Doğal Sistemler ve Tasarım dersi kapsamında öğrencilerimiz ile 72 farklı peyzaj tasarım projesini araştırdık, tartıştık. Bir tasarım araştırması olarak her öğrencinin seçtiği bir dergi içeriğinde yer alacak şekilde hazırlanan sayfalar aynı zamanda çağdaş peyzaj tasarımı pratiğine yönelik bir okuma sunmaktadır.

72 different landscape design projects has been researched and discussed as a part of natural systems & design course. As a design research, the outputs of these examinations were represented in the style of the selected journals while they are also providing insights about contemporary landscape design practice.

Dersin Yürütücüsü / Lecturer Assoc. Prof. Dr. Meltem Erdem Kaya

Dersin Asistanı / Asistant Res.Assist. Nergis Aşar