Yer-Yüzü
.
İnsan varolduğundan beri geçirdiği süreçte savanların ve steplerin tepelerinden kentlerin karmaşık düzenine geçmiş ve her kaostan evrilerek çıkmayı başarmıştır. Aslında varoluşumuzdan bu yana kısa bir süre sayılan son onbinyılda yerleşik hayata geçip, hayvanları ve bitkileri evcilleştirmemiz hızlı bir süreç olarak tanımlanabilir. Bu hızlı geçiş sadece tatminsiz yaşamlar oluşturmakla kalmamış aynı zamanda insan faaliyetleri sebebiyle gezegende geri dönüşü olmayacak değişimler meydana
getirmiştir. Yeni bir “Yer” bulana kadar, üzerinde yaşadığımız bu kıymetli Soluk Mavi Nokta bizim tek yuvamızdır.
Günümüzde insan, sahip olduğu tüm çevresel konfor, maddi ve teknolojik imkanlara karşın huzursuz bir yaşam oluşturmuştur. Sadece sosyo-kültürel olarak tanımlanamayacak bu sürecin en önemli sonuçları İklim Değişikliği, Gıda Güvenliği, Su Kaynaklarında Azalma, Hızlı Yapılaşma ve Habitat Kayıpları olarak sıralanabilir. İçinde bulunduğumuz bu ekolojik kriz dönemi, birçok disiplini yakından ilgilendirmekle birlikte özellikle doğal kaynakların korunması, doğal sistemlerle tasarım ve doğa eğitimi
konularını kapsayıcılığı sebebi ile peyzaj mimarlarının özellikle bilinçlenmesi ve etkin rol alması gereken bir dönemdir. Bu süreç doğa ile tasarım yapan tüm tasarımcılar, mimarlar ve düşünürler için aynı
hassasiyette önemlidir.
İTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nün her yıl düzenlenen seminerler dizisi kapsamında bu sene “Yer-Yüzü” teması disiplinlerarası birçok akademisyen, peyzaj mimarı, düşünür, mimar, tasarımcı ve araştırmacı tarafından ele alınmaktadır. Konuşmacılar ekolojik sorunlar karşısında insanın rolünü, tasarımın rolünü ve doğal-kültürel süreçleri tarıtışmaktalardır.

Seminerler dizisi kapsamında ilk olarak 12 Kasım Perşembe günü, saat 12.30-13.30 arasında Prof. Dr. Doğanay Tolunay’ın sunacağı “İklim Değişikliği ve Biyoçeşitlilik” konulu ilk seminerimize, ilgili tüm öğrencilerimizi ve akademisyenlerimizi davet ediyoruz. 

Zoom katılım bağlantısı aşağıdaki gibidir: Topic: Prof.Dr.Doğanay Tolunay: İklim Değişikliği ve Biyoçeşitlilik
Time: Nov 12, 2020 12:30 PM IstanbulJoin Zoom Meeting: https://itu-edu-tr.zoom.us/j/94486509657  
Meeting ID: 944 8650 9657

Perşembe Seminerleri Dizisi
İTÜ, Peyzaj Mimarlığı Bölümü
2020-2021 GÜZ DÖNEMİ