Elif SERDAR YAKUT, MSc.

Araştırma Görevlisi – Research Assistant

 

1992’de Antalya’da doğdu. 2011 yılında İ.T.Ü Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı ingilizce programına başladığı süreçten itibaren öğrenim hayatına paralel olarak mimarlık ve peyzaj mimarlığı çalışma alanlarında faaliyet gösteren anonim.istanbul ve arzu nuhoğlu peyzaj ofisi gibi tasarım firmalarında yarı zamanlı olarak çalışmıştır. 2016 yılında bölüm birincisi olarak bitirdiği peyzaj mimarlığı bölümünde yüksek lisans eğitimini peyzaj tasarımında bilgi tabanlı yaklaşımlar çerçevesinde parametrik peyzaj konusunda tamamlamıştır. Yüksek Lisans eğitim sürecinin ve parçası olduğu çeşitli projelerinin getirdiği araştırma odaklı tasarım yaklaşımı ile İ.T.Ü Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görev almaya başlamıştır. Bunlara ek olarak, disiplinler arası takım çalışmalarıyla yürütülen profesyonel tasarım yarışmalarında ve akademik araştırma projelerinde aktif rol alırken multi-disipliner tasarım çözümleri ve dijital veri işleme-görselleştirme teknikleri ile ilgilenmektedir.


She was born in Antalya in 1992. Since the beginning of the ITU Faculty of Architecture Landscape Architecture English program in 2011, she  had worked part-time in design companies, such as anonim.istanbul and Arzu Nuhoğlu Landscape Design offices which operates in the fields of architecture and landscape architecture, in parallel with her bachelor education. After graduating as the top student, she completed her master’s degree in the same department in the field of parametric landscape within the framework of knowledge-based approaches in landscape design in 2019.  The mentioned master’s education process and participation in various projects formed her research-oriented design approach and she started to work as a research assistant in Istanbul Technical University, Department of Landscape Architecture. Besides, she takes active roles in professional design competitions and academic research projects conducted with interdisciplinary teamwork, while dealing with multidisciplinary design solutions and digital data processing-visualization techniques.