Pem4902e and pem492e prerequisites have been updated. You can make the necessary checks via the link below.

Pem4902e ve pem492e önşartlarında güncelleme yapılmıştır. Gerekli kontorlleri aşağıdaki link üzerinden yapabilirsiniz.

https://www.sis.itu.edu.tr/TR/ogrenci/lisans/onsartlar/onsartlar.php