Duygu Özgür

Duygu ÖZGÜR (Araş. Gör.)

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Taşkışla, Taksim, 34437, İstanbul, Türkiye

 

 

Eğitim Bilgileri

2014-               Doktora Programı-İstanbul Teknik Üniversitesi-Peyzaj Mimarlığı Bölümü

2009-2012       Yüksek Lisans Programı-Akdeniz Üniversitesi-Peyzaj Mimarlığı Bölümü

2004-2008       Lisans Programı-Karadeniz Teknik Üniversitesi-Peyzaj Mimarlığı Bölümü

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

“Antalya Atatürk Kültür Parkı Örneğinde Parkların Engelli Bireyler Tarafından Kullanım Olanakları”

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Tahsin YILMAZ

 

İş Deneyimi Bilgileri

Nashira Hotel Manavgat/Antalya          : 01.04.2009 – 01.08.2010

 

Yayın Bilgileri

*Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Yılmaz, T., Gökçe, D., Atik, A. and Yılmaz, B., 2013. Determination of handicapped people’s preference for the use of urban parks in Antalya. Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.11 (3&4): 2295-2301.

 

*Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Yılmaz, T., Gökçe, D., Şavklı, F. ve Çeşmeci, S., 2012. Engellilerin Üniversite Kampüslerinde Ortak Mekanları Kullanabilmeleri Üzerine Bir Araştırma Akdeniz Üniversitesi Olbia Merkez Çarşısı Örneği, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Tekirdağ Üniversitesi, Tekirdağ.

 

Yılmaz, T. ve Gökçe, D., 2014. Parkların engelli bireylerin serbest dolaşımı açısından erişilebilirliğinin irdelenmesi, Antalya Atatürk Kültür Parkı Örneği. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (2014) 27(1): 21-30.

 

*Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan yayınlar:

Sayan, S., Ertan, B. ve Gökçe, D., 2010. Kızılkaya Beldesi’nin Sürdürülebilir Turizm İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi: 142-153, 27–30 Mayıs, Nevşehir.

 

Yılmaz, T. ve Gökçe, D., 2012. Kentsel Açık ve Yeşil Alanların Engelli Bireylerin Sosyal Yaşamı Açısından Önemi, Engelsiz Antalya Engelsiz Turizm Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Antalya.

 

Özgür, D. ve Eşbah Tunçay, H., 2015. Kentsel Çevrede Ulaşım Alanları ve Engelli Birey Arasında Erişilebilirlik, TMMOB Engelli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Sempozyumu, 21 Kasım 2015, Ankara.

 

*Poster Bildiriler

Demiroğlu, D., Yücekaya, M., Çoban, A. and Gökce, D., 2014. Investigation of Green Infrastructure for Sustainable Cities: The Kilis Case. Journal of Environmental Protection and Ecology 15, No 3, 1199–1207.

 

 

 

Bilimsel Araştırma Projesi Bilgileri

Yılmaz, T., Gökçe, D., 2010. “Antalya Atatürk Kültür Parkı Örneğinde Parkların Engelli Bireyler Tarafından Kullanım Olanakları” Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (Akdeniz Üniversitesi-BAP/proje numarası: 2011.02.0121.006), yardımcı araştırmacı.

 

Demiroğlu, D., Çoban, A. ve Gökce, D., 2013 (Devam etmekte). “Engelli Bireylerin Üniversite Yerleşkelerinde Ortak Mekânları Kullanabilmeleri Üzerine Örnek Bir Araştırma: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Merkez Yerleşkesi” Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, yardımcı araştırmacı.

 

Bilimsel Toplantı Bilgileri

*Workshop

Visual Landscape Assessment Workshop, Antalya. “Visual Landscape Assessment Workshop on the Antalya West Ring Road” Harvard University and Akdeniz University, 23-27 April 2012.

 

Culturescape, Belgium. “Identity-Diversity-Integrity-Cultural Landscapes in Landscape Design” Erasmushogeschool Brussel, Akdeniz University, Hochschule Für Technik und Wirtschaft Dresden and Ankara University, 01-14 July 2012.

 

*Çalıştay

Çalıştay, Antalya. “I. Peyzaj Mimarlığı Eğitim Öğretim Çalıştayı” Akdeniz Üniversitesi, 10-12 Nisan 2014.

 

*Konferans

19th IPA Dünya Konferansı, İstanbul. “Oyun Hakkı” İstanbul Teknik Üniversitesi, 20-23 Mayıs 2014.

 

Kurum ve Kuruluşlar Üyeliği

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası (2008-         )

 

Bilgisayar Yazılım Bilgileri

Microsoft Office

AutoCAD

Photoshop

SketchUp

 

Yabancı Diller

İngilizce