Ayşegül AKÇAY KAVAKOĞLU, Dr.

Doktor Öğretim Üyesi – Assistant Professor

 

Ayşegül Akçay Kavakoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesidir. Araştırma alanları genel olarak tasarım süreci, hesaplamalı tasarım, kumaş kalıp ile form üretimi, temsil ve hareketli imge çalışmalarını içermektedir. Akçay Kavakoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olduktan sonra Yüksek lisans çalışmalarını Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Ecole Nationale Supérieure d’architecture de Paris-Belleville’de yürütmüştür. ODTÜ’den şehir imgelerinin sinemada temsili konulu yüksek lisans tezi ile mezun olmuştur. Doktora derecesini hareketli imgenin hesaplamalı tasarım sürecine katkısını araştırarak ODTÜ’den almıştır. Atölye çalışmaları ve sergiler düzenlemiştir. Akçay Kavakoğlu çeşitli mimari tasarım projelerinde çalışmış ve ulusal mimarlık yarışmalarında ödül almıştır. Araştırma Alanları: Tasarım süreci, hesaplamalı tasarım, kumaş kalıp ile form üretimi, temsil ve hareketli imge çalışmaları


Ayşegül Akçay Kavakoğlu is an assistant professor in Faculty of Architecture, Department of Landscape Architecture at İstanbul Technical University. Her research interests involve design process, computational design, fabric formwork, representation and moving image studies in general. Akçay Kavakoğlu graduated from Dokuz Eylül University, with a Bachelor of Architecture degree. She has conducted her master studies at Middle East Technical University and Ecole Nationale Supérieure d’architecture de Paris-Belleville. She graduated from METU with her master thesis focused on the representation of city images in cinema. She got her Ph.D. in architecture degree from METU by researching the contribution of moving image to the computational design process. She executed several workshops and curated exhibitions. Akçay Kavakoğlu has worked on various architectural design projects and has awarded in national architecture competitions. Research Areas: Design process, computational design, fabric formwork, representation and moving image studies