Mürşit Sönmez, MSc.

Araştırma Görevlisi – Research Assistant

 

Mürşit Sönmez İstanbul Teknik Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak görev almaktadır. 2015 yılında Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünden Lisans derecesi ile mezun olmuştur. Yüksek Lisans eğitimini çok ölçütlü değerlendirme metotlarını kullanarak Antakya kenti için bisiklet yolu seçeneklerini incelediği çalışması ile Çukurova Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Anabilim dalında tamamlamıştır. 2019 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında doktora eğitimine başlamıştır. 2017 yılında Amasya Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı bölümüne araştırma görevlisi olarak atanmıştır. Bu süreçte tasarım stüdyolarında ve bilgisayar destekli tasarım atölyelerinde görev almıştır. Doktora sürecine devam etmekte olup Peyzajda Ajan Tabanlı Modelleme, su yönetimi, karmaşık sistemler ve davranış modellemesi konularına yoğunlaşmaktadır. Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri, görüntü işleme, görüntü sınıflama çalışmalarına katılmıştır. Peyzajda görselleştirme teknikleri, 3b modeller, hesaplamalı simülasyon modelleri ve peyzaj görselleştirmeleri konularıyla ilgilidir.

 


Mürşit Sönmez works as a research assistant at Istanbul Technical University. He graduated from Ege University, Department of Landscape Architecture, with a Bachelor’s degree in 2015. He completed his master’s degree at Çukurova University, Department of Landscape Architecture, with his study examining bicycle path options for the city of Antakya using multi-criteria evaluation methods. He started his doctoral studies at Istanbul Technical University, Department of Landscape Architecture, in 2019. In 2017, he was appointed as a research assistant at Amasya University, Department of Urban Design and Landscape Architecture. During this period, she worked in design studios and computer-aided design workshops. He is continuing his doctoral studies and focuses on Agent-Based Modeling in Landscape, water management, complex systems, and behavioral modeling. He participated in remote sensing and geographic information systems, image processing, and image classification studies. He is interested in landscape visualization techniques, 3D models, computational simulation models, and landscape visualizations.