Among 134 papers and 42 countries at the 39th eCAADe (Education and research in Computer Aided Architectural Design in Europe) conference at Novi Sad / Serbia, the paper, which is submitted by Sephr Vaez Afshar (ITU) @sepehrvafshar, Sarvin Eshaghi (ITU) @sarvin_es , Assoc. Prof. Güzden Varinlioğlu (IUE) and Özgün Balaban (DELFT), “Evaluation of Learning Rate in a Serious Game – Based on Anatolian cultural heritage” received the best presenter award (The Ivan Petrovic prize) with the presentation by Sepehr Vaez Afshar and Sarvin Eshaghi. The paper presents one of the phases of the “Digital Caravanserai” project at MIT by Assoc. Prof. Güzden Varinlioğlu. The different stages of this study, which is about a computer game about Safavid caravanserais, received the best presentation award at the ASCAAD conference as well. The field studies of the project are supported by AKMED.

eCAADe conference paper link: https://bit.ly/3k188R0
ASCAAD conference paper link: https://bit.ly/3E6XO1Y

Novi Sad / Sırbistan’da düzenlenen 39. eCAADe (Education and Research in Computer Aided Architectural Design in Europe) konferansında 134 bildiri ve 42 ülke arasından Sepehr Vaez Afshar (ITU), Sarvin Eshaghi (ITU), Doç. Dr. Güzden Varinlioğlu (İEÜ) ve Dr. Özgün Balaban (DELFT), “Anadolu kültürel mirasına dayalı Ciddi Bir Oyunda Öğrenme Hızının Değerlendirilmesi” adlı bildiri, Sepehr Vaez Afshar ve Sarvin Eshaghi’nin sunumuyla en iyi sunuş ödülünü (Ivan Petrovic Prize) aldı. Bu bildiri “Dijital Kervansarayları” adlı ve MIT’de Doç. Dr. Güzden Varinlioğlu tarafından yürütülen daha bir büyük projenin bir kısmıdır.

Bu projenin farklı aşamaları olarak da Safevi kervansaraylarını konu alan bir bilgisayar oyununu ASCAAD konferansında da en iyi sunum ödülünü almıştır. Projenin saha çalışmaları AKMED tarafından desteklenmektedir.