Genel Bilgi

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

2019-20 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle doktora öğrenci sayısı 37, yüksek lisans öğrenci sayısı ise 59’dur.

Tarihçe

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Peyzaj Mimarlığı Bölümü ve Ana Bilim Dalı 2001 yılında kurulmuştur. Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans ve Doktora Programları 2002-2003 akademik yılından bu yana; yüksek lisans 24, doktora 21 Kredili ve tezli olarak lisansüstü eğitimi vermektedirler. 2002 Yılı öncesinde Şehir Bölge Planlama Ana Bilim Dalı’nda yer alan Peyzaj Planlama Programı altında verilen eğitim, içerik değişikliğine gidilerek farklı anabilim dalı altında yeniden kurgulanmış durumdadır.

Misyon

Peyzaj Mimarlığı felsefesini ve pratiğini bilimsel çerçevede değerlendirmeye yönelik güncel açılımları takip eden dinamik bir alt yapılanmayı teşvik etmektedir. Bu kapsamda disipline yönelik kuramsal düşünce üretme, geliştirme ve tartışma yetisine sahip yenilikçi, çağdaş, araştırıcı, uluslararası eğitim ağında yer alan; peyzaj planlaması ve tasarımı, peyzaj mimarlığı tarihi ve kuramı, peyzaj konstrüksiyonu ve mühendisliği, peyzaj onarımı ve yönetimi, peyzaj ve kent ekolojisi, disiplinlerarası tasarım araştırmaları ve uygulamaları, peyzaj mimarlığında bilişim çalışma alanlarında ve arakesitlerinde araştırmaları yürüten ve bu alanlardaki yaklaşımları, yöntem ve teknikleri kullanan uzmanlar yetiştirmektir

Vizyon

Yaratıcı düşünce ve metodolojik analiz yaklaşımlarını bir arada değerlendirebilen, doğal ve kültürel değerleri anlama, koruma ve geliştirilmesine yönelik karmaşık tasarım problemlerine çok yönlü yaklaşımlar üreterek, ulusal ve uluslararası düzeyde bilime katkı sağlayan, sürdürülebilirlik etiği ve ahlakı çerçevesinde, diğer tasarım dalları ve disiplinlerle ortak araştırma ve üretim yapabilen, yetkin uzmanlar, araştırmacı bilim insanları yetiştirmektir.