Bilimsel Hazırlık Programı

Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans Programında Peyzaj Mimarı olmayan öğrenciler için bir yıl içerisinde tamamlanacak olan bilimsel hazırlık programı bulunmaktadır.  Bilimsel hazırlık derslerini aldıkları dönemde, program koordinatörü ve dersi verecek öğretim üyesinin uygun görmesi durumunda öğrenciler kısıtlı sayıda olmak kaydıyla yüksek lisans derslerine kayıt olabilmektedirler. Bilimsel hazırlık derslerine kayıtlar, fen bilimleri enstitüsünün web sitesinden temin edilen bilimsel hazırlık formu doldurularak koordinatör onayı ile yapılabilmektedir. Bilimsel hazırlık programı planlama ve tasarım disiplinlerinden gelen öğrenciler için farklılıklar içermektedir.

Tasarım Disiplerinden Gelen Yüksek Lisans Öğrencilerinin Bilimsel Hazırlık Programında Yer Alan Dersler :

Güz Yarılı

PEM 231E Plant Material II (2+2)

PEM 242E Landscape Ecology and its Reflections on Design (2+0) (veya PEM 120E)

PEM 411E Landscape Design IV (2+6) (veya PEM 312E)

Bahar Yarıyılı

PEM 120E Natural Systems and Design (2+0) (veya PEM 242E)

PEM 134E Plant Material I (2+2)

PEM 210E Planting Design Studio (0+4)

PEM 312E Landscape Design III (2+6) (veya PEM 411E)

Planlama Disiplerinden Gelen Yüksek Lisans Öğrencilerinin Bilimsel Hazırlık Programında Yer Alan Dersler

Güz Yarılı

PEM 231E Plant Material II (2+2)

PEM 242E Landscape Ecology and its Reflections on Design (2+0) (veya PEM 120E)

PEM 311E Landscape Design II (2+6) (veya PEM 312E)

Bahar Yarıyılı

PEM 120E Natural Systems and Design (2+0) (veya PEM 242E)

PEM 134E Plant Material I (2+2)

PEM 210E Planting Design Studio (0+4)

PEM 312E Landscape Design III (2+6) (veya PEM 311E)