Peyzaj Mimarlığında Teknoloji, Ekoloji ve Tasarım Araştırmaları Laboratuvarı

İTÜ Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bünyesinde kurulan ”Peyzaj Mimarlığında Teknoloji, Ekoloji ve Tasarım Araştırmaları Laboratuvarı” – TETA aktif olarak çalışmalarına başlıyor !


Technology, Ecology & Design in Landscape Architecture Research Laboratory – TETA started to work actively!

TETA Kuruldu!

İTÜ Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bünyesinde kurulan ”Peyzaj Mimarlığında Teknoloji, Ekoloji ve Tasarım Araştırmaları Laboratuvarı” – TETA aktif olarak çalışmalarına başlamıştır. Doç. Dr. Meltem Erdem Kaya’nın yöneticisi olduğu laboratuvar Peyzaj Mimarlığı disiplininin araştırma tabanlı olarak gelişimine ivme kazandırmayı, peyzaj mimarlığı alanındaki küresel ölçekte gerçekleşen güncel gelişmeler ışığı altında araştırma- geliştirme potansiyelini yerel üzerinden geliştirmeyi, ekoloji, teknoloji ve tasarım bileşkesinde peyzaj mimarlığı biliminin ve kültürünün gelişimine akademi vizyonu ile yön vermeyi amaçlamaktadır.

TETA has launched!

Founded under the ITU Architecture Faculty Landscape Architecture Department, “Technology, Ecology & Design in Landscape Architecture Research Laboratory” – TETA started to work actively. The TETA lab, managed by Assoc. Prof. Meltem Erdem Kaya, aims to accelerate the research-based development of the landscape architecture discipline; to develop the research and development potential locally in the light of the current global developments in the field of landscape architecture; to develop the science and culture of landscape architecture at the junction of ecology, technology, and design within the academic perspective.


Vizyon

Peyzaj Mimarlığında Teknoloji, Ekoloji ve Tasarım Araştırmaları Laboratuvarının misyonu; Peyzaj Mimarlığı disiplininin araştırma tabanlı olarak gelişimine ivme kazandırmak, peyzaj mimarlığı alanındaki küresel ölçekte gerçekleşen güncel gelişmeler ışığı altında araştırma – geliştirme potansiyelini yerel üzerinden geliştirmek, ekoloji, teknoloji ve sanat bileşkesinde peyzaj mimarlığı biliminin ve kültürünün gelişimine akademi vizyonu ile yön vermektir.

Bu misyon doğrultusunda laboratuvarın temel hedefleri; Peyzaj Mimarlığı alanında ulusal ve uluslararası platformda süregelen Peyzaj Mimarlığı araştırmalarını yaygınlaştırmak, “tasarımda mükemmeliyet” ilkesini araştırma tabanlı bir anlayışla geliştirmek, lisans ve lisansüstü öğrencilerini tanımlanacak olan bu araştırma ortamına dahil etme yoluyla eğitim alanına araştırma ruhunu entegre etmek ve Peyzaj Mimarlığı disiplinini bilimsel boyutta ileriye taşımaktır.

Lab Yöneticisi:

Misyon

Teknoloji, Ekoloji ve Tasarım Araştırmaları Laboratuvarı, ülkemizde Peyzaj Tasarımını araştırma perspektifinde ele alarak geliştirmeyi hedefleyen bir birimdir. Laboratuvar kapsamında ele alınacak araştırma konuları; Peyzaj Mimarlığında Bilişim, Veri Tabanlı Peyzaj Tasarımı, Fark Bitki Örtüsü Indeksi (NDVI) ve iTree ile kent florası araştırmaları, Hesaplamalı Tasarım Yöntemleri Peyzaj Mimarlığı Perspektifinden ele alınması,  Performans değerlendirmesi ve iyileştirilmesi, performansa dayalı peyzaj tasarımı,  ekolojik tasarım, peyzaj tasarım uygulamalarında ileri üretim yöntemlerinin kullanılması, sanal ve arttırılmış gerçeklik teknolojilerinin peyzaj temsilleri üzerinden geliştirilmesi gibi teknoloji eksenindeki yenilikleri peyzaj tasarıma alanına entegre etmeyi hedefleyen konulara ilaveten peyzaj tasarımında sosyal ve kültürel araştırmalar, kentsel, kırsal ve doğal alanların peyzaj mimarlığı perspektifiyle ele alınması, bu alanlara odaklanan peyzaj tasarım metotlarının geliştirilmesi, konu ile ilgili hizmet ve servislerin verilmesini kapsamaktadır.

Peyzaj Mimarlığında Teknoloji, Ekoloji ve Tasarım Araştırmaları Laboratuvarının vizyonu “Peyzaj Mimarlığı kültürünü çok disiplinli ve araştırma tabanlı olarak geliştirmek” olarak belirlemiştir. Bu kapsamda, ele alınacak konular tasarım ve planlama disiplinlerini dahil eden konular olmakla birlikte bilişim eksenindeki disiplinleri, doğa bilimleri, mühendislik, güzel sanatlar, çevre bilimler, sosyal bilimler gibi çok boyutlu ve çok sesli bir araştırma ortamının üretilmesi hedeflenmektedir.