Fatma Sultan Yaman

Fatma Sultan Yaman

Araştırma Görevlisi – Research Assistant

 

Fatma Sultan Yaman, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 2014-2018 yılları arasında Peyzaj Mimarlığı, 2016-2020 yılları arasında Mimarlık (ÇAP) bölümünde lisans eğitimi almıştır. Eğitim hayatı boyunca birçok yarışmada yer almış, ulusal ve uluslararası workshoplara katılmıştır. 2020 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünde yüksek lisans eğitimine başlamıştır. 2020-2022 yılları arasında yüksek lisans eğitimi ile eş zamanlı olarak proje ofislerinde deneyim edinme fırsatı bulmuştur. 2022 yılında yüksek lisans eğitimini sürdürmekte olduğu İTÜ Peyzaj Mimarlığı bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Araştırmalarını mimarlık ve peyzaj, yapılı ve doğal çevre arakesitlerinde, hibrit peyzajlar ve topografya özelinde sürdürmektedir.


Fatma Sultan Yaman, completed her undergraduate education in Landscape Architecture department between 2014-2018, and Architecture department (DMP) between 2016-2020 at Istanbul Technical University. During her education, she has participated in design competitions, national and international workshops. She started her graduate education at Istanbul Technical University, Department of Landscape Architecture. During her graduate education, between 2020-2022, she had the opportunity to gain experience in project offices. In 2022, she started to work as a Research Assistant in the Department of Landscape Architecture at ITU. She continues her research in the field of architecture and landscape, built and natural environment intersections, hybrid landscapes and topography.