Hüseyin Ögçe

Araştırma Görevlisi – Research Assistant

 

Hüseyin Ögçe 2015 yılında Atatürk Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden mezun olmuştur. Aynı yıl yedek subay olarak askerlik hizmetine başlamış ve teğmen rütbesiyle terhis olmuştur. 2020 yılında Düzce Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı’ndan “Kent İmgesi: İstanbul Tarihi Yarımada Örneği” başlıklı tezini tamamlayarak mezun olmuştur. Doktora öğrenimine İstanbul Teknik Üniversitesi’nde devam etmektedir.


Hüseyin Ögçe graduated from Atatürk University, Department of Landscape Architecture in 2015. After then, he started his military service as a reserve officer in the same year and was discharged in 2016 with lieutenant’s rank. He completed his master’s degree at Düzce University in 2020, with his master’s thesis titled “The Image of City: a case study on the Historical Peninsula of Istanbul”. He continues his PhD studies at Istanbul Technical University, in The Department of Landscape Architecture.