Bakırköy Cumhuriyet (Özgürlük) Meydanı Yarışması’nda İki Ödül İTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümünden

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği (Bakırköy) tarafından açılan “Bakırköy Cumhuriyet (Özgürlük) Meydanı ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması” sonuçlandı. Yarışmada
İTÜ Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri ve mezunlarımızdan oluşan iki ekip yarışmada 2.lik ve eşdeğer mansiyon ödüllerini kazandı.

The Thursday Seminar Series Start Again

In the  fall semester of the 19’-20’ academic year, Thursday seminars are coming back  with the theme of “Young Generation Landscape Architects“.

19’-20’ Akademik yılı Güz döneminde Perşembe seminerleri “Genç Nesil Peyzaj Mimarları “ teması ile geri dönüyor.  Peyzaj tasarımının, teorisinin ve pratiklerinin en güncel başlıkları ile ele alınacağı, birçok değerli katılımcının deneyim ve fikirlerini paylaşacağı etkileşimli bir ortam sunuyor.