Arzu Güler, MSc.

Araştırma Görevlisi – Research Assistant

 

İstanbul Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden 2014 yılında mezun olmuştur. 2016 yılında ise yine aynı bölümde yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Bu süreçte çeşitli medya platformlarında editör olarak çalışmış, proje eleştirileri ve röportajlar süreçlerinde aktif rol almıştır. 2017 Bahar Dönemi’nde İstanbul Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamış; 2019 yılının yaz döneminde “Peyzajın Hafızasını Oluşturan Kodlar ve Peyzaj Tasarım Pratiğindeki Yeri: Bir Model Önerisi” başlıklı teziyle yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlayarak doktora eğitimine başlamıştır. Bu süreçte çeşitli yarışmalara katılmış, atölye çalışmaları düzenlemiş, yayın üretmiş ve konferanslara katılmıştır. Şu anda peyzaj arkeolojisi ve antropoloji alanında peyzajın değişim süreçlerini incelemeye devam etmektedir. Bunun yanı sıra hafıza, yer ve mekan, peyzaj ve peyzajın hafızası alanlarında da çalışmalarını sürdürmektedir.


She graduated from Istanbul Technical University Landscape Architecture Department in 2014. In 2016, she started the master program at ITU Landscape Architecture department. Since the bachelor program, she has worked as an editor in various media platforms; played an active role in project criticism and interviews with different architects. In the Spring Term of 2017, she started to work as a research assistant in Istanbul Technical University, Department of Landscape Architecture. In the summer of 2019, she completed her master’s education under the supervision of Prof. Dr. Hayriye Eşbah Tunçay. After the master thesis titled “Codes that Make Up the Memory of Landscape and Its Place in Landscape Design Practice: A Model Proposal”, she started her doctorate education. During this period, she has participated in various competitions, organized workshops and participated in conferences. Currently she continues to examine the processes of landscape change in the field of landscape archeology and anthropology. In addition, she continues her research in the memory of place, memory of space and landscape memory areas.