Bitirme Çalışmasının Konusu ve Yeri

Bitirme çalışması, İstanbul Yassıada’yı kapsamaktadır. Çalışma konusu, adanın geçireceği dönüşüm süreçleri üzerinden ekolojik, kültürel ve sosyo-ekonomik çerçevede kamuya açılmasının ve sürdürülebilirliğinin tartışılması; kentsel, tarihi, sosyo-kültürel, ekolojik, kullanım potansiyellerinin haritalanması; yeşil alan, kamusal alan, değerlerinin geliştirilerek yeni senaryolar üzerinden alanın tasarlanmasını içermektedir. Alanın kullanım şekli, mekansal düzen, işlevlerin niceliği ve niteliği tasarımcılar tarafından ön görülecektir.

 

Bitirme Çalışması Jürisi

Çekirdek Jüri

Doç. Dr. Hayriye EŞBAH TUNÇAY(Jüri Başkanı)

Doç. Dr. Gülşen AYTAÇ

Yrd. Doç. Dr. F. Ayçim TÜRER BAŞKAYA

Yrd.Doç. Dr. Ebru ERBAŞ GÜRLER

Doç.Dr. İpek AKPINAR

Y. Mimar Köksal AKSOY

Teknik geziye ilişkin Fotoğraflar: