc.

Araştırma Görevlisi – Research Assistant

 

Nebahat Kalkan; 2007-2011 yılları arasında Çukurova üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı bölümünden, tasarım bölümü birincisi, bölüm ikincisi olarak mezun olmuştur. 2011-2013 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünde ‘Malatya Kenti Aktif Yeşil Alanların Nitelik ve Nicelikleri Bakımından İrdelenmesi’ başlıklı yüksek lisans çalışmasını tamamlamıştır. 2014 yılında Öğretim Görevlisi Yetiştirme Programı (ÖYP) ile Adıyaman Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümüne atanmıştır. Program dahilinde 2014-2015 yılları arasında Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Meslek Yüksek Okulu’nda Dil eğitimi almıştır. 2016 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünde doktora eğitimine başlamıştır ve eğitimi hala devam etmektedir. 2018-2020 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, Coğrafi Bilgi Sistemleri Programını tamamlamıştır. 2020 yılında İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyoloji Programı lisans eğitimine hala devam etmektedir. Afete Duyarlı Peyzaj Alanları, Peyzaj Yönetimi ve Çevre Hukuku, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Peyzaj Mimarlığı ve Eğitim  gibi konularla ilgili çalışmaları devam etmektedir.


Nebahat Kalkan; Between 2007-2011, she graduated from Çukurova University Faculty of Architecture, Department of Landscape Architecture, being the first in the design department and the second in the department. Between 2011-2013, she completed her master’s degree in Çukurova University Landscape Architecture department with the title of “Analysis of the Active Green Areas in Malatya City in terms of Quality and Quantity”. In 2014, she was appointed to Adıyaman University Faculty of Architecture, Department of Landscape Architecture with the Instructor Training Program (ÖYP). Within the scope of the program, she received language training at Ankara University School of Foreign Languages between 2014-2015. She started her doctorate education in the Department of Landscape Architecture at Istanbul Technical University in 2016 and her education is still continuing. Between 2018-2020, she completed the Geographical Information Systems Program of Anadolu University Open Education Faculty, Department of Architecture and Urban Planning. In 2020, Istanbul University Open and Distance Education Faculty Sociology Program is still continuing its undergraduate education. Her studies on Disaster Sensitive Landscape Areas, Landscape Management and Environmental Law, Geographical Information Systems, Landscape Architecture and Education are continuing.