Elif Lutfiye Kutay Karaçor, Doç.Dr.

Doçent Doktor – Associate Professor

Daha fazla bilgi için > Akademik Profil

 

Doç.Dr. Elif Lutfiye KUTAY KARAÇOR İstanbul Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünü 2003 yılında lisans derecesi ile, 2006 yılında ise yüksek lisans derecesi ile tamamladıktan sonra 2012 yılında Düzce Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında doktorasını tamamlamıştır. Ayrıca, doktora sonrasında İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama programında 2015 yılında yüksek lisans öğrenimini tamamlamıştır. Doktora öğrenimi esnasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmış, 2011-2012 yıllarında ise Amerika Birleşik Devletleri Mississipi State University’de ziyaretçi araştırmacı olarak çalışmıştır. Afet yönetimi ve toplu konut konusu ile ilgili yurtiçinde (TÜBİTAK-1001) ve yurtdışında (COST-EU) çeşitli araştırma projelerinde araştırmacı ve yönetim komitesi üyesi olarak görev almıştır. Ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli atölye çalışmaları ve sergiler düzenlemiş, bir çok saygın uluslarası dergide hakemlik ve editörlük görevlerinde bulunmuştur. Harvard Üniversitesi tarafından 2021 yılında düzenlenen “CitiesX: The Past, Present and Future of Urban Life” eğitimini tamamlayarak yapılan sınav sonucunda başarı sertifikasını almıştır. Başlıca araştırma konuları kentsel yaşam kalitesi, yer bağlılığı, kamusal mekan ve sosyal sürdürülebilirliktir.


Assoc.Prof.Dr. Elif Lutfiye KUTAY KARACOR is a faculty member in Landscape Architecture Department from Istanbul Technical University, Turkey. She hold bachelor’s degree (2003), master’s degree (2006) in Landscape Architecture from Abant Izzet Baysal University, and doctoral degree (2012) in Landscape Architecture from Duzce University. Additionally, hold second master degree (2015) in City and Regional Planning from Istanbul Technical University after the PhD. Also worked as a research assistant of City and Regional Planning at Mimar Sinan Fine Arts University while conducting PhD. She has been Landscape Architecture Department Mississipi State University -USA (2011-2012) as visitor staff with scholarship. She has studied in several national (TUBITAK-1001) and international research projects (COST) as a researcher and MC member about disaster management and mass housing subjects. She organized various workshops and exhibitions at national and international level, and served as a reviewer and editor in many respected international journals. He completed the “CitiesX: The Past, Present and Future of Urban Life” course organized by Harvard University in 2021 and received a verified certificate as a result of the exam. Mainly research topics are urban life quality, place attachment, public space, and social sustainability.