TÜRKİYE PEYZAJLARI II. ULUSAL KONFERANSI – Peyzaj Politikaları

20-21 Kasım 2017
İTÜ TAŞKIŞLA KAMPÜSÜ, İSTANBUL

Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’ne göre “Peyzaj Politikası”, uzman kamu yetkilileri tarafından peyzajların korunması, yönetilmesi ve planlanması konusunda özel tedbirler almayı amaçlayan genel prensipler, stratejiler ve rehber kuralların bütünüdür. Ülkemizdeki kentsel- kırsal, doğal,-kültürel her türlü peyzajın korunması ve sürdürülebilir şekilde kullanımı için ülkesel, bölgesel ve yerel ölçekte her tür etkinliğin amaç, yöntem ve içerik olarak düzenlenme ve gerçekleştirilme esaslarını Peyzaj Politikaları belirlemektedir. PEMKON tarafından ikincisi düzenlenen Türkiye Peyzajları Ulusal Konferansının bu yılki başlığı “Peyzaj Politikaları”dır. Ülkemizdeki Peyzaj Politikaları Peyzaj Mimarlığının farklı çalışma alanları üzerinden disiplinlerarası bir bakış açısı ile tartışılacaktır. Konferansın ülkemiz peyzajları için başta kamu kurum ve kuruluşları ile bu konuda çalışan bilim camiasına ülkemiz peyzajlarının sürdürülebilir planlaması, tasarımı, yönetimi ve korunması ile ilgili hedeflere ulaşmada yol göstermesi amaçlanmaktadır.

Bildiri Özeti Göndermek İçin Tıklayın.

KONFERANS KONULARI

Kırsal Peyzaj Politikaları
Kentsel Peyzaj Politikaları
Planlama-Tasarım Politikaları
Peyzaj Yönetimi Politikaları
Koruma (Yasal – Yönetsel) Politikaları
İmar Politikaları
Kentsel Tasarım/Yenileme Politikaları
Enerji ve Madencilik Politikaları
Peyzaj Onarımı Politikaları
Ulaşım Politikaları
Avrupa Peyzaj Sözleşmesi ve Politikalar

PEMKON DÜZENLEME KURULU/

Prof.Dr. Hayriye Eşbah / PEMKON 7. Dönem Başkanı/İTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Adnan Uzun / I. PEMKON KONFERANSI Düzenleme Kurulu Eşbaşkanı
Prof.Dr. Tanay Birişçi / PEMKON 6. Dönem Başkanı

YEREL DÜZENLEME KURULU/

Prof.Dr. Hayriye Eşbah Tunçay / Düzenleme Kurulu Başkanı
Doç. Dr. F. Ayçim Türer Başkaya
Doç.Dr. Meltem Erdem Kaya
Yrd.Doç.Dr. Mustafa Artar
Dr. Meliz Akyol Alay
Dr. Ayşegül Oruçkaptan (PMO Genel Başkanı)
Y. Peyzaj Mimarı Murat Ermeydan (PMO İstanbul Şube Başkanı)
Sekreterya /
Araş. Gör. Arzu Türk / 0.553.384 24 72

BİLİM KURULU

Prof.Dr. Cengiz Acar / Karadeniz Teknik Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. Meliha Aklıbaşında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Doç.Dr. Şevket Alp / Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Buket Asilsoy / Yakın Doğu Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. Fürüzan Aslan / İnönü Üniversitesi
Prof.Dr. Hakan Altınçekiç / İstanbul Üniversitesi
Prof.Dr. Faruk Altunkasa / Çukurova Üniversitesi
Prof.Dr. Cemil Ata / Yeditepe Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. Ömer Atabeyoğlu / Ordu Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. Mustafa Atmaca / Mustafa Kemal Üniversitesi
Doç.Dr. Mehmet Akif Irmak / Atatürk Üniversitesi
Prof.Dr. Tanay Birişçi / Ege Üniversitesi
Doç.Dr. Ayçim Türer Başkaya / İstanbul Teknik Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. Didem Dizdaroğlu / İ.D. Bilkent Üniversitesi
Prof.Dr. Hakan Doygun / K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi
Prof.Dr. Elmas Erdoğan / Ankara Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. Şehriban Eraslan / Süleyman Demirel Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. Engin Eroğlu / Düzce Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. Bige Şimşek İlhan / Amasya Üniversitesi
Prof.Dr. Latif Gürkan Kaya / M.Akif Ersoy Üniversitesi
Prof.Dr. Sibel Mansuroğlu / Akdeniz Üniversitesi
Doç.Dr. Sevgi Öztürk / Kastamonu Üniversitesi
Doç.Dr. Hilal Turgut / Artvin Çoruh Üniversitesi
Prof.Dr. K. Tuluhan Yılmaz / Adnan Menderes Üniversitesi
Prof.Dr. Murat Zencirkıran / Uludağ Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. Candan Zülfikar / Trakya Üniversitesi

* Soyadına göre alfabetik sıralanmıştır.

ÖNEMLİ TARİHLER

İlk Duyuru : 17 Mayıs, 2017
Bildiri Özetleri Son Gönderim Tarihi: 24 Temmuz 2017
Özet Kabul Bildirimi : 31 Temmuz 2017
Bildiri Tam Metin Son Gönderim Tarihi : 2 Ekim 2017

KAYIT

Kongre Katılım Ücreti: 250 TL.
Lisansüstü Öğrenciler: 125
Banka bilgileri ilerleyen günlerde açıklanacaktır. Lisans ve Lisansüstü öğrencilerin dinleyici olarak tüm oturumlara katılımları ücretsizdir.
Kayıt ve Son Ödeme Tarihi: 1 Eylül 2017
Kongre Katılım Ücretinin Kapsamı: Kongre kayıt ücreti, katılım belgesi, ISBN’li kongre bildiri kitabı (digital), açılış kokteyli, ara ikramlar, öğle yemeklerini kapsamaktadır.

İLETİŞİM /

Hayriye Eşbah Tunçay (Konferans Başkanı) hayriyeesbah@yahoo.com
Arzu Türk (Konferans Sekreteri) arzuturk.itu@gmail.com
Adres: İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 34437 Taşkışla Taksim, İstanbul
Tel: (212)293 1300 Fax: (212) 251 4895

 

Konferans hakkında daha detaylı bilgi için > PDF

Bildiri özet gönderim formatına ulaşmak için > PDF