Lisansüstü Araştırma Alanları

Temel Araştırma Alanları

Peyzaj Mimarlığı Lisansüstü Programları, çok ölçekli ve çok katmanlı bir yaklaşımla aşağıda yer alan araştırma alanlarını ele almaktadır.

Kentsel Peyzaj Planlama ve Tasarım
Kırsal Peyzaj Planlama ve Tasarımı
Peyzaj Mimarlığı Tarihi ve Kuramı
Bitkisel Tasarım ve Materyalleri
Peyzaj Konstrüksiyonu, Mühendisliği ve Teknikleri
Peyzaj Islahı ve Onarımı
Afete Duyarlı Peyzaj Mimarlığı Çalışmaları
Peyzaj Yönetimi
Peyzaj ve Kent Ekolojisi
Kültürel Peyzajlar
Peyzaj Mimarlığında Bilişim
Peyzaj Arkeolojisi ve Restorasyonu
Disiplinlerarası tasarım araştırmaları, stratejileri ve uygulamaları