Bölüm Hakkında

Giderek büyüyen kentleşmenin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için en önemli noktalardan olan açık alanların düzenlenmesi ve kentleşme sürecinin insanları doğal alanlardan koparmaması adına yapılan çalışmaların önemi her geçen gün artıyor. Hâlâ genç bir çalışma alanı sayılan peyzaj mimarlığı ise planlama, tasarım, mühendislik ve sanatın buluştuğu çok yönlü bir alan olarak kendini gösteriyor. Peyzaj mimarlığı; kentsel, kırsal ve doğal alanlarda işlevsel, kaliteli ve yüksek standartta bir tasarım arayışının, mühendislik ve sanatla buluştuğu bir dal olarak tanımlanıyor. Bina ölçeğinden kent, bölge ve ülke ölçeğine uzanan geniş bir yelpazede açık alanları tasarlayan ve uygulayan peyzaj mimarlarını yetiştiren programımızda öğrencilerimizin, bireylerin doğa ve kentsel çevreyle olan iletişimini sağlamak amacıyla; görsel, işlevsel, teknik, ekonomik ve ekolojik değerlere sahip, yaşam kalitesini yükselten açık alanlar tasarlaması hedefleniyor. Peyzaj mimarları genel olarak; teras ve bina bahçeleri, toplu konut bahçeleri, çocuk oyun alanları, spor alanları, yayaların kullandığı alanlar, kent meydanları, kıyı alanları, parklar, botanik ve hayvanat bahçeleri, otoyol peyzaj tasarımları, açık hava eğlence ve dinlenme alanları (rekreasyon), ulusal parklar vb. açık ve doğal alanların planlama, tasarım ve uygulama süreçlerinde aktif şekilde yer alıyor.

Peyzaj Mimarlığı Bölümü, İTÜ Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurularak, 2002-2003 akademik yılında öğretime başlamıştır. İTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü,  ülkemizde ilk kez Mimarlık Fakülteleri bünyesinde yer alan Peyzaj Mimarlığı Bölümü özelliğini taşımaktadır.

Bölümümüz; bina ölçeğinden, kent, bölge ve ülke ölçeğine kadar uzanan geniş bir yelpazedeki açık alan tasarımlarını yapan ve gerçekleştiren peyzaj mimarları yetiştirir.

Peyzaj Mimarlığı eğitiminde; öğrencilerin peyzaj tasarımı ve uygulama teknikleri, meslek pratiği, peyzaj planlama, doğa ve insan bilimleri, görsel iletişim ve çevre yönetimi konularında bilgilendirilmeleri hedeflenmektedir. Ayrıca eğitimin amacı, öğrencilere araştırma, veri toplama, sentez yapma ve problem çözme becerilerini kazandırarak serbest çizim, teknik çizim ve bilgisayar ortamında çizim teknikleriyle bu becerilerini tasarıma yansıtmalarını sağlamaktır. Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri, sosyal adalet, ekonomik refah ve kaynakların etkin kullanımına ilişkin değerler ile sosyal ve tarihsel çevreyi korumanın bilincinde olan, mesleki etik sorumluluklarına sahip bireyler olarak yetiştirilmektedir.

Peyzaj Mimarlığı eğitiminde peyzaj tasarımı ve uygulamalarında insan ve doğa bilimleri, peyzaj planlama, görsel iletişim, peyzaj mühendisliği, çevre yönetimi, meslek pratiği konularında öğrencilerin bilgilendirilmeleri hedeflenmektedir. Eğitim dili %100 İngilizcedir.

Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Uluslararası Peyzaj Mimarlığı Federasyonu (IFLA) tarafından tam tanınırlığa / akreditasyona (full recognized /accrediated) sahip olan Türkiye’deki ilk ve tek Peyzaj Mimarlığı Bölümü olma ünvanını taşımaktadır.

Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde lisans eğitimi %100 İngilizce olarak verilmektedir. Eğitim dilinin İngilizce olması ve IFLA tanınırlığına sahip olması öğrencilerimizin uluslararası platformlarda araştırma ve iş bulma olanaklarını arttırıyor.

İTÜ Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı eğitiminde Çift Anadal programı ile yatay geçişi kolaylaştırmak ve disiplinler arası bir ortam yaratmak üzere ilk üç yarıyıl özellikle stüdyo dersleri Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir Bölge Planlaması, ve Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümleri ile ortak yürütülmektedir. Peyzaj Mimarlığı Öğretim Planı, Mimarlık Fakültesi içerisinde bulunan diğer bölümlerden özellikle Mimarlık Bölümü, İç Mimarlık Bölümü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü ile çift anadal ve yatay geçiş yapmayı kolaylaştıracak şekilde düzenlenmiştir.

Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim programını tamamlayanlar “Peyzaj Mimarı” ünvanını alırlar. Mezunlar kamu ve özel sektörde çalışma olanaklarına sahiptirler. Peyzaj Mimarları bina ölçeğinden, kent ve bölge ölçeğine kadar çok geniş bir alanda kent plancıları, mimarlar ve kent tasarımcılarıyla inter-disipliner ilişkiler içinde çalışırlar.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliğine açık, ülkeye ve evrensel bilime katkıları her geçen gün artan, doğal ve kültürel değerleri gelecek toplumlara aktaran, çağdaş tasarım konseptlerini, gelişen peyzaj teknolojisini takip eden ve uygulayan, peyzaj mimarlığı eğitimi veren diğer bölümler arasında saygın ve özgün bir yere sahip, kaliteyi sürekli olarak geliştiren yenilikçi programı ile çağdaş peyzaj mimarları yetiştirmektir.

Misyon

Kendini yenileyen, çağdaş bilimsel ve eleştirel düşünmeyi benimsemiş, özgün düşünceler geliştirebilecek ve bunları uygulama becerisine sahip olan, mesleki etik ve çevresel duyarlılığı göz önünde tutarak farklı ölçek ve içeriklerde yaşam alanlarının sürdürebilirliğinin sağlanmasına yönelik üretimlerde bulunan, disiplinlerarası kulvarda yönlendirici ve öncü meslek insanları ve bilim insanları yetiştirmektir.

Photo by Patrick Schneider on Unsplash