İTÜ Peyzaj Mimarlığı Perşembe Seminerleri kapsamında 30 Mayıs'da ON Tasarım kurucusu Peyzaj Mimarı Oktan Nalbantoğlu'nu ağırlıyoruz.

Geleneksel İTÜ Peyzaj Mimarlığı Perşembe Seminerleri kapsamında 30 Mayıs’da ON Tasarım kurucusu Peyzaj Mimarı Oktan Nalbantoğlu’nu ağırlıyoruz. Etkinlik kapsamında İstanbul’un tarihsel katmanları ve kent belleğinde, geçmişten bugüne kadar varlığını sürdüren “Sur dibi bostanları”nın kültürel peyzaj izlerini süren, kentsel tarım gerçeğini öne çıkaran ve gelecek kuşaklara taşınabilmesinin önemini vurgulayan, “Yedikule Bostanları” özelinde geliştirilen yönetim planı önerisinin ve planlama yaklaşımı sunulacaktır.

Seminer, Dr. Oktan Nalbantoğlu tarafından İTÜ Mimarlık Fakültesi / Taşkışla Binası’nda 30 Mayıs günü saat 12:30’da 109 numaralı salonda gerçekleştirilecektir.