Staj

Staj başvurusu yapılmadan önce okunması gereken belgeler

İTÜ Staj Genel Esasları

Peyzaj Mimarlığı Staj Ek esasları

Takip edilmesi gereken sayfalar ve gerekli evraklar

İTÜ Mimarlık Fakültesi Staj Duyuruları

Staj başvurularında uygulanacak adımlar

  1. Formlar ve imza süreci ; Öğrenci staj yerini bulur , staja başlamadan en az on beş gün önce ilk kaydını https://portal.itu.edu.tr üzerinden oluşturur.
  2. Oluşturmuş olduğu stajın kayıtlı belgelerini portal üzerinden https://portal.itu.edu.tr çıktısını alıp sırasıyla önce iş yerine imza , onaylatır (kaşe-mühür).
  3. Öğrenci, İşyerine onaylattığı ve imzalattığı Ek-1 ve Staj Sözleşmesini ve ders programını, Staj komisyonuna komisyon mail adresi (komisyonpembolumstaj@itu.edu.tr) üzerinden .pdf olarak ulaştırır. Komisyon üyelerinin şahsi posta adreslerine atılan e-postalar dikkate alınmaz.
  4. Öğrenci staj evrakları ———Ad_Soyad_OkulNumarası_StajTürü.pdf——— şeklinde isimlendirerek ve tek bir dosya olarak PDF formatında gönderir. Gönderdiğiniz evrak içerisinde staj sözleşmesi, Bölüm staj komisyon onay sayfası, staj takvimi olmak zorundadır. Eksik ve yanlış isimlendirilmiş evraklar işleme alınmaz.
  5. Staj Komisyonu uygun bulduğu öğrenci staj evraklarını (pdf ) evrakını imzalayıp, Öğrenci Staj Sözleşmesinin imzalanması için Dekanlığa yollar. (Fakülte staj onayı Dekan Yardımcısı tarafından verilmektedir.)
  6. Dekanlık onayladığı belgeleri staj komisyonuna geri gönderir. Staj komisyonu, onaylanmış her iki belgeyi öğrenciye iletir.
  7. Öğrenci onaylı tüm belgelerini staja başlamadan en geç 6 gün önce öğrenci İTÜ portal staj işlemleri kısmına yükler. Staj kayıtlarını staj başlama tarihinden en az 15 gün öncesinde açmanız ve staja başlamadan en az 6 gün öncesinde İTÜ portala tüm imzalı sözleşmelerinizi yüklemeniz gerekmektedir. Aradaki 9 günlük süre  çoğu durumda imzaların tamamlanması için yeterli olmadığı için stajlarınızı önceden ayarlayarak, en az 1 ay öncesinden staj işlemlerinize başlamanız faydanıza olacaktır.
  8. Staja başlamadan önce bölüm komisyon onayı ve Mimarlık fakültesi dekanlık onayını almayan öğrencilerin stajları tamamlansa dahi geçerli sayılmaymaz.
  9. İTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümüne gönderilen staj işlemleri ile ilgili mailler sırası ile değerlendirilmektedir. Evraklarınızda eksiklik olması durumunda sizinle iletişime geçilecektir. Bölümümüzdeki öğrenci sayıları göz önünde bulundurulduğunda tüm e-postalara cevap vermemiz mümkün olmadığı için lütfen bir seferden fazla e-posta göndermeyin. Gönderilen bu mesajlar iş akışında aksamaya neden olmaktadır.
  10. Staj komisyonu ile tüm yazışmalarınızda lütfen ad, soyad ve okul numarası belirterek mail atınız.