Lal Dalay

Araştırma Görevlisi – Research Assistant

 

Lâl Dalay; 11 Eylül 1996 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. 2014 yılında Tevfik Fikret Anadolu Lisesi’ni bitirmiş, ilköğretim ve lise döneminde Fransızca ve İngilizce eğitimi almıştır. 2019 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünü birincilik ile bitirmiş, 2022 yılında ise İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Programında gördüğü yüksek lisans eğitimini, “Biyofilik Tasarım Elemanlarının İç Mekânlarda Algıya ve Davranışa Etkisi” başlıklı tezi ile tamamlamıştır. Bu süreçte çeşitli yarışmalara, eğitimlere, atölye çalışmalarına katılmış, kitap bölümü ve makaleler üretmiştir. 2022 Bahar Dönemi’nde İstanbul Teknik Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan Dalay, Biyofilik Tasarım, Doğa-İnsan ve Mekan İlişkisi, Sürdürülebilir Tasarım, İç Mekan Peyzajı, Mekan Algısı, İnsan Odaklı Tasarım, Duyusal Mekan Tasarımı konularında çalışmalarına devam etmektedir.


Lâl Dalay was born on 11 September 1996 in İzmir. In 2014, she graduated from Tevfik Fikret Anatolian High School and studied French and English during her high school years. She graduated from İzmir University of Economics, Department of Interior Architecture and Environmental Design with 1. honorable degree and in 2022, she completed her master’s degree at Istanbul Technical University, Faculty of Architecture, Landscape Architecture Program with her thesis titled “The Effect Of Biophilic Design Elements On Perception And Behavior In Indoor Spaces”. In this process, she participated in various competitions, trainings, workshops and produced papers. In the Spring Term of 2022, she started to work as a research assistant in Istanbul Technical University, Department of Landscape Architecture. Currently she continues her studies on Biophilic Design, Nature-Human and Space Relations, Sustainable Design, Indoor Landscape, Space Perception, Human Based Design and Sensorial Design.