Yasin Çağatay Seçkin, Dr.

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans  Mimarlık Mimar Sinan Üniversitesi 1998
Y. Lisans  Mimarlık Tarihi İstanbul Teknik Üniversitesi 2000
Doktora  Kentsel Tasarım İstanbul Teknik Üniversitesi 2005

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı :

 • Yüzyıl İstanbul Sarayları ve Dış Mekan Düzenlemeleri – Prof. Dr. Metin Sözen

Doktora Tezi Başlığı ve  Danışmanı :

 • Tarihi Kentlerdeki Açık Mekanların Değişen Kullanımlarının Değerlendirilmesi: Amasya Örneği Dr. Handan Dülger Türkoğlu

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl
Ar.Gör.  İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 1999-2005
Research Fellow  Lousiana Eyalet Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü (Doktora Sonrası Araştırma) 2005-2006        (12 ay)
Dr.Ar.Gör.  İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2005-2007
Yrd.Doç.  İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mim. B. 2007-2012
Doçent  İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mim. B. 2012’den bu yana

Yarışma Projeleri ve Ödüller:

 • Tekirdağ Belediye Hizmet Binası, Meydan ve Çevresinin Düzenlenmesi Mimari ve Kentsel Tasarım Proje Yarışması, 2015
 • İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri, Gazimağusa Yerleşkesi Davetli Mimari Proje Yarışması, 2014 (Eşdeğer 1. Ödül).
 • Kayseri Ticaret Odası Hizmet Binası Ulusal Mimari Fikir Yarışması, 2014.
 • Çanakkale belediyesi kent meydanı ve çevresi düzenlenmesi yeşil kentsel tasarım proje yarışması, 2013 (Mansiyon).
 • Uşak Belediyesi Hizmet Binası Proje Yarışması, 2013.
 • İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesi Sınırlı Kentsel Tasarım ve Mimari Fikir Proje Yarışması, 2012.
 • Bursa Büyükşehir Belediyesi Orhangazi Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması, 2012. (Satınalma)
 • Afyon Karahisar Cumhuriyet Meydanı ve Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması, 2011 (Satınalma)
 • Manisa Belediyesi Hizmet Binası ve Çevresi İki Aşamalı Ulusal Mimari Proje Yarışması, (Mansiyon)
 • Edirne Belediyesi Selimiye Camii ve Çevresi Kentsel Tasarım Projesi Yarışması, 2010.
 • Uludağ Milli Parkı ve II. Gelişim Bölgeleri Peyzaj Planlama, Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması, 2009.
 • Bitlis Merkez Hükümet Konağı Mimari Proje Yarışması, 2008.
 • Kemal Türkler Anıt Merkezi Proje Yarışması, 2007.

 

Uluslararası makaleler :

 • Buhmann, E., Ervin, S., Hehl-Lange, S., Seçkin, Y.Ç., Palmer, J. & Steinitz, C., “Editorial”, JoDLA, Journal of Digital Landscape Architecture, 1-2016, V-VI.
 • Örnek, M.A., Seçkin, Y.Ç., “Development of an Educational Video Game for the Teaching of Landscape Grading Principles”, JoDLA, Journal of Digital Landscape Architecture, 1-2016, 308-315.
 • Örnek, M.A., Ersoy, M., Seçkin, Y.Ç., “Estimating Stormwater Runoff from the 3D-model of an Urban Area in Istanbul”, JoDLA, Journal of Digital Landscape Architecture, 1-2016, 198-206.
 • Seçkin, Y.Ç., “Kars Fethiye Mosque Additional buildings and Landscape Design”, 2A Architecture & Art, No.31-32, 60-63.
 • Seçkin, Y.Ç., “Kars Prison Camp Slaughterhouse & Livestock Market”, 2A Architecture & Art, No.29-30, 66-69.
 • Seçkin, Y.Ç., ‘Editorial’, ITU A/Z, 10/1, II-IV.
 • Seçkin, Y.Ç., ‘Dossier Editorial: Culturel Landscapes’, ITU A/Z, 7/2, 1-3. 
 • Seçkin, Y.Ç., “Alternative Water Sources for Residential Irrigation Systems: A Case Study from Istanbul”, Scientific Research and Essays, 5/16, 2234-2241. (Science Citation Index Expanded – A1)
 • Seçkin, Y.Ç., Understanding the relationship between human needs and the use of water in landscape design”, ITU A/Z, 7/1, 1-17.
 • Seçkin, Y.Ç., ‘Art in Urban Landscape’, İÜ Journal of the Faculty of Forestry, A, 55/1, 225-236.
 • Seçkin, Y.Ç., ‘Gardens of the Nineteenth Century Imperial Palaces in Istanbul’, Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes, 23/1, 72-86. (Arts & Humanities Index – A1)

 

Uluslararası bildiriler :

 • Seçkin, Y.Ç., Seçkin, N.P., “Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Kentsel Tasarım Projesi”, International Winter Cities Symposium, 10-12 February 2016, Erzurum, 389-407.
 • Seçkin, Y.Ç., Seçkin, N.P., “İklim Değişimi ile Mücadelede Ahşap Kullanımı”, International Greenage III Symposium, 15-17 April 2015, İstanbul, 389-397.
 • Seçkin, Y.Ç., Seçkin, N.P., “Major Landscape Concerns for Earth Sheltered Housing”, International BENA 2012 Conference, 21-24 June 2012, İstanbul, 217-221.
 • Seçkin Y.Ç., Seçkin N.P., “Parking Lot to Ecological Park: Alumnae Valley, Wellesley”, Greenage II Symposium, 26-27 April 2012, İstanbul (in press / published in Abstracts, p.40).
 • Seçkin, Y.Ç., ‘Historical Research as a Source for Landscape Designers: Hüsrev Kethüda Dar-ül Kurra’, ECLAS 2010 Conference on Cultural Landscapes, 29 Sept. – 2 Oct. 2010, Istanbul, 565-571.
 • Seçkin, Y.Ç., ‘Constructed Wetland Filter Use for Controlling Nutrient and Sediment Runoff from Golf Course Developments’, ISSD 2010 International Symposium on Sustainable Development, 8-9 June 2010, Bosnia Herzegovina, 493-498.
 • Seçkin, Y.Ç., 2009, ‘Children’s Gardens for A Sustainable Future’, ARCHILD International Congress: Architecture and Children, 18-21 November 2009, Ankara, 3-16.
 • Seçkin, Y.Ç., ‘Sustainable Redevelopment of Sanitary Landfills as Future Golf Courses’, ISSD 2009 Int. Symposium on Sustainable Development, 9-10 June 2009, Bosnia Herzegovina, 286-291.
 • Seçkin, Y.Ç., ‘The Balyan Family and the Architecture of Turkish Mosques’, Armenians in the Ottoman Society, 1st Int. Social Studies Symposium, 20-22 April 2006, Erciyes Uni, Kayseri, 489-509.
 • Seçkin, Y.Ç., ‘Importance of the Traditional Experience in Sustainable Design’, The 4th International Conference Citizens and Governance For Sustainable Development, Selected Papers, 28-30 September 2006, Vilnius, Lithuania, 344-347 (ISI Proceedings).
 • Seçkin, Y.Ç., ‘La Transformazione dell’uso Degli Spazi Aperti Nella Citta di Amasia’, Convegno: “L’avventura Del Parco Nord Milano: Ieri Oggi Domani”, 26-27 Ottobre 2005, Villa Torretta – Via Milanese 3 – Sesto San Giovanni, Milan, 165-178.

Basılmamış Uluslararası Bildiri ve Sunumlar:

 • Seçkin, Y.Ç., ‘Introducing ECLAS 2010 Conference and Istanbul as a Cultural Capital’, DLA 2010 Conference, 26-29 May 2010, Aschersleben, Germany.
 • Seçkin, Y.Ç., ‘Development of Environmental Sensitivity Assessment Matrix for Environmentally Sustainable Golf Course Development’, Mississippi Student Chapter of ASLA Meeting, 9 September 2009, Mississippi State University, Starkville, MS.
 • Seçkin, Y.Ç. & Türkoğlu, H., ‘The Analysis of the Changing Use of the Urban Open Spaces in Amasya Historic City Center’, CSAAR 2008 “Responsibilities and Opportunities in Architectural Conservation: Theory, Education and Practice, 3-4 November 2008, Jordan.

Uluslararası kitap / editörlük:

 • Seçkin, Y.Ç., editör, EHLA 2014 Edirne Tarihi Peyzaj ve Kültürel Mirasın Değerlendirilmesi Çalıştayı Özet Raporu, İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi (116).
 • Yıldızcı, A.C., Seçkin, Y.Ç. & Güler, G. editors, ECLAS 2010 Istanbul Proceedings, İstanbul: Cenkler (1086).
 • Seçkin, Y.Ç., Özsüle, Z. & Hinchley, G. editors, 31st International Forestry Students’ Symposium Proceedings, İstanbul: Çantay (484).

Ulusal araştırma makaleleri :

 • Seçkin, Y.Ç., , “Ondokuzuncu Yüzyıl Öncesi Anadolu Türklerinde Kamu Yaşamı ve Açık Mekânlar”, Restorasyon Konservasyon Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran 2011, S.9, s.38-48.
 • Seçkin, Ö.B. & Seçkin, Y.Ç., ‘Tarihi Bahçelerin Korunması, Restorasyon Konservasyon Dergisi, Temmuz-Eylül 2009, S.2, s.68-73.
 • Seçkin Y.Ç. & Türkoğlu, H., ‘Amasya Tarihi Kent Merkezindeki Kentsel Açık Mekanların Değişen Kullanımlarının Analizi’, ITU Dergisi, Seri A, 5/1, 15-28.
 • Seçkin, Y.Ç., ‘Architectural Garden Formation from the End of 18th Century and Its Influence to Turkish Gardening Art’, Sanat Tarihi Yıllığı, 16, 75-88.

Diğer Makaleler:

 • Seçkin, Y.Ç., “Futbol Çimde Oynanır”, XXI, https://xxi.com.tr/7073/futbol-cimde-oynanir/ 5 Ekim 2015.
 • Seçkin, Y.Ç., , “İçimi Okşuyor Bu Ihlamur Kokusu”, Arredamento Mimarlık, 270, 82-87.
 • Seçkin, Y.Ç., , ‘Rayların Gölgesinde Bir Kentsel Gösteri’, Yapı, 376, 130-133.
 • Seçkin, Y.Ç., , ‘Peyzaj ve Okuma Kültürü’, Yapı, 355, 108-111.
 • Seçkin, Y.Ç., , ‘Raylar Üstünde Bir Vadi’, Yapı, 339, 96-101.
 • Seçkin, Y.Ç., , ‘Balyan Maddesi’, Kayseri Ansiklopedisi, C.1. 196-197.
 • Seçkin Y.Ç., ‘Walt Disney World ve Topiari’, Yapı, 291, 75-78.
 • Seçkin Y.Ç. & Türkoğlu, H., ‘İlhan Koman ve Akdeniz Heykeli’, Yapı, 263, 92-95.

Ulusal bildiriler:

 • Örnek, M.A., Seçkin, Y.Ç., “Peyzaj Mimarlığı Eğitiminde Open Simulator Yazılımının Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı ve Teşvik Edici Bir Eğitim Aracı Olarak Kullanılmasına İlişkin Model Önerisi”, X. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu, 25-26 Haziran 2015, İstanbul: Özyeğin Üniversitesi, 92-103.
 • Seçkin,Y.Ç., 2013. ‘Tarihi Yapılarda Peyzaj Sorunları’, Tarihi Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri III Bildiri Kitabı, 13-14 Aralık 2011, İstanbul: İBB, 206-210.
 • Seçkin, Y.Ç., ‘Şarkılarda Doğa ve Mimari’, III. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi Bildirileri, 6-7 Mayıs 2002, İstanbul: İÜ Orman Fakültesi Yayınları, 87 – 95.
 • Seçkin, Y.Ç., ‘Ekolojik Tasarım’, II. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi Bildirileri, 3-4 Mayıs 2001, İstanbul: İÜ Orman Fakültesi Yayınları, 171-181.
 • Seçkin, Y.Ç, ‘Onsekizinci Yüzyıl Sonrası Avrupa’daki Mimariye Bağlı Peyzaj Hareketi ve Türk Bahçe Sanatına Etkileri’, I. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi Bildirileri, 4-5 Mayıs 2000, İstanbul: İÜ Orman Fakültesi Yayınları, 267-279.

Basılmamış Ulusal Bildiri ve Sunumlar. :

 • Seçkin, Y.Ç. ‘Süregelebilirlik: Adı Konmamış Sürdürülebilirlik’, Sürdürülebilir Enerji Etkin Binalar Sempozyumu, 7-8 Ocak 2014, İstanbul.
 • Seçkin, Y.Ç. ‘Kütüphaneler ve Peyzaj Sorunu’, Tarihi Mekanlarda Yazma ve Nadir Eserlerin Korunması için Ortak Standartlar Belirleme Semineri, 17-18 Aralık 2010, İstanbul.
 • Seçkin, Y.Ç. ‘Golf Sahaları: Çevresel Sorunlar, Çözüm Önerileri’, İTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü Perşembe Seminerleri, 26 Mart 2009, İstanbul.
 • Seçkin, Y.Ç. ‘Kentsel Tasarım – Peyzaj Mimarlığı İlişkisi’, İTÜ Peyzaj Mimarlığı Pazartesi Seminerleri, 19 Mart 2007, İstanbul.

Ulusal Kitap:

 • Seçkin, N.P., Seçkin, Y.Ç. & Seçkin, Ö.B., Sürdürülebilir Peyzaj Tasarımı ve Uygulama İlkeleri, İstanbul: Literatür (224).

Kitap Bilimsel Danışmanlığı:

 • Farrelly, L., Mimarlıkta Sunum Teknikleri, çev. F. Akder, İstanbul: Literatür (184).
 • Waterman, T., Peyzaj Mimarlığının Temelleri, çev. S. Kabukçuoğlu, İstanbul: Literatür (200).

Uluslararası Dergilerde Hakemlik:

 • AJAR African Journal of Agricultural Research (A1)
 • JoDLA Journal of Digital Landscape Architecture (A2)
 • AZ İTÜ Journal of Faculty of Architecture (A2)
 • MEGARON YTÜ Faculty of Architecture E-Journal (A2)
 • TÜBA Journal of Cultural Inventory (A3)
 • İÜ Journal of Faculty of Forestry (A3)
 • SDÜ Faculty of Forestry Journal (A3)
 • Tasarım + Kuram (A3)
 • Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji (A3)

 

Ulusal Dergilerde Hakemlik ve Hakem Kurulu Üyeliği:

 

 • Restorasyon Konservasyon Dergisi – Hakem Kurulu Üyesi (2010 – devam ediyor).
 • İTÜ Dergisi
 • İŞ-GÜÇ Dergi

Tez Yönetimi:

 • Var, E.B., Kentsel yenileme ve sosyal sürdürülebilirlik: Trabzon Ortahisar Örneği.
 • Özdemir, M, Endüstri Mirasının Yeniden İşlevlendirilmesi: Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası Örneği.
 • Özdindar, A, Çorum Kent Merkezi’ndeki Yeşil Alanların Nicelik ve Nitelik Açısından Değerlendirilmesi.
 • Ankay Eryiğit, Ö., Üsküp Kent Merkezinin Tarihsel Doku Değişimi ve “Üsküp 2014” Projesi.
 • Alpaslan, Ş., Kentsel yaşamda aydınlatmanın önemi ve aydınlatma problemlerinin tespiti: İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Örneği.
 • Sarı, S., Enerji Etkin Tasarımda Bir Arakesit: Toprak Örtülü Yapılar.
 • Gökaşan, M., Kentsel Rekreasyon Alanlarında Spor ve Aktivite Ağı: Kadıköy Örneği.
 • Seifloo, A, A Study on the Pattern of Persian Gardens (Chahar-Bagh) and Evaluation of Their Design Systems.
 • Gürevin, S., Resilient Cities and Adaptation Case Study: Chicago Metropolitan Area.
 • Demir, N., Peyzaj Aydınlatması: Antalya Mardan Palas Örneği.
 • Altındeniz, B., Peyzaj Sulamasında Alternatif Su Kaynakları: Saklıhan Konakları Örneği.
 • Şalikoğlu, B., Tarihi Peyzaj Restorasyonu: İstanbul’dan İki Örnek.
 • Serez, A., Tarihsel Süreç İçerisinde Sağlık Bahçeleri.
 • Demirkol, S., Katı Atık Alanlarının Golf Sahası Olarak Değerlendirme Kriterlerinin Belirlenmesi.

 

Diğer Akademik Faaliyetler:

Bilimsel Toplantı Düzenleme:

 • DLA Digital Landscape Architecture Conference 2016 (Konferans Başkanı) İstanbul, 31 Mayıs – 04 Haziran 2016.
 • Türkiye Peyzajları I. Ulusal Konferansı: Türk Bahçeleri, İstanbul, 23 – 25 Mayıs 2016.
 • IPA Dünya Oyun Konferansı, İstanbul, 20 – 23 Mayıs 2014.
 • Dr. Kemal Ahmet Aru’nun Doğumunun 100. Yılı Kutlama ve Anma Etkinlikleri Kentsel Tasarıma Genç Bakışlar Sempozyumu, İstanbul, 16 Kasım 2012.
 • BENA Balkan Environmental Association Conference, İstanbul, 21 – 24 June 2012.
 • PEMAT Peyzaj Mimarları Akademik Topluluğu Yıllık Toplantısı, İstanbul, 14 – 16 Haziran 2011.
 • ECLAS European Council of Landscape Architecture Schools Conference 2010 (Konferans Sekreteri) İstanbul, 29 September – 2 October 2010.
 • PEMAT Peyzaj Mimarları Akademik Topluluğu Yıllık Toplantısı, İstanbul, 19 – 21 Mayıs 2004.
 • 31st International Forestry Students’ Symposium (Sempozyum Başkanı), İstanbul, 1 – 15 September 2003. 

Bilimsel Toplantılarda Bilim Kurulu Üyeliği:

 • DLA Digital Landscape Architecture Conference 2016, Istanbul, 31 May – 04 June 2016.
 • Türkiye Peyzajları I. Ulusal Konferansı: Türk Bahçeleri, İstanbul, 23 – 25 Mayıs 2016.
 • DLA Digital Landscape Architecture Conference 2015, Dessau, 04 – 06 June 2015.
 • DLA Digital Landscape Architecture Conference 2014, Zurich, 21 – 23 May 2014.
 • IPA Dünya Oyun Konferansı, İstanbul, 20 – 23 Mayıs 2014.
 • DLA Digital Landscape Architecture Conference 2013, Bernburg & Dessau, 6 – 8 June 2013.
 • Dr. Kemal Ahmet Aru’nun Doğumunun 100. Yılı Kutlama ve Anma Etkinlikleri Kentsel Tasarıma Genç Bakışlar Sempozyumu, İstanbul, 16 Kasım 2012.
 • DLA Digital Landscape Architecture Conference 2012, Bernburg & Dessau, 31 May – 2 June 2012.
 • DLA Digital Landscape Architecture Conference 2011, Bernburg & Dessau, 26 – 28 May 2011.
 • BENA Balkan Environmental Association Conference, İstanbul, 21 – 24 June 2012.

Araştırma Projeleri:

 • Seçkin, Y.Ç., Tokgöz, Z., Özdoğan, Z., Örnek, M.A., Kosova, İ., Özmen, Ö., Limyra Antik Kentine ilişkin Sürdürülebilir Masterplanın Oluşturulması ve Uygulama Detaylarının Geliştirilmesine Yönelik Disiplinlerarası bir Araştırma. İTÜ Bilimsel Araştırma Projesi (devam ediyor).
 • Seçkin, Y.Ç., Örnek, M.A., Peyzaj Mimarlığı Eğitiminde Bilgisayar Oyunlarının Eğitim Aracı Olarak Kullanılmasına Yönelik Model Önerisi. İTÜ Bilimsel Araştırma Projesi (devam ediyor).
 • Kanoğlu, A., Sener, S.M., Acar, E., Özcevik, Ö., Seçkin, Y.Ç., Örnek, M.A., Çakmak, F.P., İlhan, B., Gelmez, K., İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde Stratejik Yönetim Altyapısının Oluşturulması. İTÜ Bilimsel Araştırma Projesi (devam ediyor).
 • Gürler, E., Seçkin, Y.Ç., Yetişkin, E., Özer, B., Zamanın Mekânsal Temsiliyeti: Anma, Anıtlaştırma Biçimleri ve Anma Mekânları. İTÜ Bilimsel Araştırma Projesi (devam ediyor).
 • Seçkin, Y.Ç. Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Kentsel Tasarım ve Sokak İyileştirme Projesi (AB IPA Projesi).
 • Erdem, N., Karaöz, Ö, Özsüle, Z., Seçkin, Y.Ç. Çevre Kirliliğinin Şehir Parkları Üzerinde Yaptığı Etkiler ve Alınabilecek Önlemler (İstanbul Serencebey Parkı Örneğinde). İ.Ü.Rektörlüğü 1577/16012001 No’lu Bilimsel Araştırma Projesi.

 

Düzenlediği ve Organizasyonunda Bulunduğu Atölye ve Çalıştaylar:

 • Landscape Workshop for Valetta 2018 European Culture of Capital Cultural Mapping: Debating Spaces and Places – 22- 23 October 2015, Valetta, Malta. ( Prof. Erich Buhmann ile birlikte).
 • International Workshop on Evaluation of Historical Landscapes & Cultural Heritages – 21-24 Mayıs 2014, Edirne. (Prof. Sadık C. Artunç ve Patricia O’Donnell ile birlikte).
 • Greening of Cities International Workshop on Green Urban Infrastructure – 10-13 Aralık 2012, Auckland, New Zealand. (Carol Boyle, Franco Montalto ve Patrick Miller önderliğinde)
 • Digital Design and Robot Fabrication Workshop – 6-9 Mayıs 2012, Dubai, BAE. (Joachim B. Kieferle ve George Katodrytis ile birlikte).
 • Fatihli Küçük Mimarlar Projesi – Fatih İlköğretim Okulu Bahçesi Peyzaj Düzenleme Çalıştayı 23 Mart – 11 Mayıs 2011, Taşkışla, İstanbul.
  10 Haziran 2011
  Çalıştay Sergisi, Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi, İstanbul.  (Fatih Belediyesi ve Genç Hayat Vakfı sponsorluğunda, Muhammed Ali Örnek ile birlikte).
 • Concept Sketching for Landscape Designers – 24-25 Haziran 2010, Taşkışla, İstanbul. (İTÜ sponsorluğunda, James Richards ile birlikte).
 • Esenler Aksoy İlköğretim Okulu Bahçesi Peyzaj Düzenleme Çalıştayı – 5-6 Mayıs 2010, 13 Mayıs 2010 Çalıştay Sergisi, Taşkışla, İstanbul.
  (Genç Hayat Vakfı sponsorluğunda, Bahar Başer ile birlikte).
 • Digital Drawing for Landscape Architecture Workshop – 18-19 Haziran 2007, Taşkışla, İstanbul. (Wes Michaels ile birlikte)

İdari Görevler:

 • İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü ABD Başkan Yrd. (2008 – 2016)
 • İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Kentsel Tasarım ABD Koordinatör Yrd. (2010 – devam ediyor)
 • İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı ABD Koordinatörü. (2010 – 2016)
 • KUDEB Tarihi Peyzaj Grubu Danışmanı (2010 – 2012)
 • İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi. (2011 – devam ediyor)
 • İ.T.Ü. Kültür ve Sanat Birliği Yürütme Kurulu Üyesi. (2010 – devam ediyor)
 • İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı (2012 – 2015)
 • İstanbul Sit Alanları Alan Yönetimi Başkanlığı Kurum Temsilcisi (2012 – devam ediyor)
 • İ.T.Ü. Rektör Danışmanı _ İletişim ve Pazarlama Direktörlüğü (2015 – devam ediyor)

Mesleki ve Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

 • TMMOB Mimarlar Odası, 26468.
 • AIA American Institute of Architects, 38325190.
 • ASLA American Society of Lanscape Architecture, 1097399.
 • SAH Society of Architectural Historians, 23095.