2019-2020 Güz Dönemi Peyzaj Mimarlığı Stüdyosu I-II’nin (CRN: 13007) konuları açıklandı. Stüdyo kapsamında deneyimlenecek olan iki modül birbirlerinden ölçek olarak farklılaşmakta ve çalışmalar kent ölçeğinden ada ölçeğine inmektedir. Bu bağlamda Büyükada ikinci modülün çalışma alanıdır. Proje; Doç. Dr. Ayçim Türer Başkaya’nın ana yürütücülüğünde, Araş. Gör. Çisem Demirel’in ve çeşitli misafir juri üyelerinin katılımlarıyla gerçekleşecektir. Proje; İstanbul’da yaşamış ve eserlerini kaleme almış olan ünlü edebiyatçıların mekansal izdüşümleri üzerinden somut ve somut olmayan mirasların arayüzlerini sorgulamaya açmaktadır. Konu ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki metinden ve ekten ulaşabilirsiniz.

* * * * *

ATLAS OF LITERATURE- ISTANBUL

Under the collective title of Atlas of Literature- Istanbul, the landscape design II studio holds two modules which aim to question the interface between tangible and intangible heritage through the spatial projection of well-known litterateurs lived and created their work of arts in Istanbul. Varying districts, neighborhoods, and streets are carrying traces of culture; hence, this study invites students to discover the role of landscape architecture to generate a conceptual and spatial cultural network collaborative with a multiscale green network.

This studio concerns the almost wiped away cultural memory and interrogates the interplay between landscape architecture and literature richness as a tool for connecting the past to the future.

Two sequential modules of the studio differ according to their scales ranging from city-scale to island scale. Thus, Buyukada appears as the final study area as a socio-ecological system supported by its long history and robust cultural richness.

At the first phase of module I, students will conduct group working studies on the conceptual background of the project at the city scale. Brain stormings of the first phase will let the students reach their individual studies on one litterateur that they are going to select through the process and develop their design proposals. Second module will take 8 weeks and handle Buyukada regarding the main statement of the atlas of literature.

The studio will be supported by two seminars and one workshop for encouraging the students to generate a new vision to cultural landscape studies. As a nongovernmental association supporting cultural environments, TURING constitutes the basis of this project idea. Hence, the selected final projects will take place at an exhibition.

* * * * *

İSTANBUL EDEBİYAT ATLASI

Istanbul Edebiyat Atlası başlıklı Peyzaj Tasarımı II stüdyosu, iki modülden oluşmaktadır. Bu modüller İstanbul’da yaşamış ve eserlerini kaleme almış olan ünlü edebiyatçıların mekansal izdüşümleri üzerinden somut ve somut olmayan mirasların arayüzlerini sorgulamaya açmaktadır. İstanbul’un çeşitli ilçe, mahalle ve sokakları taşıdıkları kültürel izler ile ünlüdür. Bu izler üzerinden hareketle başlayan stüdyo çalışmaları, kavramsal ve mekansal boyutta bir kültür ağının tesis edilerek bu kültür ağının yeşil ağ sistemi ile çok ölçekli bir yaklaşımla harmanlanması üzerine kurgulanacaktır.

Silnmekte olan kültürel hafıza sorununu ele alan stüdyo, edebiyat zenginliği ile peyzaj mimarlığı etkileşiminin, geçmişi geleceğe bağlayacak bir araç olup olmadığını sorgulamaktadır.

Stüdyo kapsamında deneyimlenecek olan iki modül birbirlerinden ölçek olarak farklılaşmakta ve çalışmalar kent ölçeğinden ada ölçeğine inmektedir. Bu bağlamda Büyükada ikinci modülün çalışma alanıdır. Uzun geçmişi ve kültürel zenginliği ile öne çıkan ada, bir sosyo-ekolojik sistem olarak öğrenciler tarafından kurgulanacaktır.

Birinci modülün ilk yarısında öğrenciler grup olarak kentsel ölçekte projenin kavramsal altyapısını ele alacaklardır. Grup çalışmalarındaki fikirler ile beslenen öğrenciler, birinci modülüm ikinci yarısında kendi seçecekleri bir edebiyatçı üzerinden hareketle bireysel üretimlerini gerçekleştireceklerdir. Sekiz hafta sürecek olan ikinci modül, Edebiyat Atlası temel söyleminden hareketle Büyükada’ya yönelik bireysel üretimleri içerecektir.

Stüdyo süreci, öğrencilerin kültürel peyzaj çalışmalarına yeni bir vizyon geliştirebilmeleri adına iki seminer ve bir çalıştay ile desteklenecektir. Projenin anafikri, kültürel çevreleri destekleyen bir sivil toplum kuruluşu olan TURING tarafından ortaya konmuştur. Bu bağlamda, başarılı tasarımlar bir sergi ortamında değerlendirilecektir.