Çağdaj Peyzaj Mimarlığı Projeleri İncelemesi Examınatıon of Contemporary Landscape Desıgn Projects

Doğal Sistemler ve Tasarım dersi kapsamında öğrecilerimiz ile 72 farklı peyzaj tasarım projesini araştırdık, tartıştık. Bir tasarım araştırması olarak her öğrencinin seçtiği bir dergi içeriğinde yer alacak şekilde hazırlanan sayfalar aynı zamanda çağdaş peyzaj tasarım pratiğine yönelik bir okuma sunmaktadır.

72 different landscape design projects has been researched and discussed as a part of natural systems & design course. As a design research the outputs of these examination were represented in the language of the selected journals while they are also providing insights about contemporary landscape design practice.