TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği (Bakırköy) tarafından açılan "Bakırköy Cumhuriyet (Özgürlük) Meydanı ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması" sonuçlandı. Yarışmada İTÜ Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri ve mezunlarımızdan oluşan iki ekip yarışmada 2.lik ve eşdeğer mansiyon ödüllerini kazandı.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği (Bakırköy) tarafından açılan “Bakırköy Cumhuriyet (Özgürlük) Meydanı ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması” sonuçlandı.  Yarışmada
İTÜ Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri ve mezunlarımızdan oluşan iki ekip ödül kazandı.

🥈🎖🏅
2.lik Ödülünün sahipleri “Yürünebilir, yaşanabilir, toplayıcı ve daha demokratik bir Bakırköy ” ana fikri ile projelerini geliştiren Zeynep Gülşah Aygün ve Melisa Aksun olurken; eşdeğer mansiyon ödülüne ise Gizem Aluçlu, Nagihan Damgacı, Nida Bıçak, Seren Pasin tarafından “Sınır” kavramıyla ele alınan proje layık görüldü.


Kültürel Peyzaj Odağı Bakırköy Cumhuriyet Meydanı || 2. Ödül 🏅

”Kentsel kamusal alan kamu otoritesinin söz alanıdır.’’
(Öztürk,2009) ‘’Kamusal alan; farklı sosyal sınıflardan, ırklardan, etnik yapılardan insanların karşılaştığı yerdir. Yani kamusal alan karşılıklı ilişkilerin, zıtlıkların ve diyalogların, anlaşmaların yapıldığı alandır.’’
(Weber, 2000)

Tasarımda, Bakırköy’ün sahip olduğu tarihi ve kültürel katmanlar düşeyde yaratılan dinamik ve farklı kot kullanımlarıyla ortaya çıkan mekansallaşmalarla yansıtılır. Meydanı çevreleyen sütunların karakteri korunarak kendi doğrultularınca yaratılan çizgiler, yayalara geçiş imkanı tanır, çevresinden topladığı tüm arkeolojik ve tarihi verileri bir kent müzesi konseptinde değerlendirir. Cuhmuriyet Meydanı’nın sahip olduğu özgün tören ve toplanma kullanımlarını geri planla bırakmayarak sürekliliğine imkan veren bir tasarım dili hedeflenmiştir. Bu mekan yayaların hızla geçip gittikleri bir düzlemden ziyade onları durduran sürükleyen ve dolaştıran bir atmosfere olanak tanır.
Cumhuriyet Meydanı artık çok katmanlı bir kültürel peyzaj odağıdır.

“Kültürel Peyzaj Odağı Bakırköy Cumhuriyet Meydanı” proje görselleri.


SINIR || Eşdeğer Mansiyon 🏅

Meydanlarda, sınırlar , eylemde ya da etkileşimde devamsızlığa yol açan sosyo-kültürel bir fark olarak görülebileceği gibi, eşzamanlı olarak, iki veya daha fazla alanın belirli bir şekilde birbirleriyle alakalı olduğu anlamında bir aynılık ve devamlılık göstermektedir.
(Akkerman & Bakker, 2011)

Tasarımda, ‘sınır’ olarak ifade edilen kavram insan hareketleri üzerinden yorumlanarak şekillenmiştir. Bu hareketlerin tasarıma yansımasında Akkerman & Bakkerin tanımındaki sınırın hem fark oluşturan hem de alanların birbiriyle ilişkisini güçlendiren bir olgu olması üzerinden yola çıkılmıştır. İnsan hareketinin sirkülasyonundan faydalanılarak çıkartılan hatlar, hem ayrıcı hem de mekanları bağlayacı özelliğe sahiptir. Aksların genişlikleri insan hareketlerinin yoğunlukluk derecelerine göre belirlenmiştir. Böylece oluşturulan akslar insan hareketinin doğal yönelimini destekleyecektir. Alan insan hareketine göre geçiş, dinlenme, aktivite alanları gibi sınıflandırılımış, tanımsız tek bir yüzeydense sınırlara vurgu yapan ama mevcut yönelimi etkilemeyecek bir mekan olarak tasarlanmıştır. Bu doğrultuda akslar ve mekanlar malzeme çeşitlenmesiye geçirgen ve geçirgen olmayan sınırlara vurgu yaparak insan algısındaki sınırların mekana yansıması hedeflenmiştir.

“SINIR” proje görselleri.