Ebru Erbaş Gürler, Doç. Dr.

Eğitim Durumu

21 Kasım 2018 ÜAK Doçentlik

2003 (Güz) – 2012 (Bahar)    İ.T.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Doktora Programı: Doktora Tezi: Prof.Dr. Ahmet Cengiz YILDIZCI danışmanlığında “Peyzaj Tasarım Kavramlarının Disiplinlerarası Etkileşimler Çerçevesinde Değerlendirilmesi” başlıklı tez çalışması

2008 (1 Şubat-31 Temmuz)   Yurtdışı Eğitim Faaliyeti: Universita degli Studi di Roma-“La Sapienza”, Roma,İtalya – Peyzaj Mimarlığı Doktora Programı, 6 ay süre ile doktora tezine yönelik araştırmalar, 31 Ocak – 31 Temmuz 2008 Roma / İtalya

2000 (Güz) – 2003 (Güz)       İ.T.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans Programı: Prof.Dr. Ahmet Cengiz YILDIZCI danışmanlığında “Peyzaj Düzenlemelerinde Bitkisel Tasarım: Bahçeşehir Doğa Parkı Örneği”başlıklı tez çalışması

1995-1999 İstanbul Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü Lisans Öğrenimi

 

Akademik Görevler

 

(2014 – 2018)                         İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde Yardımcı Doçent

(2012 – 2014)                         İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde Öğretim Görevlisi

2008 (1 Şubat-31 Temmuz)   Ziyaretçi Araştırmacı, Universita degli Studi di Roma-“La Sapienza”, Roma,İtalya – Peyzaj Mimarlığı Doktora Programı, 6 ay süre ile doktora tezine yönelik araştırmalar, 31 Ocak – 31 Temmuz 2008 Roma / İtalya

(2004 – 2012)  İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde Araştırma Görevlisi

 

YAYIN ve BİLİMSEL ÇALIŞMA LİSTESİ

 

A.Uluslararası Makaleler

 

A.1a Q1 olarak taranan dergide yapılan yayınlar

 

 • ERBAŞ GÜRLER, E., ÖZER, B., YETİŞKİN, E., (2017). “Narrative Landscape: The Transformation of Memory(scape)-making in Gallipoli Peninsula”, Space and Culture, vol:21, no:3, pp. 274-290, SAGE Publications, doi: 10.1177/1206331217735299,

 

A.1b  Q2 olarak taranan dergide yapılan yayınlar

 

 • ERBAŞ GÜRLER E. (2013). “Shifts in Public Open Space Notion by New Landscape Contexts”,A | Z ITU Journal of the Faculty of Architecture,vol:10, no:2, 3-14, Cenkler Press, İstanbul.
 • ERBAŞ GÜRLER E., YILDIZCI, A.C., (2013). “The New Agenda-Setter in Design Milieu: Landscape”,A | Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, vol:9, no:1, 176-193,Cenkler Press, İstanbul.

 

A.1c  Diğer İndexler

 

 • ERBAŞ GÜRLER E., ÖZER B., (2013). “The Effects of Public Memorials on Social Memory and Urban Identity”, Procedia – Social and Behavioral Sciences Journal, vol:82, pp. 858-863(Science Direct/Elsevier, World Conference on Psychology and Sociology 2012).
 • ONUK, T., EŞBAH, H., ERBAŞ GÜRLER, E., (2016). “Presenting Geodesign Approaches in Practice: Case of Çırpıcı and Kamil Abdüş Urban Parks in İstanbul, Turkey”, Digital Landscape Architecture, Issue 1, Wichmann/VDE Publisher Berlin and Offenbach and Berlin.

B.Uluslararası Bildiriler (Tam Metin)

 

 • ERDEM M., ERBAŞ GÜRLER E., (2007). “Transformations of Landscape”, LIVENARCH 2007 International Congress, Trabzon, TÜRKİYE.
 • ERBAŞ GÜRLER E., (2008). “The Dialogue Among Disciplines and The Totality in Design”, 2nd Blu+VerdeInternational Congress, Milano, İTALYA.
 • ERBAŞ GÜRLER E., (2009). “Westernized Oriental Turkish Landscape: The Gardens of Istanbul”, The Seventh International Congress on Turkish Culture – Istanbul in Turkish and World Culture, Ankara, TÜRKİYE.
 • ERBAŞ GÜRLER E., ÖZER B., (2012). “Daily Landscapesas a Part of Urban Identity and Memory”, Arctheo Conference 2012: Home/House, Ekim 2012, İstanbul.
 • ERBAŞ GÜRLER E., (2013). “Symbiotic Dialogue between Landscape and Art in Urban Spaces”, Contemp Art’13, Contemporary Arts Conference: Urban and Contemporary Arts, 10-12 Nisan 2013, İstanbul.
 • ÖZER, B., ERBAŞ GÜRLER, E., (2015). “Representing of Landscapes in the Fiction of Commemoration in the Movies: The Battles of Çanakkale in Turkey Cinema”, CINECRI ’15 / Film Studies and Cinematic Arts Conference, 10-11 June 2015, Istanbul.
 • ONUK, T., EŞBAH TUNÇAY, H., ERBAŞ GÜRLER, E., ÇİÇEK, I., (2015). “Experimenting Landscape Scale Biophilic Design: Case of Konyaltı, Antalya, Turkey”, ECLAS’15 Conference, 20-23 September 2015, Tartu, Estonia.
 • ERBAŞ GÜRLER, E, AKYOL, M., (2016). “Embracing Localities with Landscape: Resilince Scenarios versus Transformation Reality, 2. International Urban Studies Congress, 11-13 Mayıs, İstanbul.
 • AKPINAR, İ., GÜLERSOY, N.Z., KORAMAZ, K., ÖZSOY, A., ERBAŞ GÜRLER, E., (2016). “The Making of an Urban Designer: Interdisciplinary Graduate Education at Istanbul Technical University (ITU)”, The 17th International Planning History Society Conference– Delft, July 2016.
 • DEMİREL, Ç., ERBAŞ GÜRLER, E., (2017). “Power on Landscapes: An Evaluation of Urban Interventions in the City of Istanbul”, ECLAS’17 Conference, 10-13 September 2017, Greenwich.

 

B.Uluslararası Bildiriler (Öz)

 

 • ERBAŞ GÜRLER, E., ERDEM M., (2006). “A Cultural Landscape Toward 21 th Century: The City of Mardin”, ECLAS Conference 2006, Abstract Book, Bratislava, SLOVAKYA.
 • ERBAŞ GÜRLER E., (2011). “New Expansions of Landscape and the New Role of “it” in Transdisciplinary World”, IAPS International Network Symposium – Continuity and Change of Built Environments, Abstract Book, Daegu, KORE.
 • ERBAŞ GÜRLER E., ÖZER B., (2012). “The Effects of Public Memorials on Social Memory and Urban Identity”, World Conference on Psychology and Sociology, 28 Kasım-1 Aralık 2012, Abstract CD,
 • ERBAŞ GÜRLER E., (2013). “The Ambiguity of Borders between Architecture and Landscape”, The 7th International Conference on Design Principles and Practices, 6-8 Mart 2013, Chiba, Japonya.
 • ONUK, T., EŞBAH TUNÇAY, H., ERBAŞ GÜRLER, E., ÇİÇEK, I., (2015). “Experimenting Landscape Scale Biophilic Design: Case of Konyaltı, Antalya, Turkey”, ECLAS’15 Conference, 20-23 September 2015, Tartu, Estonia.

 

Uluslararası Kitap

C.2 Kitap İçinde Bölüm Yazarlığı

 • AĞIR A., ERBAŞ GÜRLER E., BATUR A., (2007). “Una Citta attraversa dall’acqua: Istanbul e i suoi Giardini”,  Il Giardino e il Lago: Specchi D’acqua fra Illusione e Realtaadlı kitap içinde bölüm, Gangemi Editöre, sy 172-179, Roma – ITALYA, ISBN: 978-88-492-1300-3 

 

Ulusal Araştırma Makaleleri

 

 • GİRİTLİOĞLU, C., OCAKÇI, M., EYÜPGİLLER K., ERBAŞ GÜRLER, E., YAZGI, B., (2013). “Kandilli Köyiçi Kentsel ve Tarihi Sit Alanı Kentsel Tasarım Projesi”, Yapı Dergisi, sayı:377, Nisan 2013, İstanbul.
 • GİRİTLİOĞLU, C., OCAKÇI, M., EYÜPGİLLER, K., ORUÇ, G.D., ERBAŞ GÜRLER, E., YAZGI, B., BEYAZIT, E., ŞALGAMCIOĞLU, M.E., (2014). “Kuzguncuk Köyiçi Kentsel Tasarım Projesi”, Yapı Dergisi, sayı:389, Nisan 2014, İstanbul.
 • GİRİTLİOĞLU, C., OCAKÇI, M., EYÜPGİLLER K., ERBAŞ GÜRLER, E., YAZGI, B., (2015). “Büyükdere Urban Design Project”, Yapı Dergisi, vol:404, July 2015, Istanbul. 
 • ERBAŞ GÜRLER, E., ÖZER, B., YETİŞKİN, E., (2016).”Hafızanın Arayüzü Olarak Anma ve Anma Mekanları: Gelibolu Yarımadası Örneği”, ist Dergisi, sayı:56 (Yaz 2016), TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkkent Şubesi, İstanbul.
 • TERZİ FATİH, OCAKÇI MEHMET,YILMAZ AYŞE ZERRİN,TÜRKOĞLU HANDAN,OKUMUŞ GÖKÇER,ERBAŞ GÜRLER EBRU,ONUK NAZİFE TUĞÇE,TANIK AYŞEGÜL,GÜVEN HÜSEYİN,BÖKE YAKUP ERHAN,GERÇEK HALUK,ERKAN MUSTAFA,BAĞRIYANIK MUSTAFA (2016). “Ekoloijk Yerleşme Planlaması ve Tasarımı Eskişehir Kocakır Rezerv Alanı Örneği”, Kentli Dergisisayı: 24, 79-82.
 • ERBAŞ GÜRLER EBRU,ÖZER BAŞAK (2017).“Bir Gündelik Hatırla(t)ma Deneyimi Olarak Anı Parkları”, Kentli Dergisi, sayı: 27, 75-79.

 

Ulusal Bildiriler

 

 • ERBAŞ GÜRLER, E., (2016). “Türk Bahçesinin Günümüz Temsilleri Üzerinden Okumalar”, Türkiye Peyzajları 1. Ulusal Konferansı: Türk Bahçeleri, 23-25 Mayıs, İstanbul.
 • ERBAŞ GÜRLER, E., (2016). “Kentsel Açık Alan Tasarımında Esneklik”, Meydanlarda Tasarım, Yönetim ve Organizasyon Modeli Sempozyumu, 19 Ekim, İstanbul.
 • ERBAŞ GÜRLER EBRU (2016).  “Peyzaj Mimarlığında Söylem(sizlik) Sorunsalı ve Çözüm Önerileri”, Peyzaj Mimarlığı 6. Kongresi: Söylem ve Eylem, 297-311, Antalya. 
 • TERZİ FATİH,ERBAŞ GÜRLER EBRU,KAYA HASAN SERDAR,SEÇKİN YASİN ÇAĞATAY,YILMAZ MERVE,ERDEM OKUMUŞ DENİZ,KOREL PINAR,GÖKÇE PINAR (2016).  “İstanbul da Tarihi ve Kültürel Miras Alanlarında Potansiyel Meydanların Belirlenmesi”, Meydanlarda Tasarım, Yönetim ve Organizasyon Modeli Sempozyumu,13-36, İstanbul

 

Ulusal Kitap

F.1 Kitap Yazarlığı

 

 • TERZİ FATİH, ERBAŞ GÜRLER EBRU, KAYA HASAN SERDAR, SEÇKİN YASİN ÇAĞATAY, YILMAZ MERVE, ERDEM OKUMUŞ DENİZ, KOREL PINAR (2017). “İstanbul’da Tarihi ve Kültürel Miras Alanlarında Potansiyel Meydanların Belirlenmesi”, İBB Kültürel Miras Müdürlüğü Yayınları, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-9507-02-8

 

Uluslararası Dergilerde Hakemlik

 

 • Academic Journal of Agriculture (Şubat 2015 – 1 adet)

 

K.Tez Yönetimi

K.3 Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezleri

 

 1. Gökşen Ezgi BOZ: “Atıl Kent Mekanının Yeniden Kullanım Senaryolarında Geçicilik Yaklaşımının Değerlendirilmesi”,İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı, 2016.
 2. Çisem DEMİREL: “Kentlerin Dönüşüm Sürecinde Sosyal Bir Strüktür Olarak Peyzaj: Beykoz Örneği”, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans Programı, 2017.
 3. İzel BEŞİKÇİ: “Urban Regenaration Projects from the Perspective of Social Sustainability and Public Participation: Belgium and Turkey”, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı, 2018.
 4. Elif BONELLİ: “An Evaluation of Urban Agriculture Practices in Sao Paolo and Istanbul”,İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans Programı, 2018.
 5. Ezgi Zehra KOCAZEYBEK: “Marinaların Kamusal Kıyı Kullanımı Açısından Değerlendirilmesi”, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı, 2018.

 

Ödüller

M.3 Yarışma

M.3a Uluslararası Derece

 

 • Second Prize, International Bandırma Design Park: A New Park for the Future of the City, Balıkesir Belediyesi, 2017.

 

M.3d Ulusal Derece

 

 • Analiz ve Planlama Dalında 1.lik Ödülü, 8. Peyzaj Mimarlığı Ulusal Ödülleri, , TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, 2016.

 

M.3e Ulusal Mansiyon

 

 • 3. Mansiyon, Gelibolu Tarihi Alanı: Yeni Şehitlik Tasarımları Fikir Projesi Yarışması, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, 2017.
 • Eşdeğer Mansiyon,Konyaaltı Sahili Mimari ve Kıyı Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması, Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2014.
 • Eşdeğer Mansiyon, Afyonkarahisar Belediyesi Afyonkarahisar Cumhuriyet Meydanı ve Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması, Afyonkarahisar Belediyesi, 2011.
 • 5.Mansiyon, Bursa Kız Yakup Kent Parkı, Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması”, Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2006.

 

M.3f Ulusal Satın Alma

 

 • Satınalma Ödülü, Maltepe Bölge Parkı Fikir Projesi Yarışması, 2007.

 

Eğitime Katkı

Verilen Lisans Dersleri (Son 2 Yılda)

Landscape Design I

Landscape Design II

Graduation Project

Theory of Landscape Architecture

Professional Practice and Ethics in Landscape Architecture

History of Landscape Architecture 1

History of Landscape Architecture 2

History, Theory and Critics in Landscape Architecture 2

Landscape and Art

 

Verilen Yüksek Lisans Dersleri (Son 2 Yılda)

Theory in Landscape Design

Yüksek Lisans Projesi 1

Seminer Dersi (Peyzaj Mimarlığı)

Seminer Dersi (Kentsel Tasarım)

 

 • İdari Görevler ve Komisyon/ Kurul Çalışmaları

(2015- devam)                        Bölüm Başkan Yardımcısı

 

(2018-devam)                         Ar-Ge’den Sorumlu Bölüm Başkan Yardımcısı

 

(2016-devam)                         Fakülte Kurulu Yardımcı Doçent Temsilcisi

 

(2015-2016)                           Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı

 

(2016-devam)                         Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı Erasmus Koordinatörü

(2018-devam)                         Arşiv Komisyonu Üyesi

 

(2018-devam)                         Af, Yatay-Dikey Geçiş ve İntibak Komisyonu

 

(2018-2019)                           Bölüm Akademik Teşvik Komisyonu,

 

(2014-2017)                            Peyzaj Mimarlığı Bölümü Erasmus Koordinatörü

 

(2015-devam)                         Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı Yürütme Kurulu

 

(2007- 2017)                         İTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Erasmus-Sokrates Komisyonu Üyesi

(2004–2007)                           İTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Erasmus-Sokrates (AB İlişkileri Komisyonu) ve ECTS/Diploma Eki ve Öğrenci Değişim Koordinasyon Komisyonu Koordinatörü

(2005-2011)                            İTÜ Spor Kulübü Kurulu Üyeleri Fakülte Temsilcileri Komisyonu

 

Araştırma Projeleri

 

P.2a B Türü Projede Araştırmacı (Kamu ve Özel Sektör Projeleri)

 

 • “Eskişehir Kocakır Mevkiinde Ekolojik Yerleşme Planlaması ve Kentsel Tasarımı Ekolojik Yerleşme Birimi Standardının Belirlenmesi ve Bu Standardın bir Pilot Alanda Uygulanması”, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Araştırmacı, 13/04/2015 – 30/05/2016
 • “İstanbul’da Tarihi ve Kültürel Miras Alanlarında Potansiyel Meydanların Belirlenmesi”, İTÜNOVA Projesi, Araştırmacı, 15/06/2016 – 04/11/2016
 • Tuzla Kamil Abdüş Gölü Peyzaj Tasarım Projesi, İTÜNOVA Projesi, Araştırmacı, 16/04/2015 – 11/04/2016
 • Zeytinburnu-Çırpıcı Kent Parkı Projesi, İTÜNOVA Projesi, Araştırmacı, 16/01/2017 – 23/06/2017
 • “İstanbul Geneli 2.Grup Sahil ve Meydan Projeleri Hazırlanması”,İTÜNOVA Projesi, Araştırmacı, 15.04.2016-15.12.2016

 

Diğer Araştırma Projeleri (İTÜ BAP Projesi-Yürütücü)

 

 • ERBAŞ GÜRLER, E., SEÇKİN Y.Ç., YETİŞKİN, E., ÖZER, B., (2013-2018). “Zamanın Mekansal Temsiliyeti: Anma, Anıtlaştırma Biçimleri ve Anma Mekanları”, İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, (İTÜ-BAP: 37509 nolu proje), Yürütücü.

 

Diğer Akademik Faaliyetler

 

1a Uluslararası Bilimsel Toplantı Düzenleme

 

 1. “Istanbul Fragmented” Uluslararası Konferans, Çalıştay, Sergi. Organizasyon Komitesi Üyeliği (İpek Akpınar, Özlem Berber, Ebru Erbaş Gürler, Hüseyin Kahvecioğlu, Burcu Serdar Köknar, Saitali Köknar, Burak Pak, Nurbin Paker, Pelin Tan, Evren Uzer), İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 2005.
 2. Istanbul 2008, International Landscape Architecture Symposium, The Future of Landscape Architecture in Mediterranean Countries” Uluslararası Sempozyum,OrganizasyonKomitesiÜyeliği( Ouçkaptan, N. Karadeniz, O. Yılmaz, A. Uzun, G. Çulcuoğlu, G. Özdabak, H. Dinç, N. Ergüleci, S. Gündüz, Prof. Dr. A.C. Yıldızcı (Başkan), Yrd.Doç.Dr. G. Güler, Doç.Dr. H.Eşbah Tunçay, Yrd.Doç.Dr. S. Velioğlu, Yrd.Doç.Dr. Y.Ç. Seçkin, Öğr. Gör. Dr. F.A. Türer Başkaya, B Başer, Ar. Gör. M. Erdem, Ebru Erbaş Gürler, Ar.Gör. B. Yıldırım, Ar. Gör. E. Akyol, Ar.Gör. Niyami Nayım),  İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 17-18 Ekim 2008.
 3. “ECLAS 2010-Cultural Landscape” Uluslararası Kongre, Organizasyon Komitesi Üyeliği (Adnan Uzun, Ayçim Türer Başkaya, Aygül AĞIR, Bahar Başer, Birge YILDIRIM, Çağatay Seçkin, Diedrich Bruns, Ebru ERBAŞ GÜRLER, Elif AKYOL, Gülşen Güler, Hayriye Esbah, Jeroen de Vries, , Meltem Erdem, Muhammed, Nilgül Karadeniz, Niyami NAYIM, Prof. Ahmet C. Yildizci, Richard Stiles, Sadık C. ARTUNÇ, Senem Deviren, Veli Ortacesme),İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 29 Eylül – 2 Ekim 2010.
 4. “ICOMOS-Historic Gardens and Parks in and around Mediterranean Region & -IFLA International Scientific Committee on Cultural Landscapes Annual Meeting”,Uluslararası Sempozyum-Toplantı,Organizasyon Komitesi Üyeliği (Aygül Ağır, Deniz Mazlum, Senem Deviren, Bahar Başer, Ebru Erbaş Gürler, M. Çağhan Keskin, M. Kaan Sağ, Birge Yıldırım, Marie-Jeanne Geerts), İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 4-7 Ekim 2010.
 5. “BENA 2012 Conference: Sustainable Landscape Planning and Safe Environment”, Uluslararası Konferans, Organizasyon Komitesi Üyeliği ( Dr. Ahmet C. Yıldızcı, Doç. Dr. . H. Eşbah, Doç.Dr. Y. Ç. Seçkin, A. Senem Deviren, Doç. Dr. G. Aytaç, Öğr. Gör.Dr. F. A. Türer, Öğr. Gör. Dr. M. Erdem, Öğr. Gör. Dr. E. Erbaş Gürler, Araş.Gör. B. Yıldırım, Araş.Gör. M. Örnek, Araş.Gör. M. Akyol, Araş.Gör. D. Kuşuluoğlu, Başak Özer),İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 21-24 Haziran 2012.
 6. “Recording Textures” International Workshop, Organizasyon Komitesi Üyeliği (Ahmet Cengiz Yıldızcı, Ümit Yılmaz, Deniz Aslan, Burcu Serdar Köknar, Birge Yıldırım, Ebru Erbaş Gürler, Ayçim Başkaya, Bahar Başer, Meltem Erdem, Gülşen Güler, İsmet Güngör, Elif Akyol), İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 19-23 Haziran 2006.

 

1b Ulusal Bilimsel Toplantı Düzenleme

 

 1. Türkiye’de Anma ve Anıtlaştırma Yolları” Paneli,Düzenleme Kurulu Üyeliği. Yrd.Doç.Dr. Ebru ERBAŞ GÜRLER, Öğr.Gör.Dr. Ebru YETİŞKİN, Araş.Gör. Başak ÖZER, 18 Mart 2015, Taşkışla-109 Nolu Salon, İstanbul.
 2. Ulusal PEMKON Konferansı, “Türk Bahçeleri”, Düzenleme Kurulu Üyeliği, 23-25 Mayıs 2016, Taşkışla, İstanbul

  

Diğer Akademik Etkinlikler

Atölye Çalışmaları (Ulusal ve Uluslararası Çalıştaylar)

 

 • “Kent Atölyeleri 2005”,Ulusal Çalıştay, İç-Dış Yaşam Döngüsü Atölyesi, Yürütücü (Burcu Köknar, Müge Belek, Özlem Ünsal, Esra Kahveci ile birlikte) İTÜ Mimarlık Fakültesi, İSTANBUL, 2005.
 • “Recording Textures” International Workshop, Organizasyon Komitesi Üyesi (Ahmet Cengiz Yıldızcı, Ümit Yılmaz, Deniz Aslan, Burcu Serdar Köknar, Birge Yıldırım, Ebru Erbaş Gürler, Ayçim Başkaya, Bahar Başer, Meltem Erdem, Gülşen Güler, İsmet Güngör, Elif Akyol), İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 19-23 Haziran 2006.
 • “LE:NOTRE Spring Workshop 2006”, Katılımcı, Vienna University of Technology, Viyana, AVUSTURYA.
 • “Urban Open Spaces”, Uluslararası Çalıştayı, Organizasyon Komitesi Üyesi, İTÜ – Taşkışla, İSTANBUL, 2012. Senem, (Doç.Dr.), Kristin THORLEIFSTOTTIR, Ayçim TÜRER BAŞKAYA (Öğr. Gör.), ERDEM,Meltem (Öğr. Gör. Dr.), Ebru ERBAŞ GÜRLER (Öğr. Gör. Dr.), MelizAKYOL (Araş.Gör.), Julianne SCHNEEGANS, Regine KELLER, Felix LÜDİCKE, Felix METZER, Susann AHN, Thomas HAUCK, Münich Teknik Üniversitesi ile birlikte düzenlenen “Urban Open Spaces” başlıklı Uluslararası Çalıştay.
 • “ECOWEEK İstanbul 2013”, Uluslararası Çalıştay, Bridging the Polarities in the City of Bridges, Yürütücü (Thomas Doxiadis ile birlikte), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 18-22 Ekim 2013.
 • “Sketching the Taksim Gezi Park”- DAMAM Universitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü ile ortak Uluslararası Çalıştay, Yürütücü (Doç.Dr. Meltem Erdem Kaya ile birlikte),İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 19 Kasım 2014.
 • “Eko-Okul Bahçeleri: Kendi Okul Bahçeni Tasarla”, Yürütücü (Meliz AKYOL ALAY, Emine ÇOBAN ŞAHİN ile birlikte), ITU, Taşkışla , ISTANBUL, 20 Ekim 2016.
 • “Re-Experiencing and Re-Discovering Talas”, Atölye Yürütücülüğü (İ. Akpınar, M. Bozkurt ve Arzu Türk ile birlikte), 26.10.2017-28.10.2017, Abdullah Gül Universitesi, Kayseri.

 

Sergiler

 

 • Giardini di Lago in Europa: Lake Gardens in Turkey, Uluslararası Sergi, 30.10.2006-08.10.2006, Verbena, İtaly.
 • Eskişehir Kocakır Ekolojik Yerleşme Birimi Kentsel Tasarım Projesi, “Gelecek Nesiller için Yeşil Bir Dünya: Biyoçeşitlilik, Sürdürülebilirlik ve Yeşil Şehirler”, En İyi Kentsel Uygulamalar (Urban Best Practice Area – UBPA)Uluslararası Sergi, 23.04.2016-15.10.2016, EXPO 2016.
 • Eko-Okul Bahçeleri: İTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü ve Darüşşafaka Ortak Proje Çalışması Sergisi, Ulusal Sergi, 16.02.2016-03.03.2016, Darüşşafaka Lisesi, İstanbul.

 

Seminerler

 

 • ASLAN D., SERDAR KÖKNAR B., ERBAŞ GÜRLER E., ERDEM M., (2006). “İTÜ Mimarlık Fakültesinde Peyzaj Mimarlığı Eğitimi”, PEMAT 06 Toplantısı, Bilkent Üniversitesi, Ankara.
 • ERBAŞ GÜRLER E., ERDEM M., TÜRER BAŞKAYA A., (2007). “Eski Doğu Bloğu Kentlerinde Peyzaj”, İTÜ Mimarlık Fakültesi, 127 nolu Salon -Taşkışla, Istanbul.
 • ERBAŞ GÜRLER E., (2008). “Urban Design and Landscape_2 competitions”, Universita degli Studi di Roma-“La Sapienza”, Roma / İtalya.
 • ERBAŞ GÜRLER E., (2013). “Peyzaj İçerikli Güncel Tasarım Yaklaşımları”, İstanbul Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 16 Aralık 2013, İstanbul.
 • ERBAŞ GÜRLER, E., (2017). “Yarışmalar ve İşler Üzerinden Tasarıma Disiplinlerarası Bakış”, Abdullah Gül Üniversitesi, Kayseri.

 

Panel

 

 • ERBAŞ GÜRLER E., (2015). “Ölümden Yaşama Geçişte Anma Peyzajları” başlıklı konuşma.“Türkiye’de Anma ve Anıtlaştırma Yolları” Paneli, 18 Mart 2015, Taşkışla-109 Nolu Salon, İstanbul.

 

Diğer Mesleki Uygulamalar

 

İ.T.Ü. Döner Sermaye İşletmeleri Kapsamında Yapılan Projeler

 

 • Kuzguncuk Köy İçi Kentsel Tasarım Projesi”, Haziran-Aralık 2007. (Proje Ekibi: Prof.Dr. Cengiz Giritlioğlu, Prof.Dr. Mehmet Ocakçı, Prof.Dr. Kutgün Eyüpgiller, Ar.Gör. Dr. Gülden Demet Oruç, Ar.Gör. Ebru Erbaş Gürler, Ar.Gör. Burçin Yazgı, Ar.Gör. Mehmet E. Şalgamcıoğlu, Ar.Gör. Eda Bayazıt).
 • Kandilli Köy İçi Kentsel Tasarım Projesi”, Ocak-Haziran 2009. (Proje Ekibi: Prof.Dr. Cengiz Giritlioğlu, Prof.Dr. Mehmet Ocakçı, Prof.Dr. Kutgün Eyüpgiller, Ar.Gör. Ebru Erbaş Gürler, Ar.Gör. Burçin Yazgı).
 • Burhaniye Köy İçi Kentsel Tasarım Projesi”, Ocak-Haziran 2009. (Proje Ekibi: Prof.Dr. Cengiz Giritlioğlu, Prof.Dr. Mehmet Ocakçı, Prof.Dr. Kutgün Eyüpgiller, Ar.Gör. Ebru Erbaş Gürler, Ar.Gör. Burçin Yazgı).
 • Büyükdere Köy İçi Kentsel Tasarım Projesi”, Ocak-Haziran 2010. (Proje Ekibi: Prof.Dr. Cengiz Giritlioğlu, Prof.Dr. Mehmet Ocakçı, Prof.Dr. Kutgün Eyüpgiller, Ar.Gör. Ebru Erbaş Gürler, Ar.Gör. Burçin Yazgı)
 • Malatya Darende İlçesi, Zengibar Kalesi Yakın Çevresi Açık Alan Düzenlemesi”, Aralık 2010. (Prof.Dr. Mehmet Ocakçı, Ar.Gör. Ebru Erbaş Gürler, Mim. Dilek Eren)

 

Yabancı Diller            

 

 • İngilizce
 • İtalyanca